zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

 

Богославець Л.П., Житеньова Л.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Надається стислий огляд характерних впливів інформатизації на інфраструктурні складові ВНЗ, зокрема кафедри педагогіки і методики професійного навчання, розвиток інформаційного середовища ВНЗ та його інтеграція до єдиного освітнього простору.

Ключові слова: інформатизація, університет, інформаційне середовище, єдиний освітній простір.

 

Дается краткий обзор характеристик влияния информатизации на инфраструктурные составляющие, в частности кафедры педагогики и методики профессионального обучения, развитие информационной среды ВУЗов, а также ее интеграция в единое образовательное пространство.

Ключевые слова: информатизация, университет, информационная среда, единая образовательная среда.

 

Short review of characteristics of informatization influence on infrastructure parts including libraries, development of informational environment of high school and its integration into unite educational space is given.

Key words: informatization, university, informational environment, unite educational space.

 

Інформатизація у сфері освіти торкнулася всіх складових інформаційної інфраструктури і технологій навчання, про що свідчать як дослідження вітчизняних, так і зарубіжних авторів [2, 3]. Комп'ютеризація освіти була лише підготовчим етапом і здебільшого полягала в конвертуванні паперових носіїв інформації в електронні, використанні електронних носіїв СД-ЙОМ, що поповнювали навчальний ресурс, формуванні електронного потоку навчально-методичної інформації. Поступово в навчальному процесі затвердилися комп'ютерні зразки, виконання практичних занять з використанням комп'ютерних програм, доступ до електронного навчально-методичного або науково-інформаційного контенту [5].

Реалізація інформаційно-технологічних функцій на базі телекомунікаційної техніки і новітніх засобів зв'язку, зокрема супутникового, сприяла формуванню єдиного комунікаційного простору сучасності. Основою нових умов інформаційного обміну в суспільстві стали інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), або як їх ще називають «новітні інформаційні технології» [3]. ІКТ забезпечили системно-мережевий засіб відтворення інформаційних функцій, що полягають у налагодженні стійкого, постійного і необмеженого часом та простором обміну інформацією між людьми, колективами, установами; здійснення стандартизованого рівня і можливостей конвергентних у єдиному електронному середовищі систем реєстрації, збереження, обробки і передачі інформації, а також синтез методів оперування інформацією в будь-якій формі [2, 5].

Прихильників роботи з екрана ПК стає все більше, особливо серед молоді. І якщо стосовно зовнішньої інформації питань використання практично не виникає, крім того, що її обмеження регулюються конвенційними правилами доступу до локальних або глобальних мереж, то в просторі окремого ВНЗ виникають певні проблеми. Головною з них стає формування навчально-методичних матеріалів, лекційних курсів, довідково-методичних матеріалів з дисциплін, навчальних планів та інших матеріалів, що створюються викладачами університету. Проблеми не вичерпуються тільки питанням авторського права [1]. Виникають питання загальної інформаційної культури викладачів, адміністративно-управлінського персоналу, зокрема ректорату, деканатів, кафедр. Виявляється важливість їх готовності до співпраці на всіх ланках створення «електронного університету» і розуміння своєї ролі в цьому процесі. Формування та управління потоками наукової, навчально-методичної, інструктивної інформації, що генерується всередині кожного окремого ВНЗ, потребує відповідної техніко-технологічної, комунікаційної бази і єдиних рішень щодо локальної інформаційної системи. Виконання всієї роботи з електронного представництва в локальній внутрішній та зовнішній мережах потребує централізації діяльності кожної окремої структури.

На нашу думку, створення, наприклад, так званих «інституціональних депозитаріїв» [1] слід починати саме з формування внутрішніх умов, тобто внутрішнього інформаційного середовища освітнього простору ВНЗ. Саме за таких умов публікацій викладачів, студентів і аспірантів, бакалаврських, магістерських і дисертаційних досліджень, тематики НДР, матеріалів конференцій та семінарів, що проводяться навчальним закладом, програми виховних заходів, тощо, створюватимуть безперешкодно, за певними правилами і вимогами використання на єдиній програмно-апаратній основі та відповідному лінгвістичному забезпеченні.

Напевно, що без вирішення цих питань не можна переходити до складніших стратегій інформаційного менеджменту й удосконалення того, що існує, зокрема інноваційного оновлення інформаційного забезпечення всього комплексу освітньої діяльності ВНЗ.

