zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>> 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Тищенко С.І.

Україна, м. Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Анотація: У статті розглянуто питання професійної підготовки майбутніх менеджерів шляхом використання інформаційних систем і технологій в управлінні інноваційною діяльністю.

Ключові слова: інформаційні системи і технології, професійна підготовка менеджерів, інноваційна діяльність.

 

Abstract: The article deals with the issue of training future managers by using information systems and technologies in the management of innovation.

Keywords: information systems and technologies, training managers, innovation.

 

У сучасних умовах динамічної ринкової економіки набуває особливого значення діяльність менеджерів на всіх рівнях управління, ефективне виконання ними професійних функцій і завдань. Сучасні світові тенденції та зміни, що відбуваються в управлінні, зумовлюють необхідність посилення вимог до професійної підготовки менеджерів, їхніх знань, умінь, компетентності, особистісних якостей. За таких умов постають цілком нові цілі і завдання у підготовці менеджерів до професійної діяльності [1]. Вона має враховувати соціально-економічні умови, в яких діятиме менеджер, і ґрунтуватися на досконалому знанні ним не лише економічних аспектів ринкової економіки, а й володіння сучасними інформаційними системами і технологіями в управлінні інноваційною діяльністю.

Аналіз літературних джерел з проблем професійної підготовки менеджерів свідчить про значну увагу до їх вивчення, а саме: організації процесу професійної підготовки менеджерів (Я. Бексяк, Б. Вавжиняк); моделювання майбутньої менеджерської діяльності (Я.Д. Антошкевич, Б. Вавжиняк, С. Валюткевич) та інш.

 Ефективність управління інноваційною діяльністю значною мірою залежить від якості та повноти інформації, яку використовує менеджер, і як він нею розпоряджається. Витрати на збір інформації, її передачу, обробку, зберігання та видачу користувачеві повинні бути мінімальними. Технічний прогрес у галузі інформаційних технологій та систем за останні роки зробив вирішення цієї проблеми цілком можливим і доступним. Цьому сприяло впровадження в управління інноваційною діяльністю комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій.

Уся робота з інформацією в сучасній системі управління складається з таких частин: 1) збір необроблених даних; 2) переміщення інформації від одного джерела до іншого; 3) обробка та перетворення інформації з однієї форми в іншу; 4) зберігання обробленої інформації; 5) пошук та доступ до інформації, що зберігається; 6) формування інформації у вигляді, зручному для користувача.

Інформація дозволяє компаніям діяти першими, діяти впевнено, а коли в них з’являється надійніше знання, ніж у конкурентів, то інформація дає їм більший шанс завоювати ринок.

 Формувати готовність майбутніх менеджерів до використання інформаційних систем і технологій в управлінні інноваційною діяльністю можна у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації під час вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю”. В результаті вивчення дисципліни майбутні менеджери знайомляться з особливостями гіпертекстових технологій та інновацій у мережі Інтернет, основами захисту інформаційних ресурсів, вчаться організувати ефективне функціонування інформаційних систем у інноваційній діяльності підприємства; здійснювати декомпозицію інноваційних бізнес-процесів з метою покращення їх інформаційного забезпечення; формувати збалансовані системи показників для оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств; оцінювати рівень ефективності ІСУ підприємства; моделювати структури бази даних для окремих підрозділів підприємства [2].

 На рівні підприємства інноваційний процес характеризується перш за все прагненням його учасників до комерційного успіху. Тому модель інноваційного процесу на конкретному підприємстві може мати певні відмінності, що залежить від стану наукового потенціалу підприємства, його фінансових, кадрових, інших можливостей. Але у загальному вигляді структуру та зміст основних етапів інноваційного процесу на підприємстві можна представити, розділивши його певні етапи, на кожному з яких будуть застосовуватись інформаційні системи і технології. На етапі збирання інформації про можливі нововведення за допомогою інформаційних систем відбувається пошук інформації щодо способів розв'язання схожих проблем, виявлення варіантів інноваційних рішень (власна розробка, франчайзинг, лізинг тощо). Етап маркетингу інновацій передбачає на основі застосування інформаційних систем і технологій вивчення попиту на новий продукт або операцію, визначення кількості або обсягу їх випуску, якщо вони лімітуються, визначення споживчих якостей і товарних характеристик. Просування інновації: передавання інформації, реклама, організація торговельного процесу та поширення освоєної інновації в нових регіонах і новій фінансово-економічній ситуації на сучасному етапі розвитку ринкової економіки матиме найбільш ефективний результат лише за умови використання сучасних інформаційних систем і технологій.

