zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИНАМІКА СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ І ЗАОЩАДЖЕНЬ СЕКТОРУ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

Ціщик Р.В.

Тернопільський національний економічний університет

 

Abstract: The regularities and peculiarities of households’ expenses distribution for consumption and savings are researched. The main problems of the structure of household consumption spendings and savings in Ukraine are discovered. The trends of optimization of household sector consumption and savings are substantiated.

Keywords: household sector; consumption spendings; final consumption; savings.

 

Динаміка споживання та заощадження сектору домашніх господарств чітко відображає стан та тенденції його розвитку та рівень розвитку національної економіки в цілому. Тому, приймаючи будь-які рішення щодо інституційного впливу на процеси споживання та заощадження домогосподарств, треба: по-перше, проаналізувати особливості розподілу видатків домогосподарств на споживання та заощадження на макроекономічному рівні; по-друге, здійснити мікроекономічні оцінки закономірностей споживання вітчизняних домогосподарств.

На сектор домашніх господарств припадає основна частка споживчих видатків у вітчизняній економіці, тоді як частка їх заощаджень незначна. Згідно макроекономічних оцінок найбільшу частку кінцевих споживчих видатків В Україні економіці традиційно здійснює сектор домашніх господарств (60%-76% у 2005-2012 р.р.) тоді як частка їх заощаджень незначна (12-14% у 2005-2012 р.р.) [1]. Для порівняння зазначимо, що у розвинених країнах світу приблизно одну четверту заощаджень економіки складають ресурси населення [2]. Негативним явищем є те, що в абсолютному вимірі реальні показники використання кінцевого споживання та валового заощадження сектору домогосподарств протягом 2005-2012 років знизилися. У 2012 році частка кінцевого споживання домогосподарств склала лише 52%, а валового заощадження – 21% у порівнянні з 2005 роком [1]. Стрімкіше скорочення заощаджень домогосподарств порівняно зі скороченням їх споживання свідчить про падіння рівня життя. За умов зниження поточного доходу домогосподарства прагнуть зберегти рівень поточного споживання на рівні попереднього періоду, за рахунок використання заощаджень. Зниження реальних показників кінцевого споживання та валового заощадження домашніх господарств пояснюється стрімким зростанням цін на протязі аналізованого періоду. Найнижчою величина значення кінцевого споживання домогосподарств була у 2006 році. У цьому ж році відбулося значне падіння валових заощаджень домогосподарств [1].

Отже, важливим чинником заощадження та споживання є поточні доходи домогосподарств. Низький рівень доходів більшості вітчизняних домашніх господарств пояснює таку їх споживчу та заощаджувальну поведінку. І її чинниками є, на наш погляд, недостатність раціональних очікувань та певні кредитні обмеження [3].

До проблем споживання домогосподарств, слід віднести:

1) суттєві відмінності між рівнем споживчих витрат найбідніших і найбагатших домашніх господарств;

2) деформація структури споживчих витрат у бік вуглеводно насиченої системи харчування;

3) зростання витрат на продовольчі товари у сумарній структурі споживчих витрат домогосподарств;

4) зростання загрози переміщення у найбіднішу децильну групу для багатодітних домогосподарств;

5) відставання фактичних рівнів споживання продовольчих товарів від науково обґрунтованих норм.

Основними проблемами, які необхідно розв’язати з метою підвищення ролі заощаджень домогосподарств є:

1) відновлення довіри населення до банків, яка б дозволила фінансовим ресурсам населення, що таки потрапляють в комерційні банки, стати повноцінними інвестиціями, позаяк значну частку кредитів їх розпорядники спрямовують на короткотермінові проекти;

2) спрощення структури фінансових активів українського домогосподарства. Якщо в розвинених країнах найбільші частки приросту заощаджень населення припадають на корпоративні цінні папери та страхові фонди, то в Україні їх спрямовують на депозитні рахунки комерційних банків, або кредитування житлового будівництва;

3) розвиток фондового ринку та ринкового середовища в орієнтації до залучення заощаджень населення.

Зазначене вимагає оптимізації структури споживчих витрат виходячи з: позицій зміни сукупного доходу на одне домогосподарство; максимального досягнення науково обґрунтованих норм харчування; приведення рівня споживання домогосподарств з дітьми до середніх показників споживання; зниження розриву між рівнями споживання найбідніших та найбагатших децильних груп.

Структурно-логічну модель розв’язання завдань оптимізації структури споживчих витрат домогосподарств можна представити як послідовність реалізації системних заходів держави, спрямованих на зниження рівня диференціації населення та подолання бідності, підвищення рівня життя та досягнення відповідного рівня добробуту. Така модель передбачає поєднання завдань оптимізації з механізмами регулювання, наявними ресурсами та можливостями їх забезпечити, з очікуваними результатами реалізації прийнятих рішень та рівнем досягнення поставлених цілей.

Пропонована структурно-логічна модель включає п’ять основних етапів розв'язання поставленої проблеми:

1) аналіз рівнів, динаміки та структури споживання, оцінка впливу факторів на рівні споживання, виявлення проблем;

2) визначення цілей і завдань оптимізації;.

3) розроблення системних заходів щодо досягнення завдань оптимізації. Вибір інструментарію регулювання;

4) визначення необхідного обсягу ресурсів, перевірка відповідності необхідного обсягу ресурсів можливостям їх забезпечити;

5) визначення виконавців управлінських рішень, вибір інструментарію контролю за їх реалізацією.

Отже, низький рівень доходів більшості вітчизняних домогосподарств зумовлює особливості їхньої поведінки як споживачів та заощадників. Відповідно до міжнародних стандартів, свідченням високого рівня життя є висока частка заощаджень у поточному доході домогосподарства. В Україні це стосується дуже незначної кількості домогосподарств. Щоб переламати цю негативну ситуацію, потрібні системні зміни у державному регулюванні життєдіяльності вітчизняних домогосподарств.

 

Література

1.    Офіційний сайт Державної служби статистики України Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2.    European Commission / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

3.     Ціщик Н.В. Сектор домогосподарств у сучасній економічній системі: теоретичні та емпіричні аспекти / А.Ф. Мельник, Н.В. Ціщик // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – № 3. – С. 7 – 21.

4.     Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України / Р.В. Ціщик, Н.В. Котис // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ. Випуск 10. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – С. 110-113.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info