zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Факторинг Ефективний фінансовий Механізм

 

Бондаренко П.В., Бондаренко В.Г.

Украина, г.Одесса, ОНЕУ, ОНАХТ

 

Annotation. The article reviews current approaches to the nature of factoring and its species. Identified the need for factoring services in the Ukraine. Classifications based categorization of factoring transactions for accounting purposes. The lack of clear guidance on mapping operations factoring in the accounting books can display factoring transactions in the account as convenient enterprise or an accountant , and the unsolved problem of adaptation automated factoring in the domestic market of financial services. Given that the financial Resourcing economic development under conditions of a market economy is impossible without the use of modern tools and forms of settlement and payment relationships, analysis of the prospects of factoring in Ukraine today is extremely important.

 

Вітчизняні корпорації, що мають гострий дефіцит фінансових ресурсів, не можуть забезпечити свого стабільного економічного зростання без серйозного реформування своєї діяльності. Так, досить гострою вважається проблема неп­латежів, нестачі обігових коштів підприємств, про що свідчить питома вага дебі­торської і кредиторської заборгованостей. У цих умовах потрібен пошук нових механізмів залучення коштів, адаптованих до конкретних умов господарювання. В умовах дефіциту оборотних активів у розрізі грошових коштів, факторинг може допомогти вирішити поточні фінансові проблеми. Факторинг є достатньо новим фінансовим інструментом для України, який враховує інтереси усіх сторін комерційної угоди в тому числі вирішує питания виробничого характеру.

Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні обумовлена станом розрахунків та наявних боргових зобов’язань.

Проблема дебіторської заборгованості для постачальників товарів і послуг стала серйознішою, оскільки підприємства виявилися неспроможними ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка завдає економічної шкоди підприємству-кредитору -ресурси втрачають свою купівельну спроможність внаслідок інфляції, зростають збитки від втрачених можливостей, підприємство виплачує банку відсоток за кредит, пов’язаний з нестачею власного оборотного капіталу. Так, у зв’язку зі світовою фінансовою кризою, яка вплинула на економіку України гострою проблемою можемо вважати проблему неплатежів, нестачі обігових коштів підприємств, про що свідчить зростання обсягу дебіторської заборгованості.

Зазначимо, що для подолання даної негативної ситуації в даних умовах потрібно використовувати нові механізми залучення коштів, адаптованих до конкретних умов господарювання. До одного з таких методів є факторинг, що набув популярності як простий і доступний механізм кредитування. Послуга призначена для поповнення оборотних коштів підприємства, тобто забезпечення надходження грошових коштів відразу після постачання товару, не чекаючи закінчення терміну відстрочення платежу.

Кількість компаній, на вітчизняному ринку фінансових послуг, предметом діяльності яких є наданням факторингових послуг за останні роки зросла. Проте, більшість факторингових компаній використовує зарубіжні методи та методики організації надання факторингових послуг. Однак використання зарубіжних методик потребує їх пристосування до специфіки організації надання факторингових послуг на вітчизняних підприємствах [3, с. 235].

Зазначимо, що до основних проблемних питань в сфері факторингових послуг, які потребують вирішення належать такі: відсутність единого нормативно-правового документу, який би регулював факторингові операції; невідповідність вимогам нормативно-правової бази відображення в обліку факторингових операцій. Крім того, потребують запровадження форми документації з оперативного обліку факторингових операцій, з метою формування достовірної інформації про позиковий капітал.

Крім того, відсутність чітких методичних рекомендацій з відображення операції факторингу в бухгалтерскому обліку дозволяє відображати факторингову операцію в обліку так, як зручно підприємству або бухгалтеру; та залишається невирішеною проблема адаптації автоматизованого обліку факторингових операцій на вітчизняному ринку надання фінансових послуг.

Зважаючи на те, що фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах функціонування ринкових відносин неможливе без використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних взаємозв'язків, аналіз перспектив розвитку факторингу в Україні сьогодні є надзвичайно важливим.

