zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОДІЛУ ГРАФІКУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТАРИФНІ ЗОНИ

 

Скачок О.В., Калінчик В.П.

НТУУ «КПІ»,

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

 

Анотація. Проведено аналіз існуючої системи оцінки та управління графіком електричного навантаження промислових підприємств. Запропоновано підхід до оцінки нерівномірності графіків навантаження на базі коефіцієнту економічної ефективності заповнення тарифних зон. Запропонована оптимізаційна модель електроспоживання підприємств.

Ключові слова: електропостачання, графік електричного навантаження, критерій рівномірності.

 

Abstract. The analysis of the existing system of assessment and management of electric load graphics industry. The approach to evaluation of uneven load charts based on cost-effectiveness ratio of filling tariff zones. The proposed optimization model of power consumption enterprises. Made under and conclusions.

Keywords: electricity, electrical load schedule, the uniformity criterion.

 

Вступ. Добовий графік електричного навантаження (ГЕН) об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України має характерну нерівномірність у часі, що поділяється на три частини: зони піку, напівпіку та провалу [1].

Наведена нерівномірність ГЕН енергосистеми ускладнює забезпечення балансу попиту і пропозиції на електроенергію у вузлах її споживання та недопущення зміни частоти мережі змінного струму і розрахункового рівня напруги (тобто недопущення переходу енергосистеми до аварійного стану). Крім того, через технологічні особливості генеруючих станцій неможливо оперативно та оптимально забезпечити покриття нерівномірності ГЕН енергосистеми протягом доби. Це призводить до значних втрат на використання природних ресурсів при генерації електричної енергії.

Пріоритетною областю з точки зору зміни режиму роботи споживачів електроенергії є промисловість [2]. У ній можна досягнути максимального ефекту при мінімальних витратах і зусиллях.

Ефективно здійснити процес управління навантаженням промислового підприємства можливо лише на основі досконалих моделей добового електроспоживання, які б давали критерій оцінювання нерівномірності графіка навантаження підприємства та оптимізації даного графіку.

Метою роботи є розробка нових підходів до вирішення задачі оцінки нерівномірності графіку навантаження та оптимізації режимів електроспоживання підприємств.

Матеріал і результати досліджень. На сьогоднішній день вплив на вирівнювання нерівномірності ГЕН здійснюється за допомогою тарифів на електроенергію диференційованих за періодами часу [3].

При аналізі даних тарифів стає зрозуміло, що основною метою регулювання ГЕН підприємства з боку ОЕС є економічне стимулювання підприємства до перенесення споживання електроенергії з більш завантажених періодів часу на менш завантажені.

Тобто загальна вартість спожитої електроенергії за добу залежить виключно від середнього значення навантаження () або кількості спожитої електроенергії () в межах тарифних зон [4].

При цьому, оцінка нерівномірності ГЕН проводиться за допомогою розрахунку класичні показників, а саме: Рс, Рск, , Кф, Кн, Км, Кз [5].

При цьому вирішення задачі управління ГЕН згідно класичної теорії полягає в забезпеченні зсувів  між моментами включення електроприймачів таким чином, щоб величина середньоквадратичного відхилення групового ГЕН підприємства прямувала до нуля [6].

Тобто, як бачимо, з одного боку класичні показники оцінки нерівномірності ГЕН не враховують поділ ГЕН на тарифні зони, з іншого – процес управління ГЕН використовує зовсім інші параметри оцінки нерівномірності ГЕН [7].

Це призводить до того, що такий сектор споживачів електроенергії як промисловість, за допомогою якого можна найбільш ефективно управляти ГЕН енергосистеми, на сьогоднішній день не має практичної у застосуванні методології для оцінки нерівномірності ГЕН, а також підходів до його управління на рівні підприємств.

Для промислових підприємств, згідно тарифної політики НКРЕ [3], стає вигідно формувати свій економічно вигідний ГЕН.

