zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДУЛЬНІ ДИЗАЙН-СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПАЗЛІВ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

 

Скляренко Н.В.

Україна, м.Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Анотація. У статті представлено модульні дизайн-системи на основі пазлів як засіб комунікації. Виділено особливості використання пазлів у стимулюючій рекламі та імідж-рекламі. Закцентовано увагу на напрямках розробки модульних систем на основі пазлів з метою програмування поведінки споживачів.

Ключові слова: модульна дизайн-система, пазли, комунікація, реклама.

 

Abstract: In the article the module systems of design are on the basis at puzzles as a mean of communication is presented. The features the use of puzzles are distinguished in the stimulant advertising and imaginary advertising. It is marked on directions development of the module systems on the basis of puzzles with the purpose a programming of conduct consumers.

Keywords: module design-system, puzzles, communication, advertising.

 

Актуальність теми та постановка проблеми. Сутність гри у пазли, традиції та культурні умови їх використання останнім часом стали джерелом матеріалів, інженерних рішень і художнього образу для дизайнерів та архітекторів. Враховуючи конструктивні та функціональні особливості пазла, дизайнери-практики виробляють нові підходи до проектування об’єктів предметно-просторового середовища. У життєдіяльності людини з’являються модульні меблі, побутові вироби, предмети одягу та аксесуари, а також твори мистецтва, що розроблені на основі ідеї пазлів. Але теоретичні аспекти використання композиційних та формотворчих особливостей пазлів у проектній діяльності до цього часу не є сформульованими. Відсутність фахової літератури з цього питання окреслює актуальність обраної теми.

Модульні системи на основі пазлів стали відмінним маркетинговим засобом програмування поведінки споживача – рекламний крок купівлі окремих частин або можливість їх заміни з метою отримання цілісного продукту. Таке використання також потребує фахової консультації дизайнера та необхідності проведення міждисциплінарних досліджень проектування модульних систем у рекламі. В теорії та практиці дизайну ще не осмислено проблему ефективного використання у проектуванні та рекламних технологіях ігрових аспектів модульних систем як одного із засобів комунікації.

Огляд останніх джерел та публікацій. Підґрунтя дослідження складають теоретичні напрацювання і практичний досвід, головним чином, з композиції та дизайну. Дослідження з композиції окреслює основи формоутворення виробів на основі комбінаторних елементів, що забезпечує входження в проблематику стандартизації та обґрунтовує пошук актуальних проблем для дизайну [5, с. 106–119]. Проблема взаємозв’язку стандарту та естетики знаходить продовження у дисертації О.Грашина [4], який осмислює особливості своєрідної метамови уніфікації та агрегатування промислових виробів з точки зору дизайну в рамках принципу трансформативності предметно-просторового середовища. Проте ці джерела висвітлюють питання формотворення модульних об’єктів, не торкаючись їх соціально-психологічної сутності. Звернення до праць з реклами забезпечило здійснення аналізу дизайн-об’єктів загалом з точки зору рекламних візуальних комунікацій [3], що є корисним в контексті обраної теми. О.Хмельовський розглядає графічний дизайн як дизайн візуальних комунікацій, акцентуючи увагу на формотворенні візуального тексту з точки зору впливу на поведінку адресата [6, с. 5–12]. Для аналізу також використано матеріали рекламного характеру з мережі Інтернет [1; 2] з метою формування джерельної ілюстративної бази дослідження. Таким чином, огляд джерел засвідчив відсутність публікацій, що стосуються розгляду модульних систем на основі пазлів в контексті соціально-психологічних та програмно-інформаційних змістів проектування.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення напрямів проектування модульних систем на основі пазлів як засобу комунікацій. Завданнями є: розкрити роль модульних систем у проектуванні рекламних комунікацій; окреслити особливості таких об’єктів як засобу програмування поведінки людини.

Предмет та об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є модульні дизайн-системи, що створені на основі ідеї пазла, які використовуються у рекламі та у повсякденному людському спілкуванні. Предметом дослідження є соціально-психологічні та програмно-інформаційні аспекти проектування модульних систем.

Виклад основного матеріалу. Пазли як синтез ігрових технологій та дизайну служать поштовхом до появи нових ідей у проектній діяльності та у рекламі. Проблема використання частини і цілого, тобто структурних особливостей пазлів, у проектуванні образу середовища життєдіяльності людини, відсутність гармонійної взаємодії структури і функції на фоні інтенсивного розвитку технологічного та інформаційного оточення обґрунтовує необхідність системного підходу до кожної дизайн-розробки. Поява безлічі модульних дизайн-розробок передусім у сфері промислового дизайну, що характеризується швидкою зміною форми виробів, технологічних процесів та обладнання, забезпечують регулювання людських потреб в тому або іншому виді промислової продукції, уникаючи при цьому отримання непотрібних зайвих речей [4].

