zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАС-МЕДІА

 

Габовда А.М.

Україна, м. Мукачево,

Мукачівський державний університет

 

Summary. The article reveals studying a foreign language with a help of mass-media technologies. Mass-media serve as a means to facilitate the development of speaking, listening, reading and writing skills. The author discloses not only the most essential benefits of using mass-media in the process of learning foreign language but also singles out its particular functions and advantages.
Key words: mass-media, didactic, foreign language.
 
XXI століття вважають інформаційним, у якому вміння працювати з інформацією належатиме до найбільш цінних особистісних надбань людини, що дозволяють їй швидко адаптуватися й розвиватися у нестабільному суспільстві [2].

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Актуальність застосування мас-медіа у процесі навчання іноземній мові, перш за все, продиктована педагогічними потребами в підвищенні ефективності навчання, які розвиваються та потребою формування навичок самостійної навчальної діяльності, креативного підходу до навчання та нової культури.

Способи використання мас-медіа для сприяння вивчення іноземної мови відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників: Р.Вільямс, І. Круглова, М.Філіпов та ін.

У сучасних умовах роль засобів масової інформації полягає не тільки в наданні інформації, а й у виконанні навчальної та виховної функції. ЗМІ сьогодні стали однією з форм інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі[2]. Адже протягом останніх десятиріч відбувається інтенсивна інформатизація суспільства. На зміну індустріальному приходить інформаційне суспільство, оскільки якість і ефективність практичного використання інформації відкриває нові можливості для прогресу цивілізації та піднесення рівня життя людини.

Серед дидактичних переваг мас-медіа можна виділити наступні:

·       мас-медіа дозволяє постійно отримувати нову інформацію;

·       використовуючи мас-медіа, можна орієнтуватися на найактуальніші аспекти та нові віяння;

·       як правило, мас-медійні статті містять дискусійні питання, що можуть провокувати формулювання та вираження власної думки;

·       можна створити справжнє мовне середовище, працюючи з автентичною літературою, також на основі аудіювання оригінальних текстів, що в свою чергу сприяє підвищенню рівня мотивації.

Крім вище перерахованих переваг, варто також зауважити, що мас-медійні тексти містять не лише значний обсяг нового лексичного матеріалу, але й велику кількість фразеологічних та ідіоматичних виразів, кліше. Це, в свою чергу, має неабияке значення при тенденції формулювати та виражати власні думки іноземною мовою, калькуючи звороти та вирази типові для рідної мови; в особливості при обговоренні проблем, що потребують побудови складних висловів.

На прикладі читання, мас-медіа виступає опосередкованою формою спілкування. Крім того можливість читання Інтернет-статей охоплює усі сторони життя:передовиці, спорт, погоду, культуру. Перевага такої роботи полягає в своєрідній диференціації завдань: від дослідження важких статей до елементарних відомостей.

Щодо письма, то тут мас-медіа надають можливості для побудови власного письмового висловлювання з використанням різних опор:вербальних, вербально-образатворчих, виключно іконічних.

Таким чином, мас-медійні матеріали можуть як знайомити з культурою, стереотипами поведінки та процесами, які відбуваються в суспільстві, так і використовуватися в якості матеріалів для роботи над розвитком комунікативних навичок та формування мовної лінгвокраїнознавчої компетенції. При цьому, лексичний матеріал засвоюється на фоні вивчення особливостей менталітету та життя конкретного соціуму, що не може не відобразитися на інтересі вивчаючих мову.

За допомогою мас-медіа можна не тільки почути мову носія, а й відпрацювати вміння говорити, поспілкуватися на різні теми на телефорумі і чатах.

Можливість обговорювати нагальні, сучасні проблеми суспільства та шляхи їх вирішення, порівнювати тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними тенденціями розвитку власного соціуму – все це не може не послужити потужним стимулом до вивчення й удосконалення іноземної мови.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя також - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, схильностей і т.д .

З методичної точки зору – це такі завдання як переказ, формулювання основної ідеї статті. Ознайомлення з лексикою за допомогою мас-медіа може здійснюватися у вигляді гри. У результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ (співвіднесення картинки з словами, компонування речення із слів і т.д.) виникає можливість збільшити обсяг лексики, за рахунок зекономленого часу [3].

Як важіль суспільної думки, мас-медіа здатні впливати на розум і почуття широких верств населення і навіть маніпулювати ними. Так, Н. Череповська під медіа-культурою розуміє могутню силу, феномен, породжений засобами масової комунікації — пресою, телебаченням, Інтернетом, — який впливає на формування окремої особистості і молодіжних субкультур [4, с. 51].

Створюючи справжнє мовне середовище, продуктивним є мас-медіа і при вдосконаленні граматичних навичок. Перш за все, допомагаючи не гаяти час на виготовлення різних опорних схем. По-друге, подаючи багато науково-розважального матеріалу та диференційований підхід. По-третє, через спрощену систему контроль та самоконтролю знань [1]. Для створення певної невимушеності, коли мова є не лише об’єктом навчання, а й об’єктом обговорення, можна розширити спектр порівнюючи факти, думки,ситуації в закордонних мас-медіа з вітчизняними.

Отже, інформаційне забезпечення освіти - один із пріоритетних напрямів її реформування. Носіями актуальної інформації для учнів є й засоби масової інформації, уплив яких на всіх громадян є незаперечним. Існує безліч прикладів і практик використання ЗМІ в навчальних цілях. До них можна віднести спеціальні навчальні випуски газет, журналів, теле-, радіо-, відео- та ін. розробки уроків і навчально-виховних заходів і багато іншого. Для ефективного впровадження ЗМІ у навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах важливим є вивчення позитивного зарубіжного досвіду про можливі шляхи використання ЗМІ в освіті.

Мас-медіа – чудовий помічник при вивченні іноземної мови. Адже створює умови для забезпечення сучасного рівня освіти, розвитку професійної майстерності та розширення меж освітніх просторів. Набуття досвіду мультикультурної взаємодії, існування ідей культури миру. Мас-медіа створює справжнє мовне середовище на основі можливості роботи з автентичною літературою, аудіювання оригінальних текстів, сприяючи рівню мотивації школярів.

 

Список використаних джерел і літератури:

1.     Азімов Е.П. Матеріали інтернету на уроці іноземної мови\ Е.П.Азімов\\ «ИЯШ».-2001.-№1.-С.96

2.     Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании\Н.В.Антонова.-М.:Изд-во РАО.,1994-с.143

3.     Настільна книга викладача іноземної мови: Довідковий посібник\ Е.А.Маслико, П.К.Бабинська, А.Ф.Будько та ін..-Мн.: Вищ. шк.,1996.-522с.

4.     Череповська Н. Роль медіа-культури у формуванні молодіжних субкультур в Україні // Соціальний педагог. — 2008. — № 11 (23).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info