Мультисервісні можливості нового інформаційного середовища ВНЗ, його місце в інформаційній структурі освіти стають предметом розгляду все частіше [1, 3, 2, 4]. Слід зазначити, що особливий акцент фахівці роблять на формуванні інформаційної культури в середовищах медійного простору [3]. Наголошується на необхідності дотримання певних компетентних орієнтирів учасників освітнього процесу в якісно новому середовищі і пропонується перелік цих орієнтирів, що визнані і поширюються значною мірою завдяки рекомендаціям спеціальної Єврокомісії [3]. Особливою відзнакою медіакультури, що розглядається в контексті нового медіасередовища, є її гуманістична спрямованість. Ця тенденція поширюється в університетах інформаційно розвинутих країн світу і виявляє нові завдання на шляху створення вже якісно нового, медійного середовища освіти.

Досвід роботи ВНЗ України та країн СНД, що досягли рівня комплексної автоматизації своєї діяльності, свідчить, що перед ними постають нові завдання [1,3,4]. Ми визначаємо їх як завдання створення насиченого інформаційного середовища освіти, як елементу єдиного комунікаційного простору освіти. Це факт, підтверджений практикою зарубіжних університетів [2]. Усі проекти і програми по втіленню концепції «електронний університет» мають складати єдину конструкцію і базуватися на чітко визначеній інформаційній політиці ВНЗ. На жаль, у нашій країні ці підходи реалізуються як виняток із загальної практики у формі науково-звітної риторики в численних публікаціях та виступах на конференціях. А ось у КНУТД (Київський національний університет технологій та дизайну) впровадження ІТ у навчально-виховний процес виявилося більш швидким та ефективним. За період з 2006 по 2011 роки у межах педагогічного експерименту для забезпечення ефективної самостійної роботи студентів з 43 спеціальностей створено більш ніж 2,8 тисяч навчально-методичних комплексів (НМК) дисципліни, серед яких у повному обсязі розроблені НМК нормативних дисциплін з усіх спеціальностей. У цій системі зареєстровано вісім тисяч користувачів, при цьому в університеті навчається за денною, заочною та дистанційною формами навчання близько 13 тисяч студентів.

Так, на кафедрі педагогіки і методики професійного навчання ефективно використовується створене модульне середовище, яке дозволяє:

для науково-педагогічних працівників:

·        облік поточної успішності;

·       моніторинг навчальних здобутків;

·       визначення рейтингу;

·       оформлення звітної документації (екзаменаційно-залікові відомості та ін.);

для студентів:

·        навчально методичні матеріали стосовно всіх навчальних дисциплін кафедри;

·        необхідна навчальна та довідкова інформація;

·        рекомендації щодо індивідуальних стратегій навчання.

Участь у створенні єдиного освітнього простору стає одним із головних завдань діяльності ВНЗ і наповнюється конкретним змістом. Існують певні розбіжності у визначеннях, характеристиках, смисловій наповнюваності понять, що стосуються нашого предмета. Так, можна розрізняти два основні підходи — середовищний та просторовий, що описують зміни у ВНЗ під впливом інформатизації, формування нових середовищ і єдиного освітнього простору. У зв'язку з першим обговорення відбуваються навколо електронного журналу [4]. Простір пов'язується не тільки з діяльністю ВНЗ, але з усім комплексом інформаційно-комунікаційних зв'язків в освітньому процесі в університеті і загалом в освітній підсистемі суспільства. У віртуальному інформаційному середовищі, наприклад, розглядають як комплекс ІР, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, організаційних структур, який спрямований на багаторазове задоволення інформаційних потреб користувачів, формування систематизованих електронних ресурсів, їх збереження та підтримку в актуальному стані; організує дистанційний доступ до інформації та систематизованого знання, здійснює та розширює основний сервіс в електронному середовищі [4].

Таким чином, аналіз чинників інформатизації в інформаційному середовищі ВНЗ виявляє певну послідовність змін його характеристик завдяки можливостям роботи з інформацією, ступеня її віртуалізації та форм представлення, безперешкодній орієнтації в просторі освіти як усередині кон­кретного навчального закладу, так і за його межами.

 

Список літератури

1.     Апшай Н. І. Застосування сучасних ІКТ в навчанні / Н. І. Апшай, М. В. Апшай // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф, 14-15 жовт. 2010 р. — Х.: ХНТУСТ, 2010. — С. 129-130.

2.     Богославский В. И. Наука в педагогическом университете: вопросы методологии, теории и практики / В. И. Богославский. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. — 204 с.

3.     Гриценко В. І. Проблемно-орієтовані інформаційні простори в глобальній моделі інформатизації / В. І. Гриценко, М. І. Вовк, А. Б. Котова // Науково-техн. інформація. — 2001. — № 1. — С. 21-23, 26.

4.     Данчул А. Н. Принципы построения информационно-аналитической системы учебно-исследовательского ситуационного центра /А. Н. Данчул // НТИ. Сер.1. — 2009. — №2. — С. 5-9.

5.     Дука С. И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты / С. Дука. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. — 235 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info