zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Адаптація інноваційної методики навчання техніки читання вголос англійською мовою в умовах української початкової школи

 

Остапчук Д.С.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Адаптация инновационной методики обучения техники чтения вслух

на английском языке в условиях украинской начальной школы.

Автор представляет новую методику обучения чтения младших школьников по американской программе Reading Teaching Program. Работа на базируется фонетическом методе изучения чтения младших школьников. В статьи предоставлена информация о предлагаемом методе обучения и описаны методические разработки элементов уроков по английскому языку в начальной школе.

Ключевые слова: техника чтения, «Reading Lesson Program», метод целых слов (whole-word method), фонетический метод (phonic method).

 

Актуальність дослідження. Сучасне високорозвинене суспільство орієнтується на співпрацю та порозуміння країн Європи, міжнародною мовою якого є мова англійська. В Україні світові мовні стандарти поступово втілюються в змісті і процесі навчання англійської мови. Зокрема, на початку ХХІ століття в основу нової навчальної програми і шкільних підручників з англійської мови лягли рекомендації Ради Європи з мовної освіти[1]. Відповідно до потреби у розширенні можливостей громадян України спілкуватися з представниками інших держав, однією зі стратегічних ліній розвитку освіти стало раннє вивчення іноземної мови в початковій школі.

Досліджувана проблеми дала поштовх до експериментальної роботи з метою адаптуванню відомої нам американської програми «Reading Lesson Program», побудованої на фонетичному методі навчання техніки читання, до умов української початкової школи.

Мета дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій для системного й послідовного застосування фонетичного методу навчання техніки читання за програмою «Reading Lesson Program» (RLP)

Читання є одним з найважливіших видів комунікативно-пізнавальної діяльності учнів. Ця діяльність спрямована на вилучення інформації з письмово фіксованого тексту. Читання виконує різні функції: служить для практичного оволодіння іноземною мовою, є засобом вивчення мови і культури, засобом інформаційної та освітньої діяльності та засобом самоосвіти [2,139].

При навчанні читання на початковому етапі важливо, насамперед, сформувати у дітей техніку читання вголос. Важливо навчити школярів декодувати літери в звуки, тобто встановлювати буквено-звукові відповідності, розуміти зміст прочитаного, знаходити головну думку прочитаного, диференціювати її з другорядною інформацією, розуміти структуру тексту, тобто свідомо сприймати й оцінювати інформацію тексту.

Хороша техніка читання вголос, як наголошують учені, є фундаментом успішного читання про себе [3, 68].

З початку 20 століття фонетика широко використовується в системі початкової освіти в Австралії, США, Великої Британії. Вивчення фонетики у Британії було затверджене департаментом освіти, де зазначається, що вивчення фонетики повинно бути домінуючим методом вибору для навчання читання в початковій англійській школі. Уряд Великої Британії підтримує розробку різних методик, тренінгів, програм, що базуються на фонетичному методі навчання читання дітей молодшого шкільного віку.

У світовій методиці навчання іноземної мови використовують 2 головних підходи до навчання читання вголос: метод читання цілих слів (whole-word method) і фонетичний метод (phonic method). Протягом багатьох років спостерігається постійна суперечка з приводу пріоритетності одного з цих методів.

Метод читання цілих слів (whole-word method) вчить дитину розпізнати слово, запам'ятовуючи його, і декодувати його при читанні як єдину цілісну одиницю. Дітей навчають розпізнавати слова як цілісні утворення і не пояснюють буквено-звукових співвідношень. Навчання за цим методом будується за принципом візуального розпізнавання цілих слів. Для того, щоб навчити читати за цим методом, дитині показують цілі слова і вимовляють їх, тобто вчать дитину сприймати слова як ціле, не розділяючи їх на букви і склади. Після того як дитина таким чином вивчить близько 50-100 слів, їй дають тексти, в яких ці слова часто зустрічаються. Згідно з методом читання цілих слів, навчання читання має будуватися на новій лексиці, яка після вивчення розпізнається в поданих навчальних текстах.

Фонетичний метод навчання читання (рhonic метод) вважається більш аналітичним, бо спрямований на навчання дитини читати звуки, а потім об'єднати їх у більші одиниці - слова. Усвідомлення того, що комбінації літер представляють унікальні звуки є ключем сутності фонетичного методу. Фонетичний метод підрозділяється на два напрямки:

1. Метод систематичної фонетики (systematic phonics) - це програми , в яких з самого початку систематично навчають фонетиці перед тим , як дають читати цілі слова. Підхід найчастіше ґрунтується на синтезі: дітей навчають звуків букв і тренують їх на з'єднанні цих звуків. Іноді ці програми включають в себе і фонетичний аналіз - вміння маніпулювати фонемами. Однак, вони наголошують на ранньому і серйозному навчанні звуків, букв.

2. Метод внутрішньої фонетики (intrinsic phonics) - це програми, в яких робиться наголос на візуальне і смислове читання, і в яких вводять фонетику пізніше і в меншій кількості. Діти, які навчаються за цими програмами, вчать звуки і букви в процесі аналізу знайомих слів. Іншому спосіб ідентифікації слів (з контексту або малюнку) в цих програмах приділяється більша увага, ніж аналізу слова. Зазвичай не виділяється ніякого певного періоду часу для тренування фонетики.

