zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Вознюк О.О., Михайленко О.Г.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность концепции устойчивого развития сельского хозяйства, эволюция её развития, выделены основные составляющие элементы рассматриваемой концепции, определены главные принципы, на которых базируется данная концепция.

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, концепция, составляющие элементы, принципы.

 

Annotation. This article describes the essence of the concept of agriculture sustainable development, the evolution of its development, main constituent elements of this concept are highlighted in the article, and the main principles on which the concept is based are defined.

Keywords: agriculture, sustainable development, concept, the constituent elements, principles.

 

Постановка проблеми. У другій половині XX ст. економіка почала перетворюватися в руйнівну силу. Адже природні ресурси не є безмежними, і найближчим часом вони вже не зможуть самостійно відтворюватися. Тобто глобальна соціально-політична, економічна та екологічна криза очікує на людство. Тому з’явилася ідея попередження цієї катастрофи – створення концепції сталого розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження концепції сталого розвитку сільського господарства, трьох її головних складових частин, визначення принципів, на яких базується дана концепція.

Вступ. Для кожної країни сільське господарство є життєво необхідною галуззю народного господарства, адже воно стосується інтересів практично кожної людини. Сьогодні понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства [1]. Тому виробництво її є головною умовою існування людства. Сільське господарство є галуззю народного господарства, яка функціонує задля забезпечення населення продовольством та є джерелом сировини для цілого ряду галузей промисловості. Ця сфера народного господарства є однією з найважливіших, вона представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд. осіб (це близько 40 % економічно активного населення світу) [2].

Сучасні відносини людини і природи характеризуються багатьма вченими як антропогенний екоцид – тобто людство руйнує природне середовище існування, а також і середовище власного існування. Згідно з даними ЮНЕСКО, з моменту свого існування людство втратило близько 2 млрд. га колись родючих ґрунтів, що стали нині пустощами. Ця кількість земель є більшою, ніж уся земля, яка зараз використовується в сільськогосподарських цілях [3]. При цьому, незважаючи на настільки згубні для природи наслідки діяльності людини, якість життя сотень мільйонів людей залишається дуже низькою. Кожен п'ятий житель Землі отримує менше їжі, ніж необхідно для нормальної життєдіяльності. Відчувається брак безпечної для здоров'я питної води, щорічно мільйони людей вмирають від недоїдання і хвороб. На тлі постійного зростання чисельності населення Землі її ресурси виснажуються.

Все це обумовлює актуальність обраної теми, дослідження еволюції розвитку концепції розвитку сталого розвитку сільського господарства. Розробкою систем ощадливого землекористування займалися такі вчені, як Бистрякова І.К., Благодатного В.І, Бриндзі З.Ф., Будзяка В.М., В’юна В.Г., Гордійчука А.А., Гуцуляка Г.Д., Лавейкіна М.І., Лукінова І.І., Мельника Л.Г., Мішеніна Є.В., Ніколієнка Т.С., Тарасової В.В., Трегобчука В.М., Фурдичка О.І. Також, серед зарубіжних вчених можна виділити роботи таких науковців, як Balzer R.B., Blackie M.J., Cassman K.G., Dixon, J., Eicher C.K., Evenson R.E., Farrow A., Foley J.A., Pieri C., Sachs j.D. та ін. [4].

Результати дослідження. Вперше термін «сталий розвиток» був застосований в 1972 р. на Першій Всесвітній Конференції з навколишнього середовища в Стокгольмі. У 1992 р. на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро цей термін був використаний «в якості назви нової концепції існування всього людства. Концепція сталого розвитку була сформульована як спосіб подолання головною для сучасної цивілізації екологічної загрози, що існувала у вигляді якоїсь теоретично обґрунтованої небезпеки, усвідомлюваної порівняно вузьким колом учених і політиків і пов'язаної з перенаселенням, з непоправним витрачанням природних ресурсів і з забрудненням навколишнього середовища» [5].

Термін «сталий розвиток» відповідає англійському терміну «sustainable development», що дослівно може перекладатися як «життєздатний розвиток», або «всебічно збалансований розвиток». За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [6, с. 3].

Треба підкреслити, що альтернативи концепції сталого розвитку людства немає. Ця концепція з'явилася в результаті об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної.

Під економічною складовою розуміють оптимальне використання природних ресурсів і екологічних технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно чистої продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів, подальший гармонійний розвиток виробництва, продуктивних сил суспільства [7, c. 1].

Екологічна складова повинна забезпечувати збереження і поліпшення природного середовища. Акцент ставиться на збереження здібностей до самовідновлення і адаптації природних систем до змін. Адже виснаження природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічної різноманітності скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Соціальна складова сталого розвитку орієнтується на людину. Вона спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми, на неухильне підвищення добробуту народів, вирівнювання рівнів їх життя, неухильне поліпшення соціальних умов та стандартів Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ [7, c. 1].

Не можна реалізувати жодну з трьох складових стратегії сталого розвитку ізольовано, одну за рахунок інших. Вони органічно взаємопов’язані та взаємообумовлені і тільки в цій єдності складають сталий розвиток. Разом з тим треба зауважити, що в цій єдності ключовою ланкою є екологічна. Без збереження природи, середовища проживання людей всі інші втрачають сенс [8].

