zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Проблеми поняття самореалізація

 

Колодяжна А.В.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет технологія та дизайну

 

В статье рассматриваются проблемы феномена самореализации человека, в основе которых лежат потребности роста, розвития и самоусовершенствования, а также различия в интерпретации понятий «самореализация» и «самоактуализация».

 

Останніми роками відбулося багато змін у нашому суспільстві та в індивідуальній свідомості кожної людини. Взаємообумовлений розвиток людини і суспільства, як відомо, має дві сторони. З одного боку, суспільство є наперед заданим середовищем існування і розвитку окремої людини. З іншого – буття особистості виступає умовою відтворення й оновлення соціальних процесів: поза особистісним буттям соціальні якості не здатні ані утворитися, ані реалізуватися.

Витоки ідеї самореалізіції, що розвивається в її сучасному варіанті в зарубіжній психології містяться в теорії А.Адлера, який в останніх своїх роботах терміни «прагнення першості» та «прагнення до самовдосконалення» використовує як тотожні. На його думку, людина, порівнюючи себе з недосяжним ідеалом вдосконалення, постійно переповнюється почуттям, що вона ще не досягла його та мотивується цим почуттям.

Дослідники вважають, що прагнення першості – це боротьба за самовдосконалення та самостановлення. Пізніше це універсальне прагнення, відкрите А.Адлером, знайшло своє відображення в концепції К.Хорні, самоактуалізації К.Гольштейна і А.Маслоу, актуалізуючої тенденції К.Роджерса, мотивації ефективности Р.Вайта. Останній підкреслював схожість між прагненням першості та мотивацією ефективності як внутрішнім прагненням до оволодіння новими знаннями та навичками.

Всі ці концепції стосуються феномену самореалізації людини, основою якої є потреби зростання, розвитку та самовдосконалення. Тому термін «самореалізація» є синонімом термінів «реалізація власних можливостей» та «самоактуалізація». Адже вони описують сході явища: повна реалізація власних дійсних можливостей (К.Хорні), пранення людини до найбільш повного вияву та розвитку своїх можливостей і здібностей (К.Роджерс), внуирішньо активну розвитку себе, самовираження (Ф.Перлз), бажання людини стати тою, якою вона може стати (А.Маслоу). останнім часом термін «самореалізація» використовується як більш загальне поняття у відношенні до понять «самоактуалізація», «самоствердження», «саморозвиток».

Відмінністі в інтерпретації термінів «самореалізація» та «самоактуалізація» повьязані з різними аспектами: на субьєктивному, внутрішньому, або обьєктивному, зовнішньому існуванню особистості. Термін «самоактуалізація» відображає даний процес більшою мірою у внутрішньому плані особистості, а «самореалізація» – у зовнішньому. Однак, як самоактуалізація – це завжди актуалізація, тобто прояв себе, своєї справжньої природи ззовні, так і самореалізація – це завди реалізація свого справжнього «Я».

Головною особливістю розгляду понять «самореалізація» та «самоактуалізація» гуманістична психологія вважає багатомірність та синтетичність, а також аморфність (Гоффман, Гросс, Д.Леонтьєв). Неоднозначність визначень самоактуалізації відображає складність цього поняття.

У визначеннях самоактуалізації, які існують, вона характеризується як прагенння та процес реалізації генетичних і особистісних можливостей (а також потреб, здібностей, цінностей) людини як найбільш повне та позитивне використання власних можливостей, проце втілення потенціалу, внутрішньої природи людини, вияву її «Я», повноцінного розвитку, саморозвитку, самопізнання, високий рівень психічного здоровья, метамотивація, збалансованого та гармонійного розкриття всіх аспектув особистості, цілеспрямоване прагнення до цілісності, внутрушньоособистісної синергії, особливий емоційний стан, процес створення самого себе, своєї індивідуальності, можливостей розвитку «Я».

В загальній психологічній характеристиці самоактуалізації в науковій літературі виокремлюються головні три аспекти: самоактуалізація як інтенція, процес та результат.

Інтенція самоактуалізації різними авторами розглядається по-різному: як прагнення, як потреба, мотив, мета, внутрішня мета, тип сенсу.

В якості результату процесу самореалізації вказуються субьєктивні критерії, обьєктивні критерії та їх співвідношення. Субьєктивні критерії – це глобальне відчуття задоволеності прожитим життям загалом, зокрема, радості життя, відчуття осмисленності життя. Серед об’єктивних критеріїв виокремлюються соціально значимі вклади, новоутворення в особистісній сфері – наявність певних нових більш загальних, з більш складною структурою інтегральних характеристик особистості. Співвідношення суб’єктивного та суб’єктивного – це баланс соціальної та внутрішньої успішності, ступінь розходження між субьєктивними можливостями, життєвими планами особистості та її реальним життям.

При аналізі самоактуалізації як процесу розглядаються її види, як то: продуктивна, непродуктивна; успішна, неуспішна; а також сторони: соціально-родова, індивідуально-психологічна; зовнішня та внутрішня; передсубьєктна та субьєктна. Формами самоактуалізації є діяльність, активність, соціальна активність, життєдіяльність, творчість, співробітництво, культуролізація та персоналізація.

Самоактуалізація визначається через комплес характеристик особистості, а саме: компетентність у часі, внутрішня підтримка, ціннісні орієнтації, гнучкість поведінки, сензитивність до себе, самоповага, самоприйняття, сприйняття природи людини в цілому як позитивної, прийняття власної агресії, пізнавальних потреб та креативності. Ці параметри самоактуалізаціїї стостуються не лише особистості, але й індивідуальності та можуть виступати як внутрішні умови процесу самоактуалізації.

Таким чином, самореалізація особистості є складовою загального процесу її самоорганізації. Місце процесу самореалізації в цілісній моделі самоорганізації визначається його специфічною роллю: це той єдиний процес, що забезпечує дійсне включення особистості до ієрархічно вище розташованих систем природи та суспільства. Також сутність процесу самореалізації особистості полягає в об’єктивації сутнісних сил як елементів її структури. Ця об’єктивація необхідна, оскільки випливає з фундаментальної потреби особистості в самореалізації. Механізмом самореалізації виступає діяльність, але не кожний акт діяльності є самореалізацією, а лише той, що відповідає власним тенденціям розвитку особистості. Загальний критерій самореалізації – відповідність створеного людиною її сутнісним силам.

 

Література:

1.     Артемова О.І. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovira-1558.narod.ru/prof.html

2.     Братаніч Б.В., Ільченко І.Г. Самоактуалізація особистості та освіта // Філософські проблеми освіти . - 2011. - №2. - С. 13 – 20.

3.     Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. – СПб.: Речь, 2005. – 222 с.

4.     Максименко С.Д. Психологія особистості: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. - К. : ТОВ "КММ", 2007. – 296 c.

5.     Кудинов С.И. Самореализация как системное психологическое образование[Електронний ресурс] // Relga: Научно-культорологический журнал. – №16 (161). –Режим доступу: http:// http://www.relga.ruПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info