zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОД ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Новікова Т.О.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

В статье анализируются особенности метода полной физической реакции, обосновывается эффективность и целесообразность применения метода в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями младших школьников.

 

Сучасні досягнення в галузі раннього навчання іноземної мови засвідчують, що воно має проводитися з використанням науково обґрунтованих методик і реалізуватися спеціально навченими до цього педагогами. Тому майбутній вчитель іноземної мови має бути добре підготовленим до освітньої роботи з дітьми молодшого шкільного віку як теоретично, так і практично. Найважливішою умовою успішності такої роботи є опанування майбутніми педагогами відповідними віковим та психолого-педагогічними особливостям дітей методиками раннього навчання іноземної мови. Однією з найбільш результативних, на нашу думку й за нашими спостереженнями, є методика повної фізичної реакції, розроблена американським дослідником Джеймсом Ашером на початку 1960-х років і поширена з того часу в багатьох країнах світу. Ця методика інтегрована зі знаннями з галузі педагогіки, психології, практики іншомовного мовлення і дає змогу здійснювати навчання іноземної мови, орієнтоване на особистісні здатності й уміння учнів початкової школи.

Серед відомих зарубіжних науковців, які першими звернули увагу на здатність дітей вивчати мову через виконання фізичних дій, були Ф. Гуен, Г. Палмер, Дж. Ашер. Протягом багатьох років вони досліджували процес вивчення мов таким способом на різних вікових етапах. Кожен з них прагнув створити метод, який би не лише давав найкращі результати у вивчення мов, а й стимулював навчання. Саме таким методом і виявився метод повної фізичної реакції. На теренах нашої держави на важливості більш активного застосування цього методу наполягають С. Ніколаєва, Н. Скляренко, І. Щепак, І. Горець, О. Мисечко.

В даній статті ставимо за мету охарактеризувати відповідність даної методики віковим та психолого-педагогічними особливостям дітей молодшого шкільного віку. Відповідно до мети було сформульовано завдання: 1) проаналізувати метод фізичної реакції; 2) обґрунтувати ефективність та доцільність застосування методу відповідно до вікових та психолого-педагогічних особливостей молодших школярів.

Метод повної фізичної реакції (TPR – скорочено від повної назви методу англійською мовою «Total Physical Response») – це метод навчання іноземної мови через використання фізичних рухів, як реакції на усні стимули, команди, інструкції. Для молодшого школяра цей метод застосовується у вигляді виконання команд, рухливих ігор, ілюстрації жестами й мімікою певних дій і ситуацій тощо. Такий метод навчання ідеально підходить для дітей, оскільки їм притаманне бажання постійно рухатися, імітувати, фантазувати [2, с. 293].

В учнів молодших класів розвинене переважно конкретне (образне і дійове) мислення. У І-ІІ класах їхня аналітико-синтетична діяльність рідною мовою перебуває ще в зародковому стані. Молодші школярі не помічають граматичної спільності слів, їм дуже важко зробити відповідні узагальнення. Вони ще не в змозі мислити поняттями, їхні уявлення пройняті образністю і пов'язаною із цим схильністю до конкретизації в навчанні.

Мислення тільки починає відображати суттєві властивості й ознаки предметів та явищ, і це дозволяє молодшим школярам робити перші узагальнення, висновки.

Саме тому таким дітям легше імітувати все те, що вони бачать, повторювати за вчителем або однокласниками. Цим самим вони набувають необхідні навички для навчання.

До основних вікових психологічних особливостей молодших школярів варто зарахувати величезне бажання до гри, драми та веселощів, різку зміну дітьми оцінки свого соціального статусу, перенесення акцентування переважаючої діяльності з гри на навчання, доволі швидкий розвиток вольових якостей (здатності до зосередження уваги), порівняно швидкий ріст інтелектуальних можливостей, недостатню організованість діяльності, непосидючість, слабке використання можливостей своєї пам'яті, здатність до імітації тощо. Зупинимось докладніше на них та відповідних заходах педагогічного впливу вчителя.

З досвіду відомо, що маленькі діти усвідомлюють, що їм кажуть, навіть не розуміючи окремих слів. Інтонація, жести, вираз обличчя і обставини допомагають їм зрозуміти значення незнайомих слів. Уловлюючи таким чином зміст, вони починають розуміти мову.

