zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИМІРЮВАЧІ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ

 

Бобков Ю.В., Гринчук М.В.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Розглядається важливість вимірювання теплового потоку та методи його вимірювання. Запропонована класифікація методів вимірювання теплового потоку. Розглядаються переваги і недоліки кожного з методів. Запропонований оптимальний метод вимірювання теплового потоку.

 

Вимірювання параметрів теплових процесів є актуальним завданням у багатьох науково-технічних галузях - від розробок систем термозахисту та енергозберігаючих конструкцій будівель до створення принципово нових аналітичних засобів на основі біосенсорів. 

Розрахунок потоків енергії відіграє важливу роль у багатьох застосуваннях: при поставці теплоти з теплоелектростанції до кінцевого споживача, при передачі тепла для хімічних промислових процесів, при дослідженні біологічних об’єктів та багато іншого[3].

Для вимірювання теплових потоків застосовують спеціальні засоби вимірювання. Одним із головних питань, яке вирішується при розробці засобів вимірювання теплових потоків є вибір методу вимірювання. Класифікація методів вимірювання теплового потоку представлена на рисунку 1.

 

Рисунок 1 - Класифікація методів вимірювання теплового потоку

По характеру переносу тепла можна виділити наступні методи вимірювання теплових потоків: по теплопровідності; конвекційні; теплового випромінювання.

Теплопровідність можна виміряти за допомогою методів: додаткової стінки, за градієнтом температур та оптичним. Метод додаткової стінки полягає у вимірюванні різниці температур на гранях додаткової стінки (з відомою теплопровідністю), нанесеної на досліджувану деталь по ізотермічній поверхні. Метод придатний лише для сталого теплового режиму. Замість градієнта температур, як правило, вимірюється різниця температур на певній товщині. Цей спосіб, незважаючи на ряд недоліків (наприклад, невизначеність місця замірювання температури, необхідність визначення коефіцієнта теплопровідності ), широко застосовується в різних областях. Оптичний метод заснований на визначенні теплового потоку по куту відхилення променя, пропорційному градієнту температури. Даний метод вимірювання точний лише при малих теплових потоках.

Конвекційні теплові потоки вимірюються за допомогою наступних методів: ентальпійного, електрометричного, використання скритої теплоти пароутворення та використання теплоти плавлення. За допомогою ентальпійного методу щільність теплового потоку визначається по зміні ентальпії тіла, що сприймає тепло. Недоліком є неможливість виміряти малі теплові потоки(<103вт/м2)[1].

Вимірювання теплових потоків електрометричними тепломірами має істотний недолік: в них не зберігається «теплова історія» потоку. З іншого боку переваги їх очевидні: простота регулювання, компактність, висока точність вимірювань і можливість задати постійний в часі тепловий потік, що є важливим для вирішення різних теплотехнічних завдань.

Переваги методу визначення кількості енергії за кількістю рідини,що випарувалася або сконденсувалася обумовлені фізичним властивостями рідин зберігати ізобарність при ізотермічності і навпаки. Завдяки чому, вдається домогтися сталості температури при постійному тиску. Недоліком є неможливість виміряти малі теплові потоки. Метод використання теплоти плавлення полягає в тому, що теплові потоки визначаються по кількості твердої речовини і по теплоті плавлення або сублімації. Недоліком методу є невисока точність вимірювань.

Вимірювання теплового випромінювання проводять за допомогою колориметричного методу та методу теплового опору. Калориметричний метод ґрунтується на вимірюванні кількості тепла, яке виділяється в детекторі при поглинанні іонізуючих випромінювань. Недоліком є мала точність вимірювання. Метод теплового опору заснований на проходженні теплових потоків через тверде тіло. Недоліком є суттєві втрати тепла[1].

Проведений аналіз показав, що для вирішення широкого кола завдань вимірювання теплового потоку від різних технічних та біологічних об’єктів, які є або випромінювачами тепла, або передаточними ланками теплоти в умовах значного діапазону теплопровідності, доцільно використовувати метод вимірювання по градієнту температур. Цей метод базується на реєстрації температури в досліджуваній області обтічної поверхні за допомогою термопар, термоопору чи інших доступних температурних датчиків. Даний метод дозволяє з прийнятною точністю і за відносно малий проміжок часу реєструвати теплові потоки при вирішенні різних науково-дослідних і прикладних завдань.

Запропонована класифікація методів вимірювання теплових потоків має новизну та дозволяє в залежності від поставленої задачі обрати метод, що буде покладено в основу засобу вимірювання теплового потоку, що необхідно розробити.

 

Література:

1.     Геращенко О.А., Федоров В.Г. Тепловые и температурные измерения. Справочное руководство. – Киев: Наук. думка, 1965.

2.     Геращенко О.А. Основы теплометрии. – Киев: Наук. думка, 1971.

3.     Кайлюк Є.М., Позігун М.П. Менеджмент в муніципальній енергетиці. – Харків 2012.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info