Законодавча база організації факторингу досить різноманітна та неоднозначна, що ускладнює розвиток цього виду фінансування та обґрунтування його сутності. Цивільним кодексом України визначено, що одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за платню, а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові свое право грошової вимоги до третьої особи (боржника) [13, с 244]. Господарським кодексом України факторингові операції тлумачаться як придбання банком права вимоги у грошовій формі щодо поставки товарів або надання послуг з прийняттям ризику виконання такої вимоги і прийом платежів (факторинг). Це банківська операція, яка проводиться на комісійних умовах і на договірних засадах [13, с. 244]. Суперечливість полягає у тому, що, з одного боку, вказівка на прийняття ризику виконання вимоги мае означати договір купівлі-продажу вимоги, з іншого - такий договір виключає здійснення факторингу на комісійних засадах. При цьому на комісійний характер факторингу вказують і правила ч.ч.2, 3 цієї статті, які передбачають передання банком коштів в розпорядження клієнта за плату (з чого можна зробити висновок, що йдеться про надання банком клієнту кредиту або позики, а не про купівлю вимог) та надання клієнту додаткових консультаційних та інформаційних послуг. Факторинг - операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

Аналіз економічної літератури щодо визначення сутності факторингу також засвідчує різноплановість поглядів. Так, Ю.М. Лисенков вважає, що факторинг - це фінансова операція, за якою одна сторона (фактор) передав або зобов’язуеться передати грошові ресурси в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт поступається або зобов’язуеться поступитися фактору своїм правом грошової вимоги до третьої особи (боржника) [10].

Факторинг, на думку A.M. Герасимовича, - це комісійно-посередницька діяльність, пов’язана з поступкою банкові клієнтом-постачальником неоплачених платіжних вимог (рахунків-фактур) за поставленими товарами, виконаними роботами, послугами і, відповідно, права одержання платежу по них, тобто за інкасування дебіторської заборгованості клієнта [4, с. 204].

Факторинг - це операція, яка об’єднує в собі ряд посередницько-комісійних послуг з кредитування оборотного капіталу суб’єкта господарювання. Основою факторингу є переуступка першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з компенсацією вартості такого боргу першому кредитору [12, с. 221].

Руденко Л.В. підходить до визначення цього терміна наступним чином: “Факторинг - це комісійно-посередницька діяльність, пов’язана з поступкою банкові клієнтом-постачальником неоплачених платежів вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права одержання платежу за ними, тобто з інкасуванням дебіторської заборгованості клієнта (одержанням коштів за платіжними документами)”. Банк стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їх несплати, хоча кредитоспроможність боржників попередньо перевіряється [11].

Белялов Т.Е. дає найбільш повне визначення факторингу: “Факторинг -купівля банком або спеціалізованою факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за визначену винагороду”. Сутність факторингу полягає в тому, що факторингова компанія купує у своїх клієнтів платіжні вимоги до покупців на умовах негайної оплати 80-90% вартості прямих поставок (за винятком комісійних) незалежно від терміну надходження виторгу від покупців [1].

Факторинг необхідний компаніям, діяльність яких здійснюється з використанням відстрочення платежу терміном від 15 до 90 днів, а також, коли компанія знаходиться на етапі інтенсивного розвитку (нарощує об’єми продажів, освоює новий ринок). В такій ситуації, як правило, внутрішні ресурси не в змозі на всі 100 % забезпечити потреби, що ростуть, в оборотних коштах. В першу чергу, це підприємства харчової, хімічної і легкої промисловості. В цьому випадку факторинг є ефективним інструментом поповнення оборотних коштів. Насамперед, факторинг спрямований на:

·       оптові торгові підприємства, чиїми покупцями є магазини, мережі магазинів або великі магазини ( супермаркети), яким необхідні вигідні оплати;

·       виробників, що реалізують товари розповсюджувачам і бажаючим фінансувати процеси виробництва та продажу;

·       постачальників, що реалізують товари та сировину, для яких недостатність оборотних засобів, викликаних поставленими строками оплати виробником, створює складності;

·       експортерів, яким необхідний ріст фінансування адекватно до росту об’ємів продаж, а також зниження кредитного ризику покупця;

·       стрімко розвиваючим малим та середнім підприємствам.

