zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ ШУМОВОГО РЕЖИМУ ТА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ОКИСОМ ВУГЛЕЦЮ НА ТЕРИТОРІЯХ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ БАБУШКІНСЬКОГО РАЙОНУ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

 

Сюрмакова Д.О., Гільов В.В., Трошин М.Ю.

Україна, м. Дніпропетровськ, ДВУЗ «ПДАБА»

 

Городской шум – одна из главных проблем XXI века. В статье рассмотрены результаты проведенных исследований шумового режима и уровня загазованности на примагистральных территориях Бабушкинского р-на г. Днепропетровска.

 

Одним з шкідливих і небезпечних для людини чинників в умовах сучасного міста виступає транспортна мережа. Транспорт, що рухається по вулицях є джерелом багатьох видів забруднення довкілля (зниження якості життя населення).

Шумове забруднення сьогодні є одним з найшкідливіших фізичних чинників сучасного міста. З цієї причини проблема шуму є актуальною і, знайшла відповідне віддзеркалення, у ряді міжнародних конвенцій ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, в Конституції України, ряду законодавчих актів і в цілому в системі будівельних і санітарних норм і правил.

Акустична дія - шум є безладними коливаннями складної спектральної структури, часто змішані з періодичними акустичними коливаннями. Інтенсивність і спектральний склад шуму визначають якісні особливості сприйняття його органами слуху людини і ступінь дії на організм в цілому.

Шумовими характеристиками потоку автомобільного транспорту на вулицях і дорогах міст та сільських поселень є еквівалентні  і максимальні  кориговані рівні звуку в дБА на відстані 7,5 м від осі найближчої до краю смуги руху транспорту.

Нормування здійснюється двома методами:

1)     по граничному спектру шуму;

2)     по рівню звуку в децибелах "А" (дБА), зміряного при включенні частотної характеристики корегування "А" шумоміра.

Припустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку, еквівалентних і максимальних рівнів звуку проникаючого шуму у приміщеннях житлових будинків, для денного та нічного часу доби, наведено нижче в табл. 1:

 

Таблиця 1

Час доби

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах середньогеометричних частотх, Гц

LA екв, дБА

LA макс,

дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

з 8

до 22 ч

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

з 22

до 8 ч

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

 

У Довіднику [4] на мал. 1.1 дана номограма для визначення еквівалентних корегованих рівнів звуку (LA екв у дБА).

 

Мал. 1. Номограма для визначення рівнів звуку

 

На даному етапі роботи здійснено вивчення існуючого шумового режиму на основних автотранспортних магістралях Бабушкінського району м. Дніпропетровськ (мал.2). Вимірювання проводились у 21 точці в місцях найбільшого транспортного навантаження. В усіх розглянутих точках спостерігається перевищення гранично допустимого рівня шуму.

 

Мал. 2. Рівні шумового забруднення від автотранспорту по вулицям Бабушкінського району м.Дніпропетровськ.

 

З метою зменшення шкідливого впливу шумового забруднення на здоров'я населення необхідне здійснення різних мір у багатьох сферах діяльності.

В області планування й забудови міст: будівництво спеціалізованих автомобільних доріг переважно для вантажного руху, створення «безавтомобільних зон» із забороною проїзду й стоянок автомашин, створення автодорожніх тунелів, естакад, підземних пішохідних шляхів на ділянках транспортних перетинань із найбільш напруженим рухом, винос автомагістралей із транзитним рухом автомашин за межі житлової забудови населених пунктів та інші.

В області санітарного нагляду: посилення нагляду за проектуванням, будівництвом і експлуатації автогосподарств, автостоянок, гаражів і інших об'єктів й інші заходи. Розміщення житла на відстані 40 і більше метрів від автомагістралей з інтенсивним рухом автотранспорту. Захист екрануванням.

 

Використані джерела

1.     Экология города; под ред. Стольберга Ф.В. - Киев:«Либра», 2000. – 463с.

2.     Капранов С.В. Автотранспорт,воздух и здоровье.– Луганск, 1998. – 200с.

3.     Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни „Екологія міських систем” для студентів спеціальності 6.070800 - “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач: Гільов В.В. - Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2007 р. – 20с., укр. мовою.

4.     ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.-М.: Из-во стандартов, 1985.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info