Вперше основні положення сталого розвитку сільського господарства та сільських територій були визначені в 1996 р. в Римі на сесії Продовольчої і Сільськогосподарської Організації ООН (ФАО). Згідно з рішенням, що було прийнято на цій сесії, було визначено головне завдання сталого розвитку сільського господарства, як підвищення рівня виробництва продуктів харчування стійким способом і забезпечення продовольчої безпеки, для чого необхідно було підтримувати освітні ініціативи; використовувати економічні інновації; розробляти нові технології, щоб забезпечити доступ до продуктів харчування, необхідних для людини, доступ до них для бідних верст населення; розвивати товарне виробництво; скорочувати безробіття та підвищення рівня доходів з метою боротьби з бідністю; захищати навколишнє середовище [5].

Реальність успішного вирішення цієї проблеми вже сьогодні можна підтвердити конкретними прикладами. Так, перехід у сільському господарстві від плужного, тобто по суті виснажливого обробітку ґрунту до ґрунтозахисного біологічного рільництва свідчить, що масове впровадження цієї технології гарантує високі врожаї, економію використовуваних ресурсів і, найважливіше, природне відтворення і підвищення родючості ґрунтів [8]. Особливістю сільського господарства є те, що сільськогосподарське виробництво пов’язане з відновлюваними ресурсами. Як і інші сектори економіки, де використовуються відновлювальні ресурси, сільське господарство зіштовхується з рядом конфліктів між економічним, соціальним та екологічним аспектами. Бажання споживачів включають, як велику кількість дешевих кінцевих продуктів сільськогосподарського виробництва, так і відсутність впливу на здоров’я людини та довкілля, а також збереження ресурсів для прийдешніх поколінь. В результаті, має місце конфлікт між економічним, соціальним та екологічним аспектами [4].

Що стосується України, то вперше відповідна концепція сталого розвитку була розроблена і схвалена Урядом України ще в 2001 р. і тоді ж була передана на розгляд Верховній Раді України. У січні 2002 р. вона обговорена на Пленарному засіданні і через порушення в проекті співвідношення між екологічними, соціальними і економічними завданнями не була прийнята як Закон України, що знову повернуло Україну на «сировинний шлях розвитку» [8, 9]. Безславна доля спіткала й органи, створені для просування концепції сталого розвитку в країні. Так, створена у грудні 1997 р. при Кабінеті Міністрів України і не особливо продуктивна Національна комісія із сталого розвитку була ліквідована у 2003 р. [10, с. 26]. У 2009 р. їй на заміну згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 997, була створена Національна рада із сталого розвитку України, проте ця постанова втратила чинність у 2013 р. [11].

Також у 2010 р. було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 121-р Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року, проте Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 1761-р від 02.09.2010 [12].

Отже, в країні і донині не прийнята Стратегія сталого розвитку, а кілька запропонованих версій Концепції сталого розвитку так і залишилися на рівні законопроектів Основними причинами таких невдач вважаються надмірна політизація процесу прийняття рішень та тривале протистояння основних політичних сил у Верховній Раді. З іншого боку, дана ситуація свідчить про те, що проблема сталого розвитку фактично не важлива для українського політикуму [10].

Висновки. Слід зазначити, що сталий розвиток - дуже непроста тема. Сільське господарство – це не лише галузь, що створює продукти харчування, а й основа екологічної безпеки Землі. Стале сільське господарство повинне бути економічно доцільним, соціально відповідальним, воно повинно сприяти збереженню земельних, водних, генетичних та інших ресурсів для майбутніх поколінь. Для досягнення сталого розвитку сільськогосподарського сектору України необхідно взаємовигідне використання ресурсу природним світом та людиною, ефективне використання відновлюваних та не відновлюваних ресурсів, сприяння розвитку біологічного різноманіття, оптимальне використання земельних ресурсів. Доцільним є прийняття на державному рівні програм сталого розвитку сільського господарства та ефективне регулювання цього процесу.

 

Перелік джерел:

1.     Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/22255/

2.     Гілецький Й.Р. Географія : довідник / Й.Р.Гілецький, Р.Р.Сливка, М.М.Богович. – Х. : Веста, 2009. – 480 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19390825/geografiya/vpliv_ntr_galuzevu_strukturu_gospodarstva

3.     Добровольский Г.В. Тихий кризис планеты // Вестник РАН.– 1997.– Т.67, № 4.– С. 313–319

4.     Панков О. І. Сталий розвиток у сільському господарстві / О. І. Панков // Ефективна економіка. – 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=750

5.     Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов / Т. В. Бегун // Экономика, управление, финансы: материалы II междунар. науч. конф - Пермь: Меркурий, 2012. — С. 158-163. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3117/

6.     Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій /В.К. Збарський, Полозенко Л.П., Носова А.Ю. // Методичні розробки. – К., 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=BGLR1&P21DBN=BGLR1&Z21ID&Image_file_name=stalui+rozvutok+sil.+terutorii+2011.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

7.     Телешевська С. М. Сталий розвиток та його складові / С. М. Телешевська, О. О. Дегтярьова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11419/1/Teleshevska.pdf

8.     Дорогунцов С. І. Екологія. Підручник. / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/23305/

9.     Якимчук О. К. Сталий розвиток: проблеми законодавчого забезпечення в Україні / О. К. Якимчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/483

10.  Данилишин Б. М. Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України / Б. М. Данілішин, О. П. Маслюківська // Механізм регулювання економіки № 3, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/2008_3a/1_2.pdf

11.  Офіційний сайт КМУ. Постанова від 16 вересня 2009 р. N 997 Київ. Про утворення Національної ради із сталого розвитку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-2009-п

12.  Розпорядження КМУ від 3 лютого 2010 р. N 121-р Київ. Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esz.org.ua/?page_id=1166Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info