zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІЛЮСТРУВАННІ КНИГ

 

Кондратюк Н.Д.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Abstract. In the article the available technologies illustrating books, as well as focus on new technologies. The classification of new technologies illustrating books printed, electronic, sensory-electronic, touch (touch, akselometryks, 3D). Consider their role in shaping the modern book.

Keywords: technology, illustration, book, printed publication, electronic gadget, paper.

 

Актуальність теми. Час минає, але потреби людей не змінюються у читанні друкованої продукції та перегляду ілюстрацій, якими вони наповнені. Проблемою на сьогодні є якість ілюстрацій, які виконані за старими технологіями ХХ ст. Сьогодні є дуже актуальним питання пошуку нових технологій, технік подачі ілюстрацій в книжках. Загальна статистиці засвідчує, що діти в світі перестають читати друковані книги. Ця криза є лише доказом того, що сучасне суспільство потребує сучасних, новітніх технологій в подачі ілюстрацій та взагалі переосмисленні суті ілюстрації як такої. Дизайнери та науковці працюють над вирішенням цієї проблеми, але їх кількість незначна, і тому пошук у вирішенні питань даної теми є досить повільним та неефективним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історичний розвиток концепцій та технологічних рішень ілюстрування книг цікавив багатьох науковців.

Досить детально та в історичному порядку питання технологій ілюстрування книги досліджує Тетяна Нікітіна [6]. Нікітіна показує суспільство як основну рушійну силу під впливом, якої книга та її ілюстрації змінюють свою форму з часом. Шукав нові способи подачі книжкових ілюстрацій Джордж Мішель [4]. Він ще у 1996 році передбачив, що друковані книги поступово втратять свою популярність з появою новітніх електронних гаджетів, і це докорінно змінить усі уявлення про друковані ілюстрації в книгах

Зовсім під іншим ракурсом вивчав ілюстрування Антон Назайкін. Саме Назайкін провів хронологічну відповідність ілюстрацій у різноманітних жанрах реклами, їх зовсім нову технологію створення вже не на папері, а за допомогою комп’ютерних програм.

 Проте жоден з авторів не дає загальної оцінки сучасним технологіям ілюстрування книг, що детально досліджується в даній роботі.

Метою роботи є виявлення новітніх технологій в ілюструванні книг. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: класифікувати новітні види ілюстрацій за їх цілями, розмірами та розташуванням в книгах.

Об’єктом дослідження є сучасні, креативні технології ілюстрування книг.

Предметом дослідження є особливості концепцій, технологій та рішень в ілюструванні книг.

Виклад основного матеріалу. Виклад основного матеріалу. У книгах, журналах, газетах поряд з текстом нерідко розташовані малюнки художників чи фотографів. Такі зображення носять назву ілюстрацій. Їх призначення – допомогти усвідомити те, що сказано в тексті, висвітлити його зміст, зробити ясним, наочним.

Ілюстрація виконує пізнавальну, виховну, доповнює, імітаційну, роз'яснювала і поглиблює зміст твору.

За характером відображення реальної дійсності ілюстрації можна розділити на науково-понятійний – графіки, схеми, і документальний – фотографії. Відповідно до цілей, які переслідує зображення, ілюстрації можна підрозділити на: науково-пізнавальні (карти, плани, схеми, креслення тощо); художньо-образні (тлумачення літературного твору засобами книжкової графіки). Книжкові ілюстрації отримали дану класифікацію вже досить давно, але навіть в наш час вона не набула змін.

Першими книгами для дітей з ілюстраціями були видання Біблії та букварів. У Західній Європі вони з'являються вже в XV ст., незабаром після відкриття перших друкарень Але ілюстрованих книг з розповідями та казками в той час ще не було. Великі видавці не випускали книжок для дітей навіть у вік Просвітництва.

Вже після закінчення Другої світової війни спостерігається потужний підйом поліграфії та видавничої справи, значно розширюються репродукційні можливості друкарства.

На початку ХХІ ст., коли комп’ютерна техніка заполонила світ, змінилися усі попередні уявлення про вигляд книжкових ілюстрацій.