Факторинг не потрібен тільки тоді, коли компанія здійснює всі відвантаження виключно по передоплаті і не потребує додаткових оборотних коштів. [3, с 23]

Вагомим моментом для підприємств є те, що факторингове фінансування, на відміну від звичайного кредитування, доступне високоризиковим, інформаційно-непрозорим підприємствам, оскільки ризик неповернення боргів лежить не на них, а на їх покупцях, і кредитоспроможність постачальника стае менш важливою, ніж кредитоспроможність його покупців.

В якості підтвердження вище наведеного розглянемо основні відмінності між факторинговим фінансуванням та фінансуванням з використанням звичайної кредитної лінії та овердрафту.

- При факторингу фінансування погашається з грошей, що поступили від дебіторів, а кредит повертаеться банку компанією-продавцем.

- Плату за користування факторингом банк одержує в кінці терміну фінансування після отримання платежу від покупця, а відсотки за користування кредитом (овердрафтом) необхідно платити щомісячно в жорстко обумовлені терміни незалежно від стану розрахунків з покупцями.

- На відміну від кредитного фінансування, при факторингу перехід клієнта на розрахунково-касове обслуговування в банк, який надає факторинг, не потрібний. [3, с. 24]

- При факторингу фінансування виплачується на термін фактичного відстрочення платежу, а кредит видається на фіксований термін і передбачає погашения траншами (при овердрафті терміни користування траншем, як правило, - 30 днів).

- Фінансування виплачується в день постачання товару.

- Для факторингового фінансування заставне забезпечення не потрібне, на відміну від кредиту (овердрафт передбачає підтримку обороту в певному співвідношенні до ліміту по овердрафту).

- Об’єм факторингового фінансування не обмежений і може збільшуватися у міру зростання об’єму продажів компанії, в той час як кредит видається на наперед визначену суму, а ліміт овердрафту встановлюється з розрахунку 10-30% від місячних кредитових надходжень на поточний рахунок позичальника [3, с. 24].

Іншим важливим моментом факторингу є те, що він не виключає одночасне використання традиційних боргових інструментів та може застосовуватися паралельно з ними, оскільки не передбачає надання залогу та гарантій [22, с. 280]. Крім того, фактор може надати клієнту незалежну інформацію про платоспроможність його дебіторів, виступаючи як кредитив бюро, що дозволяє постачальнику оптимізувати свої відносини з покупцями, значно знизивши ризик неплатежу. [11, с. 280].Крім переваг перед кредитуванням, факторинг мае певні переваги для підприємства в цілому.

Проаналізувавши та узагальнивши позиції науковців, щодо виділення переваг та недоліків використання факторингу згрупуємо їх у таблицю 4.

 

Таблиця 3. Переваги використання факторингу для підприємства-продавця товару

№ з/п

Характер переваги

використання

факторингу

Характеристика

1

Економічні

– збільшення оборотності обігових коштів і, як наслідок, зменшення

потреби в них;

– захист від втрат;

– захист від втраченої вигоди.

2

Продажу

– розв’язання проблеми взаємозалежності між одержанням коштів продавцем і оплатою покупцем;

– необхідність збільшення обсягів продажів;

– знизити ризики при продажах в кредит;

– наведення порядку в платіжній дисципліні дебіторів;

– можливість підтримки більших складських запасів і розширення

асортименту у покупців і дилерів.

3

Маркетингові

– захист своєї ринкової частки;

– розвиток бізнесу (сегмент, ринок, галузь);

– утримання свого ринку й недопущення на нього конкурентів;

– одержання конкурентних переваг;

– виведення на ринок нових продуктів, торговельних марок;

– не втрата потенційного покупця;

– розвиток нових сегментів для своїх товарів;

– поліпшення іміджу у свого постачальника завдяки з регулярності

та точності в розрахунках;

– можливість забезпечення товаром свого покупця незалежно від

строку платежу (наприклад, якщо у покупця тимчасовий дефіцит

обігових коштів).