У системі західних методик з навчання читання нас зацікавила програма «Reading Lesson Program» під авторством Michael Levin, M.D., Charan Langton,M.S.

Вивчення іноземної мови із психологічної точки зору – це складний процес формування в корі головного мозку нової мовної системи, що починає співіснувати й постійно взаємодіяти із уже виробленою системою рідної мови, випробовуючи на собі її інтерферуючий вплив [4,173].

Загальні характеристики обраної нами програми «Reading Lesson Program» та розглянути основні методичні, сутнісні характеристики на яких вона базується. RLP є дуже корисною у навчанні техніки читання вголос і цікавою як для вчителів, так і для батьків програмою, яка надає можливість мінімум за 20 уроків навчити дитину читати. Суть навчання техніки читання полягає у формуванні навичок миттєвого сприймання і озвучування графічних образів слів, словосполучень, речень. Фонетичний метод, який лежить в основі цієї навчальної програми, спрямований на навчання поетапного читання - спочатку звуків, звукосполучень, а потім об'єднання їх у більші одиниці - слова. Усвідомлення того, що комбінації літер представляють унікальні звуки є ключем сутності фонетичного методу. Кожна буква вивчається в парі з картинкою. Асоціативне навчання техніки читання вголос є найбільш ефективним інструментом для покращення мнемонічної пам'яті дитини. Кожен урок складається із бук, слів, вправ і коротких оповідань, які супроводжуються картинками, завданнями, вікторинами. Кожен урок має набір ключових слів. Учні повинні добре вивчити їх, перш ніж переходити до наступного уроку, тому що вони будуть використовуються в наступних уроках. Якщо дитина не може розпізнати ці слова, потрібно повернутися назад і повторити їх. На основі поданого матеріалу використовують такі завдання:

·       Знайти вимовлене слово вчителем серед слів на картках;

·       Скласти вимовлене вчителем слово з карток алфавіту;

·       Прослухати слова (з опорою на картки, таблицю, підручник) і назвати ті, у яких є певний звук.

·       Прочитати слова і вибрати ті, які починаються чи закінчуються на певну літеру .

Пропонуємо зразок методичної розробки за програмою «Reading Lesson Program».

Введення літери h

Cловник: hat, house, hen, horse, hot.

We need to learn sounds.

H – вимовляється звук- cлово, де є відповідний звук- hat(picture);

A- вимовляється зкув- слово, де є відповідний звук— аpple (picture);

T- вимовляється зкув- слово, де є відповідний звук—teacher (picture);

За таким принципом вивчається кожне слово, вимовляється дітьми вголос із звуковим супроводом та картинками.

Пропонується історія, де є слова, що розглядалися вище.

For example: The weather is hot. The sun is shine brightly. I need to take hat on my head. I am walking and see a hen and a horse near my house.

What are they doing here?

TASKS.

1.     Визначте у тексті та прочитайте слова у яких є звук /h/.

2.     Співвіднесіть картинку зі словами.

3.     Вимовте кожен звук у поданих словах.

Введення літери с

Словник: сat,cap,can.

We need to learn new sounds: c,a,t,p,n.

C- вимовляється звук- cлово, де є відповідний звук- chicken (picture);

A- вимовляється зкув- слово, де є відповідний звук— аpple (picture);

P- вимовляється зкув- слово, де є відповідний звук— аpple (picture);

В результаті злиття цих звікув ми отримали слово- СAP(picture).

Перехід до роботи з текстом на основі вивчених слів.

A Cat Mat

It is a cat Mat. It is fat. The cat see a cap. The cap is in the cat head. Mat can wear a cap. I love my cat Mat.

TASKS.

1.       Запишіть транскрипцію поданих слів, прочитайте виразно текст.

2.       Дайте відповіді на запитання з опорою на запропоновані відповіді в картинках.

3.       Визначте у тексті та прочитайте слова у яких є звук /а/,/с/.

4.       Встановіть звуко-буквенні відповідності у вивчених словах.

Висновок.

Навчання дітей молодшого шкільного віку іноземній мові сприяє всебічному розвитку дитини в процесі вивчення мови, активному включенню в цей процес мислення, пам'яті, уяви, емоції, використання іншомовної мови для вираження й розуміння думки. Залучення молодшого школяра за допомогою іноземної мови до іншої культури дозволяє йому усвідомити себе як особистість, що належить до певної соціокультурної спільності людей, з одного боку, а з іншого боку – виховує в ньому повагу й терпимість до іншого способу життя.

 

Список використаних джерел

1.     Методика навчання іноземної мови: Навч.посіб.-2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2011.- 206 с.

2.     Методика обучения иностранным языкам в средней школе/ Г.В. Рогова, Ф.М.Рабинович, Т.Е. Cахарова/ - М.: Просвещение, 1991.- 287с.- (Б-ка учителя иност. яз.).

3.     Ніколаєва С.Ю. та інші. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

4.     Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Панова Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В.та ін., ВЦ «Академія», Оригінал-макет, 2010.

5.     Практикум з методики викладання іноземних мов у cередніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/ кол. Авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – 296 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info