zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Іванова І.Ф.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний

університет імені В.О. Сухомлинського

 

В статье изложены результаты исследования зависимости коммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей от биологических и социальных факторов, которое проводилось на базе Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского во время аудиторных занятий по психологии в рамках кафедрального исследования проблемы формирования профессиональной компетентности студентов различных спеціальностей.

 

Актуальність теми пов’язана із завданням вищої школи з підготовки професійно компетентних фахівців педагогічної сфери.

Комунікативна компетентність є об’єктом наукового дослідження, предметом - комунікативна компетентність студентів педагогічних спеціальностей. Дослідження проводиться у рамках наукової теми кафедри загальної та вікової психології Миколаївського національного університету (надалі - МНУ) імені В.О. Сухомлинського «Формування професійної компетентності випускників вищої школи різної професійної спрямованості». Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми здійснено у попередній статті автора [1].

У процесі підготовки у вищому закладі освіти спеціаліста педагогічної сфери повинен відбуватися розвиток його професійних умінь, у тому числі комунікативних. Професійні комунікативні уміння визначаються як зумовлена знаннями і навичками готовність особистості успішно досягати свідомо поставленої мети професійної комунікативної діяльності у мінливих умовах її протікання. Комунікативні уміння, які студенти-педагоги мають на момент вступу до вищого навчального закладу, виступають по відношенню до професійних комунікативних умінь як загальні до спеціальних.

За результатами емпіричного дослідження, проведеного у вересні 2013 року на базі МНУ імені В.О. Сухомлинського, майже сімдесят відсотків першокурсників 2013/2014 н.р. трьох педагогічних спеціальностей на момент вступу до університету мали середній, високий і дуже високий рівень прояву комунікативних схильностей [2, с. 122]. Комунікативна схильність визначається як прагнення студентів до комунікативної діяльності, а також природна здібність до неї.

Дослідження було продовжено з метою перевірки результату шляхом порівняльного аналізу з даними 2012/2013 н.р., які було отримано під час проведення практичних занять із загальної психології. Результати відображено у таблиці 1. Респонденти - студенти однієї з педагогічних спеціальностей, яким викладалася психологія фахівцями кафедри загальної та вікової психології.

 

Таблиця 1

Результати дослідження рівня розвитку комунікативних і організаційних схильностей (КОС) студентів-педагогів

 

Респонденти

Рівень розвитку комунікативних схильностей (у %)

Рівень розвитку організаційних схильностей

(у %)

низький

нижче середн.

середній

високий

дуже високий

низький

нижче середн.

середній

високий

дуже високий

Студенти-педагоги 2013-2014 н.р.

10

20

20

40

10

40

20

20

20

 

Студенти-педагоги 2013-2014 н.р.

27

4

19

11,5

38.5

7.7

15.4

11.5

19,2

46.2

 

Загальний відсоток студентів із середнім, високим і дуже високим рівнем розвитку комунікативних схильностей не змінився (70% і 69%), однак, певні розбіжності у кількості респондентів з низьким рівнем, більш низьким, ніж середній, високим і дуже високим мають місце (від 16% до 28,5%). Студенти-першокурсники 2013/2014 н.р. із дуже високим рівнем комунікативних схильностей (7 осіб) мають дуже високий та високий рівень організаційних схильностей, що позитивно впливає на їхню навчально-пізнавальну активність. Аналіз результатів навчальної діяльності цих студентів за підсумками першого семестру та матеріали спостереження за поведінкою на заняттях з психології підтверджують об’єктивність отриманих даних.

Слід відзначити, що усі вони походять з учительських династій. Це з’ясувалося під час оприлюднення результатів індивідуального дослідницького завдання з вікової психології щодо написання історії свого роду. Можна припустити, що для розвитку комунікативних здібностей (формування комунікативних схильностей) важливе значення мають природні, успадковані особливості людини, але слід враховувати, що роль задатків, як природжених анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи, у розвитку здібностей ще далеко не з’ясована.

З метою дослідження залежності рівня розвитку комунікативних схильностей від природженого і соціального ввели додатковий параметр: спрямованість особистості студентів-педагогів на навколишній світ (екстраверсія) чи на свій внутрішній світ (інтроверсія). Результати відображено у таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Результати порівняного аналізу рівня розвитку КОС і типу характеру

студентів-педагогів*

 

Спрямова-ність особистості

(К.-Г. Юнг)

Рівень розвитку комунікативних схильностей (у %)

Рівень розвитку організаційних схильностей

(у %)

низький

нижче середн.

середній

високий

дуже високий

низький

нижче середн.