Переосмислення книги відбулося в 2004 році. Коли в Японії розробили першу в своєму роді електронну книгу, завдяки технології електронних чорнил Е Link. Ця розробка дала поштовх ряду нових технологічних рішень в ілюструванні книг. Перше, що змінилося в плані ілюстрацій це – їх формат, зі звичних нам друкованих на папері зображень дизайнери стрімко почали малювати ілюстрації вже в електронному форматі.

Інноваціям, що змінили старі ілюстрації, потрібно також завдячувати ряду програмістів, що розробили графічне забезпечення. Пакети Freehand, Illustrator або CorelDraw, дозволяють створювати високоякісні штрихові малюнки, надаючи користувачеві набір інструментів для малювання. Перші електронні ілюстрації не мали чітких відмінних рис з друкованими, вони були такими ж тільки відображались вже не на папері, а на електронному екрані, а згодом з’являються якісно нові технологічні концепції ілюстрацій, такі як анімаційні та відеоформатні. Завдяки екрану, що мав електронний гаджет, анімації та відеоролики стали частиною ілюстративного матеріалу книги, чого 10-20 років тому просто не було.

Останні технологічні новинки в сфері книжкових ілюстраційсенсорні, 3D, або реагуючі ілюстрації, що мають здатність при взаємодії з пальцями людини змінювати свою концепцію та дозволяють самому читачу приймати участь в ілюструванні того чи іншого видання.

Проте не потрібно забувати про звичні нам друковані ілюстрації. В останні 10 років, друкована книжкова ілюстрація також набула деяких змін, зокрема з’явилися так звані авторські книги. Авторська книга орієнтована на дорослого читача в ній міститься мало тексту, але його присутність обов’язкова. Концепція такої книжки перш за все опирається на структуру тексту.

Важливою умовою авторської книги є активна взаємодія між ілюстрацією та читачем. Книги, які виготовляють з різноманітних матеріалів мають різноманітні форми та властивості. У авторських книгах сам текст може виступати композиційною частиною ілюстрації, або в цілому бути нею. В сучасному світі дизайнери постійно змушені шукати нові образи та концепції розробки та втілення нових ілюстрацій в життя.

Висновки. Багато науковців ХХІ століття шукають нові технологічні рішення подачі ілюстрацій у книгах, як електронно-сенсорного походження, так і друкованого. Новітні види ілюстрацій можна розділити на види: друковані, електронні та сенсорно-електронні. Найсучаснішими видами ілюстрацій є сенсорні, що в свою чергу поділяються на: дотикові, акселометричні, 3D. Їх відмінність у способі відтворення та їх функціональності. Реагуючі сенсорні ілюстрації працюють від дотику пальців об поверхню E Link екрану. Акселометричні на відміну від реагуючих ілюстрацій відрізняються тим, що не тільки відкликаються на дотик об екран електронного гаджету, але й змінюються та функціонально працюють, коли книжка змінює своє положення в просторі. 3D ілюстрації відтворюються гаджетами з вбудованим 3D екраном, котрий створює ефект реальності та об’єму ілюстрацій. Сучасні тенденції розвитку ілюстрування дуже тісно пов’язались з електронним розвитком. Ілюстрації набувають нових функціональних рішень, завдяки технологіям та функціям пристроїв, які їх відтворюють.

Перспективи подальших досліджень. Надалі є необхідність більш детально дослідити художні особливості сенсорних ілюстрацій, їх нові можливості та концепції, які можна реалізувати на практиці.

 

Список використаних джерел

1.     Адамов Е.Б. Иллюстрирование художественной литератури / Ернест Адамов. – М: АСТ, 2009. – 291 с.

2.     Валуенко Б.В. Выразительные средства набора в книге / Богдан Валуенко. – П: Рид, 2010. – 154 с.

3.     Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги / Владимир Ляхов. – СП-б: Радуга, 2006. – 256 с.

4.     Мишель Д.Б. Darwin's Black Box / Джордж Мишель. – Л: Блек Бокс, 1996. – 245 с.

5.     Назайкин А.Н. Иллюстрирование реклами / Антон Назайкин. – К: Сириус, 1996. – 320 с.

6.     Никитина Т.Ю. Особености иллюстрирования различних типов изданий / Тетяна Никитина. – СП-б: Азбука, 2007. – 210 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info