Модульна продукція, заснована на ідеї пазлів, сьогодні залучається фахівцями і до сфери дизайну реклами. Запровадження цих методів у дизайн візуальних комунікацій забезпечує розробку рекламної кампанії як цілісної покрокової стратегії. Так, просування бренду «Растишка» російської компанії «Данон» базується на використанні пазлів-магнітиків з динозавриком Діно, які дуже люблять колекціонувати малюки [1]. Рекламні комунікації торкаються дитячого сегменту, запроваджуючи модульні «додатки» інформаційно-ігрового характеру (одиничні пазли на кожному продукті спонукають до постійної їх купівлі з метою складання цілого зображення з пазлів). Реклама, в даному випадку, носить характер діалогу між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач – зацікавленістю даним товаром [3, с. 9]. Цей вид рекламної комунікації можемо окреслити як стимулюючу рекламну технологію, що робить модульну систему (в даному випадку, пазли як додаток до продукту) інструментом стимулювання збуту товару.

Модульні дизайн-системи знаходять широке використання в якості імідж-реклами. Реклама іміджу (створення сприятливого образу (іміджу) фірми та її товару [3, с. 10]) як форма візуальної комунікації забезпечує передачу інформації через інноваційні щитові конструкції або через графічний дизайн. Фірми використовують рекламні інтерактивні сіті-лайти, що базуються на ігровій діяльності або інноваційні біллборди (наприклад, ідея діяльності фірми «Мета – ніщо без терпіння» реалізована через біллборд з пазлів та ідею – кропітке їх складання). У графічному дизайні кожний елемент цілісної модульної системи, наприклад, у вигляді логотипу, використовується для позначення окремої теми, сайту або сторінки книги (наприклад, логотип Вікіпедії).

Візуальне повідомлення, яким є і модульні системи на основі пазлів, також передбачає вплив на поведінку адресата – керування нею [6, с. 12]. Модульні системи на основі пазлів виступають як методи впливу на свідомість людини, програмуючи її поведінку. Яскравим прикладом програмування поведінки стала промислова розробка під назвою Puzzle Alarm Clock (будильник-пазл) [2]. Його верхня частина складається з невеликого пазлу з чотирьох елементів. Коли будильник-пазл починає дзвонити, його шматочки-пазли злітають на 20–30 см над будильником і падають у довільне положення. Елементи пазлу необхідно правильно встановити в кришці будильника і вимкнути його. Програму поведінки людини визначає будильник-пазл. Стратегія впливу на свідомість знаходить реалізацію й у аксесуарах-пазлах («Намисто дружби» чи «Ланцюжок кохання»), елементи яких роздаються іншим людям як символ єдності. Формування такої комунікативної системи або способу позначення ідеї має соціально-культурне підґрунтя, торкаючись духовних основ життя людини.

 

Рис. 1. Модульні дизайн-системи на основі пазлів:

1 – будильник-пазл; 2 – пазли-магніти; 3 – «Ланцюжок кохання»

 

Висновки. Модульні дизайн-системи на основі пазлів знайшли широке використання у рекламній діяльності та у проектуванні загалом. Такі системи виконують роль засобу комунікації, що підвищує ефективність купівлі-продажу або змінює сприйняття цього процесу. В результаті модульні системи на основі пазлів використовуються як засіб впливу на поведінку споживача у стимулюючій та імідж-рекламі, а також з метою керування поведінкою людини на рівні підсвідомості.

 

Список використаних джерел

1.     «Растишка» Промо-акция «Зимние виды спорта!» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rastishka.ru/parent/campaign

2.     Будильник-пазл [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyprosto.ru/novie-technologii/poleznie-veschi/budilnik-pazl/974/

3.     Владимирська А. Реклама: Навчальний посібник / А. Владимирська, П.Владимирський. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.

4.     Грашин А.А. Дизайн унифицированных и агрегатированных промышленных изделий: теория, методика, практика: Автореф. дис. … докт. иск.: Спец. 17.00.06 / Александр Александрович Грашин; М-во пром-сти, нуаки и технологий Рос. Федерации, Всерос. НИИ техн. эстетики. – М, 2002. – 56 с.

5.     Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е.Шпара. – К.: Вища школа, Головное издательство, 1984. – 200 с.

6.     Хмельовський О.М. Графічний дизайн: Навчальний посібник / Орест Михайлович Хмельовський. – Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2008. – 160 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info