zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПИСАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ОБРАЗНИХ РІШЕНЬ У ДИЗАЙНІ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ

 

Климюк Т.М.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. В статье проанализировано место писанки в жизни людей, определены способы использования писанки как источника образных решений в дизайне промышленных изделий (одежде, мебели, предметах быта). Выделены три способа создания образного решения на основе писанки: конструктивный подход; декоративный подход; трансформация символики писанки в художественный образ.

Ключевые слова: писанка, промышленные изделия, дизайн, образные решения.

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день писанкові мотиви супроводжують людей у повсякденному житті. Писанка – символ Сонця; життя, його безсмертя; любові і краси; весняного відродження; добра, щастя, радості. У сучасному дизайні писанкові мотиви зустрічаються у килимах, прикрасах, одязі, меблях, посуді, логотипах тощо.

Дизайнери при використанні образу писанки забувають про її символічне значення. Це веде до втрати самобутньої символіки і переходить лише у декорування предметів. На даний момент постає питання співставлення символічного навантаження із функціональним формотворенням виробу. Грамотне застосування писанки як образу для створення нових предметів передбачає знання символіки писанки, доцільність і актуальність її використання у дизайні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наш час відроджуються українські традиції в дизайні, зокрема, активно використовуються писанкові мотиви. Дослідження, які проводилися по даній темі можна поділити на три групи за тематичним спрямуванням. Перша група носить мистецтвознавчий характер. С.Сітько [3], В. Манько [1] розглядають писанку в аспекті національних традицій, наводять історію та символіку писанки. Проте, вони не торкнулися теми використання писанки у створенні дизайну промислових виробів. Друга група авторів озглядають проблему з точки зору дизайну. Л.В. Обухова [2] висвітлює проблему використання українських мотивів у дизайні аеровокзалів. Третьою групою виступають електронні ресурси [4; 5; 6], в яких подано ілюстративний матеріал з короткими поясненнями мистецтвознавчого характеру.

На сьогодні тема писанки як джерела образних рішень у дизайні промислових виробів не є вирішеною. У переглянутих дослідженнях тема використання писанки в такому контексті не піднімається або представлена лише ілюстративним матеріалом, отже, піднята проблема є актуальною.

Формування цілей статті. Метою роботи є визначення ролі писанки як джерела образних рішень для створення промислових виробів. Завданнями роботи є: 1) проаналізувати сучасні аспекти сприйняття писанки; 2) виявити тенденції використання образу писанки у промислових виробах (одязі, меблях, предметах побуту). Об’єктом дослідження є промислові вироби на основі писанкових мотивів. Предметом дослідження є напрямки використання писанки як основи формотворення виробів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Писанка – це яйце, декороване різними традиційними символами. З давніх часів у традиціях багатьох світових культур яйце було символом життя. Символічне значення складається з двох складових частин: 1) із значення самого яйця, у якому є живий зародок півня (сонячної птиці); 2) із значення написаних на ньому символічних знаків. Писанка тісно пов'язана із старими українськими віруваннями, народним календарем, що базувався на сонячному циклі [1:7].

Для наших предків писанка мала особливе символічне і, передусім, сакральне значення. На сьогодні вона виконує сувенірну функцію. В її розписах з'являються власні авторські елементи, які не несуть ніякого сакрального значення. Їх роблять з дерева та розфарбовують сучасними барвниками, різьблять, інкрустують камінням, бісером чи навіть соломкою [6]. Велика частина сучасних писанок – це данина моді, оскільки людям не важливе символічне навантаження і правильність виконання. Проте є ті, хто відроджує традиції писанкарства і професійно займається їх розписом, вивчає і вміло застосовує давні символи.

Безцінна скарбниця декоративно-прикладного мистецтва України дає можливість обрати писанкові мотиви для створення образних рішень дизайн-розробок. Мотиви вишивки, візерунки писанок, елементи витинанок, мотиви кованих виробів [2:102] тощо – усе це дає невичерпні ідеї для створення дизайну нових виробів. Окреме місце займають писанкові мотиви, які сьогодні можна побачити чи не на всіх видах дизайну.

Сучасний дизайн на основі писанкових мотивів створений на основі наступних способів: конструктивне перетворення писанки; декоративний підхід; трансформація символіки писанки у художній образ виробу.

 

1

2

3

4

Рис. 1. Писанкові мотиви в одязі

1

2

3

Рис. 2. Образ писанки в меблях

1

2

3

Рис. 3. Писанка у предметах побуту

 

Перший підхід використовується переважно при конструюванні меблів. Загалом береться сама форма яйця. Також використовуються композиційні зразки традиційних писанок: поділ поверхні писанки вздовж навпіл; поділ впоперек навпіл; поділ на поперечно-«широтні» паси однакової чи різної ширини; одночасного поділу «меридіанами» та «широтами» [3:57]. На основі цих композицій створені столи, полиці тощо, які також прикрашені традиційним писанковим орнаментом.

Декоративний підхід проявляється в оздобленні промислових виробів писанковими мотивами без суттєвих змін. Він набув поширення у дизайні посуду (рис.2), килимів, прикрас елементами усталеної орнаментики, яка ніяким чином не змінена і не перетворена. Килими створюють враження плоскої прямокутної писанки. Посуд, прикраси, сумки декоровано або безпосередньо писанковими мотивами, які розміщені по колу чи в одну лінію, або повтором деяких вибраних символів.

Третім видом використання писанкових мотивів у дизайні є створення об’єктів на основі їх орнаментики і колористики. Один з чільних законодавців високої моди дім Gucci використав тему українських писанок для своєї колекції [4] (рис.3). Колекція створена на основі перетворення символіки, її спрощення або повторів певних символів а не за рахунок прямого копіювання писанкових мотивів. У моделях зберігається стилістика писанки, її колористика, напрямки ліній.

Висновки. Писанка сьогодні відіграє важливу роль. Звертаючись до українських мотивів, дизайнери використовують писанку для створення нових об’єктів. На сьогодні писанка виконує сувенірну функцію. У промислових виробах (одязі, меблях, предметах побуту) вона використовується на основі трьох підходів: конструктивного, декоративного та на основі трансформації символіки.

Перспективи подальших розвідок. Подальші дослідження планується проводити у напрямку використання писанок та інших українських орнаментів у сучасному ланшафті та архітектурі.

 

Література

1.     Манько В. Українська народна писанка. Науково-популярне видання / В. Манько. – Львів: «Свічадо», 2008. – 79с.

2.     Обуховська Л.В. Національна ідентичність українських аеровокзалів на прикладі орнаментів: способи використання / Л.В. Обуховська, І.В. Шинкарчук // Вісник ХДАДМ. – 2011. – №6. – С. 101–103.

3.     Сітько С.П. Світ української писанки. Науково-популярне видання. / С.П. Сітько, Т.Є Русанова. – К.: Кондор, 2005. – 96с.

4.     Рідна Мода Традиційний і сучасний український одяг для молоді та панства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ridnamoda.com.ua/?p=1580

5.     «Технічна естетика» та національний колорит [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.nau.edu.ua/uk/News/2044/

6.     Український сувенір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrsov.kiev.ua/products/-/ukrsov/souvenir/483/4254Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info