zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

 

Кравченко М.В.

Україна, м. Київ,

Національна академія державного управління при Президентові України

 

Анотація. Проанализированы инновационные подходы к модернизации системы льгот в Украине. Предложены пути реформирования отечественной системы льготного обеспечения с основным акцентом на персонификации и монетизации льгот.

 

Формування та реалізація інноваційних заходів державної політики у сфері соціального захисту населення відображає пріоритети соціально-економічного розвитку українського суспільства та орієнтацію на європейські соціальні стандарти. Водночас інноваціям у системі пільг не приділяється належної уваги, хоча вони потребують ретельного аналізу та наукового осмислення з метою їх якнайшвидшого впровадження в Україні, адже пільговим забезпеченням користується майже 40% громадян, що нівелює саме поняття пільг.

Пільги - це законодавчо закріплена система привілеїв окремим категоріям населення. В Україні пільги надаються за категоріальним принципом, тобто відповідно до приналежності громадянина до певної пільгової категорії залежно від соціального статусу чи професійної діяльності, визначеної законодавством. Для одних – це соціальна підтримка для забезпечення належного рівня життя (соціальні пільги), для інших – це винагорода за заслуги перед Батьківщиною, що забезпечує їм підвищений рівень соціальних гарантій (професійні пільги).

Пільги за соціальною ознакою надаються ветеранам війни, зокрема учасникам бойових дій та інвалідам війни (близько 2,8 млн. осіб); членам сімей загиблих військових службовців; ліквідаторам та постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (близько 1,9 млн. осіб); багатодітним сім’ям; реабілітованим громадянам – жертвам політичних репресій; постраждалим внаслідок професійної діяльності; ветеранам праці (близько 4,6 млн. осіб), ветеранам органів внутрішніх справ та військової служби; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у тому числі і трудові (1,19 тис. осіб); почесним донорам; сім’ям загиблих; пенсіонерам (право на пільговий проїзд мають 10,5 млн. пенсіонерів за віком) та інвалідам (близько 2,6 млн. осіб); дітям війни (близько 6,1 млн. осіб) [1].

Встановлення пільг особам, які мають право на пільги за професійною ознакою, у тому числі тим, хто вийшов на пенсію, зумовлено специфікою їх службової діяльності і є засобом надання додаткових соціальних гарантій з урахуванням наступного: екстремальних умов праці та підвищеного ризику (військовослужбовці, працівники міліції, пожежної охорони тощо); роботи у сільській місцевості (працівники сфери охорони здоров’я, культури, освіти); суспільної значущості (народні депутати, працівники судів та прокуратури, слідчі прокурори, службові особи митних органів); шкідливого виробництва і загрози професійного захворювання (гірники).

Існуюча система пільгового забезпечення значно порушує принцип соціальної справедливості, не гарантує соціальну підтримку тим особам, які дійсно її потребують, свідчить про нераціональне використання державних коштів, породжує зловживання, створює соціальну нестабільність, стає об’єктом політичних маніпуляцій перед виборами тощо. Тому інноваційні підходи до реформування системи пільг є дуже актуальними.

У вітчизняному науковому дискурсі поняття «інновації у державному управлінні» розглядається як результат діяльності, втілений у вигляді нових або вдосконалених технологічних процесів, організаційно-управлінських і соціально-економічних рішень адміністративного, правового, комунікативного та іншого характеру, що використовуються в практичній діяльності та забезпечують суспільну або економічну вигоду [2].

Важливим видом інновацій, які покликані забезпечити соціальну справедливість в українському суспільстві, є персоніфікація та монетизація соціальних пільг. Це новий процес для вітчизняної системи соціального захисту, адже категоріальний принцип, який застосовується нині, не виключає попадання в число отримувачів допомоги середньозабезпечених і навіть багатих сімей, що лягає непереборним навантаженням на державний бюджет України та фактично зменшує соціальний захист осіб, які дійсно являються пільговими категоріями.

З нашої точки зору, успішність реформування системи пільг можна забезпечити простим, але дієвим заходом, який застосовується у багатьох країнах – громадяни, які мають високий дохід, втрачають право користуватися пільгами. Першим кроком може бути поетапне запровадження системи надання пільг у готівковій формі за добровільним вибором громадян, які мають відповідне право, тобто здійснити поступове переведення пільг у категорію адресних грошових виплат (наприклад, провести експеримент з адресного надання частини пільги у грошовій формі, зокрема надання житлово-комунальних пільг у грошовій формі, або гроші на проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів).

У контексті врегулювання питання надання пільг певним категоріям громадян особливий акцент варто зробити на створенні цілісної системи:

·       єдиного законодавчого унормування розгалуженої системи пільг;

·       здійснення упорядкування класифікації соціальних пільг за принциповими ознаками (фінансовим і майновим станом отримувачів пільг, ступенем дієздатності, способом і формою надання пільг, видами та джерелами фінансування тощо);

·       запровадження точного обліку фактично наданих і спожитих послуг, що потребує розробки і затвердження єдиних соціально та економічно обґрунтованих розрахунків норм споживання послуг за видами пільг на одну особу;

·       запровадження дієвої системи контролю за цільовим використанням цих коштів;

·       удосконалення надання пільг за професійною ознакою шляхом переведення професійних пільг на бюджет підприємств;

·       перегляд соціальних пільг на предмет повторів та узгодження їх з економічними можливостями держави і з принципами соціальної справедливості, тобто надання пільгам не привілейованості, а адресності як допомоги тим, хто найбільше її потребує.

Найбільша ефективність переведення пільг у грошову форму та обмеження права на їх отримання за рівнем доходу полягатиме у підвищенні адресності надання соціальної допомоги певним громадянам одночасно зі зростанням ефективності використання бюджетних коштів, а також сприятиме покращенню атмосфери в українському суспільстві, покаже дійсну орієнтацію держави на чесний перерозподіл коштів і забезпечення соціальної справедливості всім верствам населення.

 

Література:

1.     Сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua

2.     Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.]; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна, К. : НАДУ, 2010. – 820 с. – С. 281.

3.     Кравченко М. В. Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика : монографія / М. В. Кравченко. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 451 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info