4

Фінансові

– отримання довгострокового необмеженого беззаставного

фінансування;

– поліпшення ліквідності балансу, зменшення кредитного

навантаження;

– прогнозованість та стабільність грошових надходжень;

– гарантія надходжень коштів від покупців у встановлений строк;

– зменшення дефіциту обігових коштів;

– зниження вартості обігових коштів;

– оптимізація оплати ПДВ;

– можливість використання інших джерел фінансування одночасно.

 

Проте, незважаючи на ряд переваг, одним з недоліків факторингу вважається його вартість. Загальна процентна ставка, як правило, вища вартості короткострокового кредиту на 2-3 %. Проте розмір авансового платежу не відображається в балансі підприємства як заборгованість, тим самим, покращуючи показники ліквідності підприємства. Таким чином підвищену вартість факторингу слід розглядати не тільки як плату за фінансування, а й як плату за комплекс додаткових послуг та переваг, що робить цей недолік досить умовним [8, с. 57]. Крім того, факторинговому обслуговуванню зазвичай не підлягають підприємства, що подають до факторингу велику кількість дебіторів, заборгованість кожного з яких виражається невеликою сумою, а також підприємства, що укладають зі своїми покупцями (замовниками) довгострокові контракти і виставляють рахунки на здійснення поставок, тобто вимагають авансу. Такі обмеження обумовлені тим, що в таких випадках фактору дуже важко оцінити кредитний ризик або невигідно брати на себе підвищений обсяг робіт чи додатковий ризик, що виникає при переуступці таких вимог [8].

Зазначимо, що в результаті недостатнього приділення уваги науковців факторинговим операціям, інформація, щодо узагальнення класифікаційних ознак та виділення видів факторингу відсутні. Дане проблемне питания є важливим для розробки рекомендацій щодо відображення факторингових операцій в бухгалтерському обліку. Зокрема, узагальнивши підходи науковців [4, с. 205; 13, с. 211; 12, с. 69] ми можемо згрупувати їх погляди в таблицю 5.

 

Таблиця 4. Підходи до класифікації факторингових послуг

Класифікаційна ознака

Вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без права регресу

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Відкритий факторинг

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

Внутрішній факторинг

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

З повним набором послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

З правом регресу

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

З частковим набором послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

3 частковим регресом

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Закритий факторинг

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

Зовнішній факторинг

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенційний факторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Конфіденційний факторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Міжнародний

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Оплата всієї реалізованої продукції

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата частини реалізованої продукції

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реверсивний факторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Факторинг без попередньої оплати

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Факторинг з попередньою оплатою

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізувавши сутність кожного з видів факторингу вважаємо виділення окремих з них недоцільним. Зокрема, згідно ознаки, яка визначає порядок оплати розрахункових документів постачальника, факторинг поділяється на факторинг без попередньої оплати та факторинг з попередньою оплатою. Зауважимо, що факторинг застосовується лише при реалізації продукції у розстрочку. В інших випадках – ні. Тому виокремлення даних видів не представляє наукового інтересу.

Наступним некоректним виокремленням класифікаційної ознаки вважаємо ознаку, яка поділяє факторинг за ступенем охоплення продукції на факторинг з оплатою частини реалізованої продукції та факторинг з оплатою всієї продукції. Вважаємо дане судження таким, що не відповідає порядку здійснення факторингових операцій. Зокрема, при застосуванні факторингу не стоїть питания, яку частину продукції оплачувати, оскільки оплата проводиться за всю реалізовану продукцію за певною схемою.

