zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ДРУГОЇ ОСВІТИ

 

Цурін О.П., Цуріна Н.О.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

Information and communication capabilities of distance learning ( DL) allows you to bring the training to local Universities of leading Western Universities. First is to simplify the work of teaching materials and interviews with the teacher. Student receives through the means of DL abstract lectures , multimedia applications , electronic sources to full-time lecture , which allows the teacher during a lecture to expand and deepen the material that is taught , and to analyze the activity of students. The work features the use of MOODLE provided for full-time, part-time and second education.

 

Актуальність Інформаційні та комунікаційні можливості засобів Дистанційного Навчання (ДН) дозволяють наблизити організацію навчання вітчизняних ВНЗ до рівня провідних західних ВНЗ. Перш за все це спрощення роботи із навчальними матеріалами та активне спілкування з викладачем. Студент отримує через засоби ДН конспект лекції, мультимедійні додатки, електронні джерела перед очною лекцією, що дозволяє викладачу під час лекції розширювати та поглиблювати матеріал, що викладається, а також аналізувати активність студентів.

Реалізація Ця стаття є результатом 5 річного досвіду використання засобів ДН в очній та заочній освіті. В якості засобів ДН автори використовують MOODLE за адресою http://moodle.kpi.ua. Треба відзначити, що MOODLE простий засіб для встановлення та використання як викладачами, так і студентами. В НТУУ "КПІ" його встановлено на 5 факультетах.

Зважаючи на те, що значна кількість студентів 5-6 курсів стаціонару працюють на фірмах, а із заочниками та другою освітою зовсім не зрозуміла ситуація (у стаціонара-32 години лекцій, а у заочників та у другій освіті – 6 годин) і стає зрозумілим, що без ДН заочна та друга освіта близька до фікції.

Ми не отримали жодного звернення про складнощі з доступом до InterNet (фактично є 100% охоплення домашнім InterNet-ом студентів очної та заочної освіти, але кафедра також забезпечує студентів робочими місцями з вільним доступом до InterNet).

Авторські права викладача захищаються доступом до текстів лекцій тільки студентів, яким читаються лекції (кодове слово змінюється кожний семестр, а реєстрація проводиться виключно для цих студентів);

Спілкування зі студентами:

Offline. Досить широко використовується E-mail. Викладач переписується з кожним студентом (особливо при тестуванні та виконанні індивідуальних Лабораторних та Розрахункових Робіт). Крім цього реалізовано розсилання повідомлень для студентів кожної групи. Кожний курс лекцій у MOODLE має вбудований форум. Студенти можуть задавати питання по кожній дисципліні, а викладач на них відповідає.

Online. Це спілкування засобами відео конференцій дозволяє студентам отримати безпосередньо від викладача відповіді на задані питання. В сучасних системах навчання в Cloud Computing теле відео конференції використовуються для online тестування. Це дозволяє підвищити якість тестування за рахунок аналізу участі студента в обговоренні, повноти та чіткості відповідей та іншого. Зараз популярності набуває спілкування через Skype і використовується на кафедрі Системного Проектування ІПСА.

Тестування. Суть проблеми в ДН полягає, насамперед, у необхідності точно ідентифікувати студента і дотримати необхідні формальності у відповідності з діючими в даний час вимогами освіти. В ДН проблема контролю навчальної діяльності студентів стає однією з ключових при проектуванні навчальних курсів та їх впровадженні. При використанні контролю знань для сертифікації в ДН у провідних Університетах світу приймають спеціальні заходи для забезпечення достовірності даних здійснюваного контролю:

·       організацією системи доступу до навчальних ресурсів за допомогою використання індивідуальних паролів і ідентифікаторів; використання різних шифрів і кодувань для захисту самих тестів від несанкціонованого доступу, запуском програм тестування суворо по паролям; організацією та проведенням контрольних заходів на базі сертифікованих регіональних навчальних центрів, що мають доступ до InterNet;

·       використанням додаткових периферійних пристроїв, наприклад відеокамер, пристроїв введення індивідуального пін-коду;