В цьому випадку поняття критерію рівномірності ГЕН на рівні підприємств втрачає свою фізичну суть, змінюючись поняттям економічної вигоди підприємства, яке воно буде мати в наслідок оптимізації свого ГЕН.

Іншими словами, ідеальним ГЕН підприємства є той ГЕН, при якому підприємство достигає мінімуму витрат на спожиту електроенергію.

Таким чином, цільова функція оптимізації ГЕН в умовах поділу ГЕН на тарифні зони можна сформулювати наступним чином:

,                                             (1)

де,  - загальна кількість спожитої електроенергії за добу.

Мінімум витрат підприємства на споживання електроенергії досягається при навантаженні ГЕН виключно у зони з найменшим тарифним коефіцієнтом .

Відповідно, максимальних витрат на спожиту електроенергію підприємство досягає при навантаженні ГЕН виключно в зонах максимального тарифного коефіцієнту .

Таким чином, для n-ої кількості тарифних зон, можна представити діапазон вартості спожитої електроенергії підприємства у наступному вигляді:

,                               (2)

де  - граничні значення економічних показників ГЕН підприємства,  - поточне значення економічних показників ГЕН підприємства.

Маючи граничні та поточне значення економічних показників ГЕН підприємства, можна визначити коефіцієнт економічної ефективності заповнення тарифних зон () поточних показників навантаження ГЕН, який буде дорівнювати:

.                       (3)

Відповідно граничне значення  при споживанні електроенергії виключно в зоні мінімального тарифу буде дорівнювати:

.                                       (4)

З іншого боку, при споживанні електроенергії виключно в зоні максимального тарифного коефіцієнту,  буде дорівнювати:

.                                      (5)

Таким чином  має вигляд:

.                                                          (6)

Маючи параметр, за допомогою якого можна ефективно оцінювати нерівномірність ГЕН, можна побудувати оптимізаційну модель електроспоживання підприємств.

У якості оптимізаційного параметру оберемо коефіцієнт економічної ефективності заповнення тарифних зон ().

Вирішення задачі оптимізації ГЕН реалізуємо через забезпечення зсувів між моментами включення електроприймачів підприємства таким чином, щоб величина коефіцієнту  була найбільшою (прямувала до одиниці).

Висновки. Запропонований метод оптимізації електроспоживання промислових підприємств базується на спрямуванні коефіцієнту економічної ефективності заповнення тарифних зон до свого максимального значення. В свою чергу даний коефіцієнт у якості вхідних даних використовує ті самі показники нерівномірності ГЕН, що на сьогодні використовуються для розрахунку загальної вартості спожитої електроенергії підприємства згідно діючих тарифів. Це робить запропоновані методи оцінки нерівномірності ГЕН та управління електроспоживанням такими, що можуть бути практично застосовані на рівні промислових підприємств.

 

Література:

1.     Маляренко В. А., Нечмоглод І. Є., Колотіло І. Д.. Нерівномірність графіку навантаження енергосистеми та способи його вирівнювання // Електроенергетика. – 2011.

2.     Праховник A.B. Управління енерговикористанням: проблеми, завдання та методи вирішення // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей / Під загальною редакцією, д.т.н., проф. А.В.Праховника. - К.: Альянс за збереження енергії, 2001. - С.169-190.

3.     http://watt.at.ua/load/postanova_04112009_n_ 1262prom_tarifn_koehf/1-1-0-11. Постанова НКРЕ № 1262 від 04.11.2009.

4.     Скачок О.В. Оцінка та аналіз методів вирівнювання графіків навантаження виробничих систем// Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013.

5.     Федоров А.А., Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных предприятий.: Учебник для ВУЗов. – М.: Энергия, 1981. – 360 с.

6.     Волобринский С.Д. Электрические нагрузки и балансы промышленных предприятий. Л., «Энергия», 1976. 128 с.

7.     Скачок О.В. Актуальність створення сучасних методів оцінки нерівномірності електроспоживання промислових підприємств// Енергетика: економіка, технології, екологія. Спецвипуск 2013. – С. 35 – 40.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info