Навчальна мотивація молодших школярів, їхній емоційний стан значною мірою залежать від наявності і рівня розвитку у них інтересу до навчальних предметів, зовнішніх мотивів до процесу навчання у школі. Тому учителеві необхідно вишукувати і використовувати будь-які можливості для підвищення інтересу школярів до іноземної мови. Цьому сприяють цікавість, новизна змісту та форми викладу матеріалу, різноманітність вправ для виконання, достатнє використання під час занять рольових та інших ігор, віршів, магнітофонних записів та діапозитивів, постійна зміна видів навчальної діяльності.

Метод повної фізичної реакції базується на узгодженні мовлення і дії: навчання мовлення здійснюється через фізичну (моторну) активність. Метод пов'язаний з теорією сліду пам'яті в психології, за якою чим частіше та інтенсивніше фіксуються зв'язки в пам'яті, тим сильніші асоціації і більша ймовірність, що вони будуть відтворюватися. Відтворення може відбуватися вербально чи разом з моторною активністю. Поєднання вербальної і моторної активності підвищує ефект відтворення [1, с. 293].

Цей метод у найбільш загальному своєму вигляді використовується для навчання мови через команди і змушує показувати своє розуміння вивченого через фізичні рухи.

Метод TPR базується на природній біологічній властивості людського мозку засвоювати будь-яку мову. Відомо, що реально вивчити будь-яку мову при умові, що сприймання буде передувати продукуванню мовлення. Невідомо жодного випадку, щоб діти, навчаючись говорити, спочатку говорили, а потім розуміли. Розуміння завжди передує говорінню з різницею приблизно в один рік, як зауважують деякі методисти-практики [3].

Відділи мозку, які відповідають за розуміння і говоріння знаходяться у різних півкулях мозку. Для прикладу, за говоріння відповідає зона Брока, яка знаходиться у лобовій частині лівої півкулі. Якщо виникає пошкодження цієї ділянки мозку, людина може розуміти, що їй кажуть, але не може говорити. За розуміння або сприймання відповідає зона Верніке, що знаходиться у правій півкулі головного мозку. При пошкодженні цієї частини мозку людина не розуміє, що їй говорять, але може розмовляти. Коли дитина отримує завдання: «Listen and repeat after me!» і виконує його, одразу дві частини мозку починають працювати, що уповільнює діяльність головного мозку [4].

Такої ситуації не виникає при використанні методу TPR, адже при використанні фізичної реакції на отриману команду чи почуте слово/фразу у дитини включаються спочатку одна, а потім інша півкуля головного мозку. Саме цей факт діяльності мозку стимулює уміння і робить вивчення матеріалу більш ефективним.

Усі перелічені вище психологічні характеристики дітей молодшого шкільного віку дають підстави стверджувати, що метод повної фізичної реакції як форма організації навчальної діяльності цієї вікової групи повністю відповідає її віковим, фізіологічним та психолого-педагогічним особливостям. На цій підставі можемо говорити про ефективність використання ТРR в формуванні іншомовної компетенції молодших школярів.

Розгляд майбутніми учителями теоретичних засад формування іншомовних умінь і навичок учнів молодшого шкільного віку виявляє такі особливості способу навчання маленьких дітей на основі методу повної фізичної реакції, що мають бути враховані в професійній діяльності:

·       слухання має передувати говорінню, що дає змогу учням розуміти дуже багато мовних конструкцій;

·       більшість іншомовних структур які учні сприймають на уроці іноземної мови у перші роки її вивчення, складаються з рухів, і приблизно 50% з них становлять команди, інструкції типу «Come here!», «Hold into mу finger!», «Look at me!», що уможливлює активне використання методу TPR.

·       сприймання й засвоєння інформації через рухи підштовхує дитину до самостійного вираження своїх думок, які спочатку вона виражала рухами, а вже потім через мову.

Прослідкувавши особливості пізнавальної діяльності молодших школярів, можемо стверджувати, що підхід до навчання на основі методу TPR, зменшує стрес навчання, бо робить цей процес цікавим та захоплюючим; є прийнятним для вивчення будь-якої мови світу, навіть мови глухих; сприяє засвоєнню знань на довгий час.

 

Література

1.     Грузинська І. О. Методика викладання англійської мови в середній школі. – К.: Радянська школа, 1948.

2.     Asher J. J. The Strategy of the Total Phуsical Response: An Application to Learning Russian / J. J. Asher // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 1965. – Vol.3, Issue 4. – P.291-300

3.     Brewster J., Ellis G., Girard D. The Primary English Teacher’s Guide. – Penguin Books Ltd. 1992

4.     Garcia, Ramiro. Instructor’s Notebook: How to Apply TPR for best results. Los Gatos, CA: Sky Oaks, 1996Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info