Готовність майбутніх менеджерів до використання інформаційних систем і технологій в управлінні інноваційною діяльністю можна здійснювати поетапно. Пшенична О.С. [3] пропонує такі етапи: пропедевтичний, базовий, системний і завершальний.

Пропедевтичний етап підготовки студенти-менеджери проходять протягом навчання на першому курсі. Організаційними формами навчання, які використовуються в ході вивчення дисциплін цього етапу («Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економічна інформатика»), є лекції, лабораторні роботи та СРС. Методами навчання, що застосовуються на цьому етапі, є традиційні та активні. Традиційні методи поєднують пояснення, лекційний виклад і репродуктивні вправи, до активних належать тренінги, ігри та метод проектів. Протягом пропедевтичного етапу передбачається розвиток у майбутніх управлінців кожного з компонентів готовності. Цей період необхідний для ознайомлення з ІТ як предметом науки інформатики та їх можливостями в економічній сфері. Основним завданням пропедевтичного етапу є досягнення елементарного рівня готовності майбутніх менеджерів до використання ІТ.

На другому курсі в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового та загальноекономічного циклу («Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Математичне програмування», «Дослідження операцій», «Економетрія», «Теорія економічного аналізу») відбувається базовий етап підготовки студентів. До організаційних форм навчання додаються аудиторні практичні заняття, на яких систематично повторюються, поглиблюються, доповнюються, контролюються та уточнюються знання, здобуті студентами на лекціях і під час самостійної роботи. Практичні заняття дають змогу обговорити алгоритм вирішення завдання в додатку, осмислити свої дії при роботі за ІТ, прогнозувати варіанти опрацювання інформації. Основним завданням базового етапу підготовки є досягнення репродуктивного рівня готовності майбутніх менеджерів організації до використання ІТ.

У ході системного етапу, який реалізується протягом третього курсу, студенти вивчають дисципліни циклів загальноекономічної та професійно орієнтованої підготовки («Статистика», «Економіка підприємства», «Основи менеджменту»). Інформаційні технології в цих курсах розглядаються як професійні інструменти й засоби вирішення навчальних завдань. Цей етап характеризується тим, що перед майбутніми фахівцями постають проблеми й завдання професійного спрямування, для вирішення яких вони мають самостійно обрати необхідний засіб ІТ. Організаційними формами навчання на системному етапі є лекції, практичні заняття і самостійна робота студента, а методами – case-study та «мозковий штурм».

На попередніх етапах підготовки студенти-менеджери засвоїли системи реалізації ІТ, які належать до класів автоматизованої обробки даних, електронного офісу й мережного зв’язку. Саме тому вони зможуть запропонувати достатню кількість ідей стосовно додатків і алгоритмів вирішення цих проблем. У цілому, основним завданням системного етапу є оволодіння студентами продуктивним рівнем готовності.

На завершальному етапі підготовки вивчаються професійно орієнтовані дисципліни «Організація праці менеджера», «Операційний менеджмент», «Електронна комерція» та «Інформаційні системи в менеджменті». Після його здійснення готовність до використання інформаційних систем і технологій в управлінні інноваційною діяльністю досягає такого рівня, коли поєднання сформованих компонентів готовності можна спрямувати на професійну діяльність менеджера організацій. Організаційними формами викладання дисциплін етапу є лекції, лабораторні роботи та самостійна робота студента, а одним із найважливіших методів – імітаційне моделювання.

 Різноманітні підходи до досягнення основних цілей використання інформації: збільшення прибутку та розширення ринків, зниження невизначеності та ризику, контроль та оцінка ефективності власної діяльності свідчать про багатоаспектне психолого-педагогічне підґрунтя поняття формування готовності майбутніх менеджерів до використання інформаційних систем і технологій в управлінні інноваційною діяльністю. Саме тому дослідження впливу одних факторів на інші потребує подальшої детальної методики цього аналізу.

 

Література

1.     Головань М.С. Інформатична компетентність: сутність, структура і становлення / М.С. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005. – С. 62–69.

2.     Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями / Науково-метод. комісія з менеджменту і адміністрування ; упоряд. А. А. Мазаракі та ін. – К.: КНТЕУ, 2011. – 365 с.

3.     Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутніх фахівців з менеджменту організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності: науково-методичне видання /О.С. Пшенична ; [наук. ред. Г.В. Локарєва]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 140 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info