zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АНГЛІЇ ТА ШОТЛАНДІЇ

 

Сулим Н.В.

Україна, м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка

 

Annotation. Teaching practice is an important aspect in the preparation of future teachers of foreign languages. There are some peculiarities in the process of practice in the British pedagogic education. There are three stages of practice. Teacher plays very important role in the practice period. Students should pay attention to their personal preparation in the practice period to identify their ability to be a good teacher.

 

Досвід підготовки майбутніх вчителів англійської мови у багатьох країнах світу свідчить, що в цілісній системі професійної підготовки практична підготовка виступає вагомим чинником поряд із теоретичною.

Питання впровадження педагогічної теорії та практики відображено у філоло-педагогічних та філософських теоріях провідних науковців, таких, як Браун Роджер [2], Бруннер Дж. [3], Чорна С. С. [1] та інші.

Особливістю британської моделі є проведення з перших днів навчання двотижневої ознайомлювальної педагогічної практики в закладах педагогічної освіти. Студенти проходять блок-практику та серійну практику.

Блок-практика триває кілька тижнів, причому весь час майбутні вчителі проводять у школі: спостерігають, аналізують, а згодом і самі беруть участь в організації навчально-виховного процесу.

Серійна практика триває від 1 до 6 днів і проводиться без відриву від навчання у ВНЗ. Вона дає змогу поєднувати та узгоджувати теоретичний і практичний компоненти підготовки, демонструвати майбутнім учителям актуальність здобутих знань на практиці. Керівництво педагогічною практикою здійснюють викладачі університету (предметний тьютор, тьютор зі спеціального предмета) та шкільні вчителі (професійний і предметний ментори) [3].

Практика проводиться поетапно у різних (переважно трьох) школах. Протягом останніх тижнів педагогічної практики студенти повністю виконують усі обов’язки вчителя – розв’язують організаційні питання, працюють із батьками, плануютьта здійснюють навчальну діяльність, оцінюють успіхи школярів, ведуть класну документацію.

Завданнями педагогічної практикиу вищих навчальних закладах Англії та Шотландії є [1]:

·       закріпити інтерес до педагогічної професії;

·       застосування теоретичних знань на практиці;

·       вивчення специфіки діяльності освітніх навчальних закладів (середня загальноосвітня школа, спеціалізована школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, академія, університет);

·       ознайомлення з навчальним закладом, кабінетами англійської мови і їх матеріально-технічним забезпеченням;

·       планом роботи школи, календарним, тематичним і поурочними планами вчителів англійської мови, планом виховної роботи класного керівника;

·       планування уроків на період педагогічної практики, розробка їх розгорнутих план-конспектів, створення тематичних оцінювань з предмету, їх аналіз та самоаналіз;

·       відвідування і аналіз позакласних заходів, які проводяться вчителями англійської мови, класним керівником або заступником директора з виховної роботи;

·       формування вмінь проведення уроків різних типів із застосуванням різноманітних методів, які б сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів, а також проводити позаурочну роботу з спеціальності;

·       ознайомлення з роботою класного керівника, дитячими позакласними організаціями, формування вмінь спілкування з учнями, їх батьками та педагогічним колективом;

·       виготовлення та підбір дидактичного матеріалу, допомога вчителям англійської мови та літератури в обладнанні кабінетів;

·       підготовка звітної документації, участь у роботі підсумкової конференції в школі та університеті.

Оволодіння практичними методичними вміннями та навичками здійснюється у процесі педагогічної практики, яка триває приблизно 32 тижні в чотирирічних закладах освіти та в середньому 24 тижні в інститутах педагогіки з однорічним терміном навчання.

Педагогічна практика має такі різновиди: пасивна – вивчення роботи різних освітніх установ, загальне ознайомлення з навчальним процесом, методами проведення виховної роботи; допомога вчителям, проведення екскурсій у природу; активна – тісний зв’язок методики викладання дисциплін спеціалізації з навчальним планом школи, інтеграція знань різних шкільних дисциплін; безпосередня навчально-виховна робота.

Під час педагогічної практики застосовується така система засобів: роз’яснення студентам практичного спрямування педагогічних теорій (установка на актуалізацію знань), проведення тематичних семінарів з охорони довкілля, вихованості, поводженні у світі тощо, та консультацій; виконання завдань, які б стимулювали теоретичне осмислення студентами педагогічних явищ; організація дискусій, ділових ігор, моделювання педагогічних ситуацій; написання річних та семестрових контрольних робіт з педагогіки за умови використання в них досвіду педагогічної практики; загальнопедагогічне керівництво практикою, що забезпечує взаємодію т’юторів коледжів та вчителів шкіл [3].

На підставі наведеного матеріалу можна зробити висновок про вагомість керівника у процесі практичного навчання майбутніх вчителів англійської мови у Англії та Шотландії. Керівники практики мають особливий статус у професійній сфері. Першим кроком до отримання офіційного статусу керівника практики у Англії та Шотландії єобов’язкова акредитація в межах свого агентства. Наступний етап – здобуття звання “Викладач практики”, яке екзаменаційна рада присвоює на підставі інформації кандидата названня про власні досягнення. На сьогодні у різних навчальних закладах Великобританії існує значна кількість програм підготовки претендентів на звання “Викладач практики” [2].

 

Список використаних джерел

1.     Чорна С. С. Дистанційне навчання в системі безперервної освіти / С. С. Чорна // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки : наук.-виробничий журн. – 2010. – № 3. – С. 96 – 99

2.     BrownRoger. Qualityassuranceinhighereducation: TheUKexperiencesince 1992 / RogerBrown. — London; New York : RoutledgeFalmer. — 2004. — 201 p.

3.     Brunner J.J. Globalization, education and the technological revolution. // Prospects, vol. XXXI, No 2, June2001. – 138 pПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info