·       жорстким обмеженням часу на відповідь, випадковим перемішуванням варіантів відповідей і завдань з великого банку;

·       статистичним захистом при тестуванні і в цьому випадку дані протоколів оцінюються за допомогою спеціальних алгоритмів багатовимірного аналізу даних, що дозволяють виявити підробку, особливо у випадку систематичного і масового підроблення

Шлях, який обрано нами пов’язано з тим, що тестування в основному доцільно використовувати для проміжного контролю, наприклад для першої та другої атестацій. А сертифікаційний контроль з оцінкою чи отриманням заліку проводиться звичайними методами, що прийнято на стаціонарі (так роблять і при навчанні в Cloud Computing, коли сертифікаційний документ видається відповідним навчальним закладом).

Розглянемо деякі особливості використання тестування в MOODLE. В основному використовуються

а) питання, що припускають вибір з варіантів відповідей і вони можуть мати як одну правильну відповідь, так і декілька;

б) надання повної відповіді на питання (контрольну перевірку виконує викладач);

в) підтримуються питання з відповіддю у вигляді слова або фрази;

г) підтримуються альтернативні питання з відповідями (вірне/невірне).

Найбільш популярним є а), просто створювати, але щоб це був дійсно тест викладач повинен детально продумувати кожне питання та відповіді і менше 50 питань мати не доцільно (студенти запам’ятовують відповіді). При оцінці виконання тестування враховуються отримані бали та час тестування. Ще одне попередження для випадку, коли Ви готуєте спеціалістів у галузі інформаційних технологій, коли вимагаєте якісне складання тестів і коли Ви маєте дисципліну типу «Web-проектування» де розглядаються питання методів та засобів пошуку вразливості Web-сайтів. При цих умовах Ви маєте загрозу взламування MOODLE (ми такий випадок мали 2 роки тому). Тести типу б) використовуються достатньо широко і особливо при проведенні контрольних робіт. Використовуються і прості засоби пошуку плагіату. Тип б) надає досить значне навантаження на викладача під час перевірки робіт. Тип в) використовувати у багатьох випадках не доцільно. Відповідь не вірна при випадковому зайвому інтервалі чи великій літері замість малої.

З активним використанням засобів Дистанційного Навчання тільки з дисциплін «Комп'ютерна графіка», «Web-технології та Web-дизайн» та «Web-проектування» за 5 років пройшло навчання понад 1500 студентів та слухачів.

Окремо треба відзначити можливості Дистанційного Навчання при роботі зі студентами, які бажають отримати додаткові знання і це спонукало нас на сумісне використання дисциплін у MOODLE з можливостями Дистанційного Навчання у Cloud Computing.

На наш погляд деякі дисципліни слід відкривати для загального використання, наприклад, навчання мовам програмування, таким як JavaScript та РНР чи створення та супроводження Web-сайтів, зважаючи на широку популярність цих напрямків.

Висновки

1. Підвищення якості навчання для заочної та другої освіти, а також для студентів 4,5 курсів очної освіти можливе лише при використанні засобів Дистанційне Навчання.

2. Підготовка викладачем курсів. MOODLE і інші засоби ДН мають досить зручні та ефективні засоби створення навчальних курсів при наявності їх електронних версій. А професійна підготовка конспектів лекцій з врахуванням вимог та можливостей ДН, створення тестів та супроводження студентів при навчанні це досить серйозна та трудомістка робота і на жаль Наказ міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 показує у розділі «Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання» компоненти ДН, але не дає шляхи вирішення задачі;

3. Супроводження викладачем навчання. Підходи до супроводження та трудомісткість цього процесу залежать від багатьох факторів. І перш за все від активності студентів, якості підготовки курсу для ДН та бажання викладачів. Тому норма 18 студентів на одного викладача, що надано у наказі №466, є не обґрунтованою;

4. Використання ДН для очної, заочної та другої освіти дає чітке розуміння, що очний сертифікаційний контроль, а також опитування та бесіди зі студентами повинні бути тільки в очній формі чи з використанням теле відео конференцій. І це підтверджено організацією навчанням у Cloud Computing.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info