Крім того, через неузгодженість понятійно-категоріального апарату, авторами виокремлено ознаки, що різняться за змістом та за якими виділено різні види факторингу, які передбачають спільні дії. Зокрема, за ознакою, яка передбачає набір послуг, що включає факторинг, виділено наступні види: з частковим та повним набором послуг. В той же час існує інша ознака - за ступенем охоплення операцій: конвенційний (широкий) та конфіденційний (обмежений). Як пише Р. Грачова “конвенційний факторинг - це універсальна система фінансового обслуговування клієнтів, що включає бухгалтерський облік, ведения розрахунків з постачальниками і покупцями, страхове та рекламне обслуговування, представництво та інші можливі види обслуговування аж до того, що за клієнтом залишається лише виробничо-управлінська функція. Конфіденційний факторинг - факторинг, що обмежується обліком фактур, рахунків клієнта до своїх боржників і наданням кредиту в рахунок майбутнього погашения боргів цими дебіторами. В останні роки набув поширення конфіденційний факторинґ' [13]. Отже, з метою уникнення плутанини необхідно прийти до единого понятійного апарату.

3 усіх наведених класифікаційних ознак нас цікавить наступна: за особливостями прийняття ризику: факторинг з правом регресу та факторинг без права регресу. Оскільки саме виділення даних видів визначить методику формування бухгалтерського обліку факторингу як одного з елементів позикового капіталу. Отже, факторинг з регресом - вид факторингу, при якому факторингова компанія, не отримавши грошових коштів з покупців мае право через певний термін вимагати їх з постачальника. При цьому факторингова компанія бере на себе ліквідний ризик щодо несплати у визначені терміни, але кредитний ризик залишаеться на постачальникові. Грошові кошти, в даному випадку, виступають забезпеченням короткострокового фінансування; факторинг без регресу, вид факторингу, при якому ризик несплати з боку дебіторів повністю переходить до факторингової компанії.

 

Література

1.     Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації / Т.Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №9 (51). - С. 30-36.

2.     Бучик Т.А. Роль факторинга в управлении оборотным капиталом / Т.А. Бучик // Науковий вісник ЧДІЕУ - 2008. - № 1. - С. 178-186.

3.     Височинська О.В. Факторинг: сутність та перспективи розвитку на українському ринку фінансових послуг / О.В. Височинська, К..Л. Ларіонова // Наука й економіка / Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету - 2008. - 4(12). - С. 19-28. - 422 с.

4.     Герасимович A.M. Факторингові операції: механізм проведения, ризики, оподаткування, облік, аналіз та аудит/ A.M. Герасимович, I.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович// Аудитор України. - 2008. - №15 - с. 16-24.

5.     Іваненко С.С. Факторинг як джерело фінансування малого та середнього бізнесу / С.С. Іваненко // Экономика Крыма: Симферополь. - 2006. - №18 - С. 59-61.

6.                   Карп’як Я. С. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я.С. Карп’як, Л.І. Ріжко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. -2009. - N 647. - С. 70-74.

7.         Кузьменко ОМ. Фінанси, облік і аудит: зб. наукових праць / О.М. Кузьменко. - Київ: КНЕУ, 2009.-№ 13 - с. 233-239.

8.         Шевченко ИМ. Факторинг як інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.М. Левченко, Г.В. Кравченко // Економічний простір. - 2009. - № 23/3 - С. 242-251.

9.         Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Ю.М. Лисенков. - К.: Зовнішня торгівля, 2005. - 232 с

10.    Омеляненко Т. особливості обліку факторингу з правом регресу / Т. Омеляненко // Бухгалтерский облік і аудит - 2010. - № 2. - С. 19-23

11.    Покаместов И.Е. Факторинг - комплексное решение для роста Вашего бизнеса / И.Е. Покаместов // Финансовый менеджмент. - 2001. - №2. - С. 29-34.

12.    Струк Н.С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 652 с.іл. -(Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 647). - С. 221-228.

13.    Федорченко О.Є. Сутність факторингу та його роль в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / О.Є. Федорченко // Економічний простір - 2008. - № 13. - С. 237-243.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info