середній

високий

дуже високий

Інтроверсія

 

50

100

50

 

 

 

 

 

 

 

Амбіверсія

 

35,7

20

5

20

14.3

60

14,3

28.6

60

14,3

20

21.4

20

14.3

21.4

28.6

Екстра-версія

 

10

14

 

28

90

14

47

50

 

25

 

 

25

 

100

* Результати дослідження студентів-першокурсників 2012/2013 н.р підкреслено і розташовано у верхній частині стовпчика таблиці, студентів-першокурсників 2013/2014 н.р. - не підкреслено і розташовано у нижній частині стовпчика.

 

Студентам з низьким рівнем комунікативних схильностей, а також з рівнем нижче середнього і середнім, притаманна інтроверсія; високий і дуже високий рівень виявлено у екстравертів та амбівертів. У п’ятдесяти відсотків першокурсників 2012/2013 н.р. виявлена амбіверсія, у сорока - екстраверсія, у десяти - інтроверсія. У 2013/2014 н.р. відсоток амбівертів складає 60,9 одиниць; екстравертів – 30,4; інтровертів – 8,7. Студенти-першокурсники 2013/2014 н.р. із дуже високим рівнем розвитку комунікативних і організаційних схильностей (сімь осіб) є екстравертами та амбівертами.

Формування і розвиток комунікативної компетентності майбутніх педагогів важливо розглядати у контексті розвитку емпатії (емоційного інтелекту). Емпатія є системним утворенням, яке включає такі структурні елементи: розуміння емоційного стану іншої особистості (когнітивний рівень), співчуття суб’єкта емпатії по відношенню до іншої особистості (афективний рівень), готовність суб’єкта емпатії до надання допомоги (поведінковий рівень).

На думку Мединської Ю.Я., дослідника проблеми компетентності особистості у сфері емоцій, проблема теоретичного розуміння емоційного інтелекту та змістовний аналіз тестів, спрямованих на діагностику емоційного інтелекту, потребує подальших розробок теоретичного і прикладного характеру [3, с.15]. Для дослідження емпатичних тенденцій студентів педагогів-психологів третього курсу (навчаються за додатковою спеціалізацією практичного психолога) скористалися тестом-опитувальником А. Мехрабіена і Н. Епштейна, рекомендованим Міністерством освіти і науки України для студентів педагогічних навчальних закладів [4, с.88-93], а комунікативні здібності діагностували за допомогою методик, запропонованих у підручнику «Педагогічна майстерність» за редакцією І.А. Зязюна [5, с. 274-276; с. 357- 358]. Результати відображено у таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Результати дослідження кореляції рівня розвитку комунікативності та емоційного відгукування

 

Респонденти

Рівень розвитку комунікативності

(у %)

Комунікативна готовність до діалогу з дитиною (у %)

Емоційне відгукування

(у %)

нахил до неформ. міжособ. контактів з дітьми

функціональ-но-рольовий рівень пед. спілкування

достатній рівень

недостат-ній рівень

низький рівень

Серед-ній рівень

Студенти-педагоги-психологи

100

 

100

 

50

50

 

Дослідження проблеми комунікативної компетентності студентів-педагогів, як складової професійної компетентності, планується продовжити у площині пошуку адекватних методів діагностики комунікативних здібностей як бази подальшого формування відповідної компетенції, а також результативних форм, засобів роботи з формування комунікативної компетентності в умовах освітнього простору вищого навчального закладу як у рамках дисциплін, передбачених навчальним планами підготовки фахівців, так і шляхом введення спецкурсів, проведення занять у групах тренінгу. Перспективним напрямком дослідження є вивчення проблем формування комунікативної компетентності студентів в умовах активного впровадження автоматизованих технологій у навчально-виховний процес закладів освіти усіх рівнів.

Підводячи підсумки, слід зауважити, що формування комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей повинно бути пріоритетним напрямком діяльності вищого навчального закладу, тому що по суті викладання будь-якої дисципліни передбачає міжособистісну взаємодію та спілкування того, хто навчає і тих, хто навчається.

 

Список використаних джерел

1.     Іванова І.Ф. Вплив рівня розвитку комунікативних здібностей на формування професійної спрямованості [Текст] / І.Ф. Іванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 10 (91). – Миколаїв, 2013. – С. 121 – 125.

2.     Іванова І.Ф. Розвиток комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей на заняттях з психології [Текст] / І.Ф. Іванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 11 (99). – Миколаїв, 2013. – С. 121 – 124.

3.     Мединська, Ю.Я. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій [Текст] / Ю.Я. Мединська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. - №10. – С. 11 – 15.

4.     Пашукова, Т.І. Практикум із загальної психології [Текст] / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 203 с.

5.     Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / за ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., доповн. І перероб. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info