zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИЗАЙН ТАКТИЛЬНОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ

 

Єфімова М.П.

Харківської державної академії дизайну та мистецтв

 

Анотація. У статті виявлено дизайн-особливості видів сучасної тактильної ілюстрації (рельєфна ілюстрація: барельєфна, горельєфна, контурна, силуетна; об’ємна ілюстрація) в США для дітей із вадами зору.

Ключові слова: книга, тактильність, ілюстрація, дизайн, класифікація.

 

Аннотация. В статье определено дизайн-особенности видов современной тактильной иллюстрации (рельефная иллюстрация: барельефная, горельефная, контурная, силуэтная; объемная иллюстрация) в США для детей с нарушениями зрения.

Ключевые слова: книга, тактильность, иллюстрация, дизайн, классификация.

 

The tactile illustration design for the children with the visual impairments.

Abstract. The design features of the modern tactile illustration (raised illustration: bas-relief, high relief, outline, silhouette; three-dimensional illustration) for the children with the visual impairments in USA are defined in the given article.

Keywords: book, tactility, illustration, design, classification.

 

Постановка проблеми. Тактильна ілюстрація формує спеціальні знання, уміння та навички адекватного відображення навколишнього світу, самостійного соціально-побутового та просторового орієнтування в соціумі та комунікативній діяльності. Розвиток тактильних відчуттів і моторики – обов'язкова умова у навчанні дитини із вадами зору.

Попри те в Україні виготовлення та проектування тактильних ілюстрацій залишається на стадії розробки. Тож аналіз на цьому етапі специфіки та дизайн-особливостей тактильної ілюстрації в зарубіжному досвіді (США) є надзвичайно актуальним.

Мета і завдання статті. Мета дослідження – визначити дизайн-особливості тактильної ілюстрації для дітей із вадами зору. Завдання роботи: 1) проаналізувати та класифікувати види сучасної тактильної ілюстрації; 2) окреслити особливості визначених видів.

Виклад основного матеріалу. Тактильна ілюстрація призначена для поширення інформації через тактильні відчуття та містить кольорові рельєфні малюнки або об'ємні зображення, виконані з різних матеріалів, а також текст, надрукований рельєфно-крапковим шрифтом. Вона допомагає дитині пізнавати навколишній світ, дотиком запам’ятовувати контури, форму, фактуру предметів, що її оточують.

Тактильні ілюстрації у книгах для дітей із вадами зору помітно відрізняються одна від одної за своїми дизайн-особливостями, через те виникає потреба провести їх класифікацію. Отже, основними видами тактильних ілюстрацій є: 1) рельєфна ілюстрація (барельєфна, горельєфна, контурна, силуетна); 2) об’ємна ілюстрація. Кожен із видів має свої специфічні особливості, які варто дослідити.

 

 

Рельєфні ілюстрації часто використовуються в ілюструванні книг для дітей із вадами зору, оскільки вдало передають форму, текстуру, фактуру об’єктів. Така ілюстрація вирізняється опуклістю зображення над площиною фону. За характером рельєфу, в свою чергу, можна виділити барельєфну, горельєфну, контурну та силуетну ілюстрацію. Барельєфна має опукле зображення та виступає над площиною фону не більш ніж на половину власного об’єму. Зазвичай, вона має рельєфне пластикове покриття (прозоре або непрозоре), що досягається шляхом нагрівання пластику в спеціальній машині (цей процес називається термоформування) (Рис. 2) [3]. На відмінну від барельєфної ілюстрації, зображення горельєфної виступає над площиною фону вже більше ніж на половину власного об’єму.

Щодо контурної рельєфної ілюстрації, то вона вирізняється опуклим контуром, який виступає над площиною фону та відображає лише окреслення предметів або геометричних фігур із певними витісненнями всередині. Він також може бути текстурованим або зображеним із візерунком (створюється за допомогою термформування на пластиковій сторінці чи за допомогою спеціального паперу, що набухає при нагріванні) (Рис. 5,6) [4].

Останнім видом рельєфної тактильної ілюстрації є силуетна (рельєфна). Це опукле силуетне зображення (силует тварин, рослин або предметів, що нагадує їхню тінь), яке виступає над площиною фону (рис. 3,4). Така ілюстрація характеризується майже невираженою пластикою поверхні. Дрібнорельєфні силуетні форми вирізаються з текстурованої тканини, паперу та великого асортименту інших текстурованих матеріалів, а потім накладаються на сторінку. У такий спосіб зображують поверхневу форму предмета. Обрана текстура тканини, в свою чергу, може мати схожість із текстурою реального предмета [1]. Форми також можуть утворюватися шляхом накладання слоїв до певної товщини.

Аналізуючи об’ємну ілюстрацію, спостерігаємо розподіл об’єкта за трьома координатами простору, що створює трьохвимірну форму з відповідно рівними вимірами (огляд з усіх боків). Об’ємна ілюстрація складається із предметів або їх частин (вони приклеюються, прив’язуються або прикріплюються іншим способом до сторінки чи укладаються у спеціальний конверт, сумку, кишеньку тощо). Зазначимо, що ці предмети не відносяться до мініатюрних моделей, таких як іграшкова машина (модель реальної). Дитина не усвідомлює різницю між маленькою моделлю предмета та його реальним аналогом (Рис. 1.) [2].

Висновки. Отже, тактильна ілюстрація сприяє розвитку сенсорних і розумових здібностей дитини, розвитку її абстрактного мислення, що є дуже важливим для формування компенсаторних навичок пізнання навколишнього світу. На сучасному етапі розвитку українського видавничого проектування тактильних ілюстрацій, вивчення та узагальнення іноземного досвіду у цій сфері має сенс. Класифікувавши такі ілюстрації на два види (об’ємна та рельєфна ілюстрація (берельєфна, контурна, силуетна), ми також окреслили основні світові тенденції розробок дизайн-особливостей, які з часом можна застосувати в Україні.

 

Список використаних джерел :

1.     Американська типографіка для незрячих дітей [Електронний ресурс]. ̶ Режим доступу: www.aph.org

2.     Брунис Е.К. Тактильные книжки-игрушки для детей с нарушением зрения / Е.К. Брунис, Ю.В. Слюсарская. – Тула: ТОСБС, 2010. – 101 с.

3.     Матвеева Н.С. Тактильные рукодельные книжки-игрушки для детей с нарушением зрения / Н.С. Матвеева. – Тульская ОУНБ. – Тула: Гриф и К, 2003.– 200 с.

4.     Мотика М. Аналіз функцій, вимог та технологій виготовлення тактильної книги / М. Мотика // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів «Друкарство молоде» / НТУ України, Видавничо-поліграфічний ін-т. – К.: НТУУ, 2011. – С. 11-12.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info