zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРО ПОБУДОВУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНОЮ ТРАЛОВОЮ СИСТЕМОЮ ЗАДАЧІ ПРО ОПТИМАЛЬНІ ВИТРАТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

 

Мусурівський В.І., Павлик Н.Г.

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний

університет ім.Ю.Федьковича

 

Побудовано оптимальне керування динамічною траловою системою для задачі про оптимальні витрати енергетичних ресурсів

 

1. Постановка задачi про динамічну тралову систему.

Нехай морський траулер розглянутий з механічної точки зору (Рис. 1): точка Атраулер, центр маси судна, точка Dтрал, центр маси трала, точка А зв'язана із точкою D стержнем.

Рис. 1 Площинна схема тралової ситеми

 

Нехай точка Атраулер рухається прямолінійно із швидкістю u(t). Маса цієї точки з урахуванням приєднаної маси—mc. До неї прикладені сили:—тяга та —опір. Шарнірно з нею зв’язаний стержень AD, на кінці якого маса D. Погонна вага стержня у воді—ρ, довжина—l, коефіцієнт опору одиниці його довжини—f, погонна маса—μ. Вага стержня AD дорівнює ρl, враховуємо, що l=l(t), опір—,.^AD. Точка D має масу m, вага у воді—P і до неї прикладена сила опору , що утворює із лінією напрямку швидкості  цієї точки кут γ. Математична модель, що є системою із двома ступенями вільності, і рівняння її руху — рівняння Лагранжа 2-го роду:

 


 (1)

 

де    ,

uτ = u(t-τ), τ=const запізнення, Pl - Rc = α-1900u+400.

Параметри: m, μ , k , P, ρ, cD, cT, γ, mC, f задані постійні величини. l(t) — задана, кусково-лінійна функція.

 

2. Постановка задачі про оптимальні витрати енергетичних ресурсів.

Нехай ut=u, тобто t=0, , γ=0,  — досить мала величина. Дано рівняння руху динамічної тралової системи, які записані після лінеаризації в околі стаціонарної точки :

 

 (2)

 

Задано крайові умови

 (3)

 

та  де t0 = 0, Т = 2. (4)

 

На керування накладене обмеження

 

1 ≤ u ≤ 3,5. (5)

 

Необхідно мінімізувати функціонала:

 

J = . (6)

 

Задача (2), (5), (3)‑(6) є задачею про оптимальні витрати енергетичних ресурсів.

 

3. Розв’язання задачі про оптимальні витрати енергетичних ресурсів.

Будуємо функцію Гамільтона заданої задачі:

Н = ψ1ω – ψ2ž(0,01957φ+1,90775ω–0,000005)–ψ2ž0,01189u u2. (7)

За принципом максимуму, враховуючи крайові умови (3), (4), знаходимо оптимальну траєкторію:

 


 (8)

 

Рух за заданою траєкторією здійснюється під дією оптимального керування:

. (9)

За (8) та (9) знаходимо параметр керування α:

 (10)

Задача розв’язана: під дією керувань при мінімальних витратах енергетичних ресурсів здійснюється керування траулером як лінійним об'єктом.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.        Альтшуль Б. А. Динамика траловой системы / Альтшуль Б.А., Фридман А.Л. — Москва: Агропромиздат, 1990. — 240 с.

2.        Бублик Б. Н. Основы теории управления / Б.Н. Бублик, Н.Ф. Кириченко — Київ: Вища школа, 1975. 328 с.

3.        Мусуривский В. И. О математических основах функционирования компьютерной системы оптимального управления траулером. Часть І / В.И. Мусуривский // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №3. — С. 57-64.

4.        Мусуривский В. И. О математических основах функционирования компьютерной системы оптимального управления траулером. Часть ІІ / В.И. Мусуривский // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №4. — С. 72-81.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info