zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ (У МЕЖАХ СУТИСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА)

 

Волкова Л.А., Басюк Т.О.,

Нейков І.П., Стичаковський Ю.О.

Україна, м. Рівне, Національний університет

водного господарства та природокористування

 

Аbstract: Ecological estimate of the condition water of artificial lake Sutiski is carried out on the basis classification of surface waters quality of the land, on three blocks of parameters: salt consist, tropho-saprobiological and specific substances of toxic action

Кeywords: rivers, ecological estimation, rive waters quality, category, class, index.

 

Екологічний стан поверхневих вод змінюється. Це зумовлено їх інтенсивним використанням. При цьому з річок забирають воду для потреб різних галузей економіки, водночас в них скидають різного ступеня забруднені води від організованих та неорганізованих джерел.

Метою дослідження була оцінка якості води р. Південний Буг (у межах Сутиського водосховища). За адміністративним розподілом України дане водосховище знаходиться у межах Вінницької області у Тиврівському, Жмеринському та Вінницькому районах і має багатоцільове призначення. Основні гідроморфометричні характеристики водосховища можна представити наступними показниками: площа водного дзеркала – 377 га, об’єм води при НПР – 8,51 млн.м3, середня глибина – 2,3 м; довжина – 30 м.

Екологічну оцінку якості поверхневих вод проводено із застосуванням системи класифікації нормативів оцінки якості поверхневих вод України [1]. Результати екологічної оцінки подано у вигляді об’єднаної оцінки, що ґрунтується на заключних висновках за трьома блоковими індексами якості води. Для виконання екологічної оцінки Сутиське водосховище по довжині було розділено на три ділянки: верхня, середня та нижня. Узагальнену екологічну оцінку якості води за наявними показниками окремих блоків здійснено окремо для верхньої, середньої та нижньої ділянок Сутиського водосховища, а також для водосховища в цілому за найгіршими та середніми значеннями блокових індексів у категоріях якості води .

Для проведення оцінки якості води у межах Сутиського водосховища було прийнято 6 пунктів гідроекологічних спостережень, які розташовані за течією, від м. Вінниця (583,5 км від гирла) до с. Сутиськи (538 км від гирла). Вибір пунктів у районі м. Вінниця зумовлено тим, що обласний центр є одним із основних забруднювачів Сабарівського водосховища, що безпосередньо впливає на якість води у верхній ділянці Сутиського водосховища.

За вихідні дані прийнято результати багаторічних гідроекологічних спостережень за якістю води на р. Південний Буг, які проводилися службами аналітичного контролю і моніторингу, а також матеріали рекогносцирувальних досліджень УНДІВЕП [2, 3].

 

Таблиця 1

Об'єднана екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Південний Буг

(у межах Сутиського водосховища) за cередніми і найгіршими значеннями блокових індексів (I1,I2,I3) і величиною інтегрального екологічного індексу (IE) в маловодний період

Показники

Пункти спостереження

верхня ділянка

середня ділянка

нижня ділянка

м. Вінниця, 2 км нижче міста

м. Вінниця,

4 км нижче міста

с. Бохоники,

 у районі села

м. Гнівань,

0,5 км нижче міста

м. Гнівань,

1 км нижче міста

с. Сутиське,

біля греблі

 

найгір.

сер.

найгір.

сер.

найгір.

сер.

найгір.

сер.

найгір.

сер.

найгір.

сер.

I1

2,0

1,7

1,7

1,7

1,7-

1,7

-

1,7

2,0

1,3

1,7

1,3

I2

5,5

4,4

3,4

3,4

4,4

4,4

4,7

4,2

4,7

4,2

3,9

3,9

I3

4,3

3,4

5,0

4,7

3,7

3,7

3.9

3,5

4,2

3,6

3,6

3,6

IЕ

3,9

3,2

3,4

3,3

4.0

3,3

4,3

3,2

3,6

3,0

3,1

2,9

Віддаль

(583,5 км)

(581,5 км)

(566,0 км)

(555,0 км)

(554,0 км)

(538,0 км)

Стан за класом

найгірший

задовільний

добрий-задовільний

задовільний

добрий-задовільний

добрий

середній

добрий

Ступінь чистоти за класом

найгірший

забруднена

чиста-забруднена

забруднена

чиста-забруднена

середній

чиста

 

Згідно аналізу динаміки значень блокового індексу сольового складу (І1) якість води у Сутиському водосховищі характеризувалася в основному 1-2 категоріями, І-ІІ класів («відмінні», «дуже добрі» за станом, «дуже чисті», «чисті» за ступенем чистоти (табл. 1). Погіршення якості води до 2 категорії якості за найгіршими і середніми значеннями індексу сольового складу спостерігалося у межах міст Вінниця та Гнівань і с. Демидівка.

Результати екологічної оцінки якості річкових вод за блоком трофо-сапробіологічних показників (І2) свідчать про те, що вода у Сутиському водосховищі відповідала ІІІ класузабруднені» води, «задовільної» якості, «евтрофні», в″-б′- мезосапробні, як за найгіршими, так і за середніми значеннями показників).

Якість води у водосховищі за вмістом специфічних речовин токсичної дії (І3) належить за найгіршими значеннямидо 4 категорії, субкатегорії 4(5), а за середніми їх значеннямидо категорії 4. В обох випадках якість поверхневих вод відповідає ІІІ класу, й є «задовільними» за станом та «забрудненими» за рівнем їх чистоти.

Як свідчать результати екологічної оцінки поверхневих вод у межах ділянки, яка досліджується, величини інтегральних екологічних індексів (ІЕ) за найгіршими та середніми їх значеннями мало відрізняються між собою (верхня ділянка – 3,4/3,2, середня ділянка – 3,5/3,1, нижня ділянка – 3,1/2,9, в цілому по водосховищу – 3,5/3,1). Тобто показники якості води є проміжними між категоріями 3 і 4. За класом якість поверхневих вод в цілому відповідає ІІ-ІІІ класу, «добрі» – «задовільні» за станом, «досить чисті» – «слабко забруднені» за рівнем чистоти.

Екологічна оцінка якості води р. Південний Буг у межах Сутиського водосховища дозволяє визначити основні напрямки довгострокової програми водоохоронної діяльності з оздоровлення екологічного стану водного об’єкту, оцінити ефективність здійснених водоохоронних заходів і визначити екологічні нормативи якості води.

 

Література

1.         Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями – К.: Символ-Т, 1998. – 28 с.

2.         Виконати наукове обґрунтування відновлення та реконструкції малих гідроелектростанцій на р. Південний Буг із здійсненням відповідних погоджень: звіт про НДР / УНДІВЕП. – К., 2002 – 387 с.

3.         Яцик А.В. Формування якості води у водосховищах малих ГЕС на рівденний Буг / А.В. Яцик, А.П. Чернявська, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Водне господарство України. – № 5. 2010. – С. – 15-21.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info