zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЕКСЛІБРИСА

 

Лелет О.Ю.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. В статье исследуется возникновение экслибриса в историческом порядке. Осуществлена классификация развития экслибриса по временным рамкам: протоекслибрисное время (средние века), новое время и современный экслибрис. Прослежены художественно-стилевые особенности протоекслибрисов, суперэкслибрисов и печатных экслибрисов от возникновения до современности.

Ключевые слова: экслибрис, графическое искусство, творчество, образно-художественные особенности, герб, традиция.

 

Актуальність теми. Багато дизайнерів ХХІ ст. шукають нові методи подачі книжкового знаку, який є складовою частиною поняття «мистецтво книги» й розглядається як цілісне й непересічне явище. Книга як складова національної культури здавна мала записи власників, а згодом - знаки, які позначалися латинським словом «еx libris». Наявність екслібриса сьогодні для будь-якої бібліотеки є актуальним питанням, так як має естетичне і виховне значення в інтеграції освітнього процесу і мистецтва, викликає позитивні емоції у читачів, підвищуючи якість і привабливість читацьких послуг. Любов та інтерес людей до книги ставлять перед художниками і бібліофілами нову велику задачу - зробити екслібрис складовим елементом і прикрасою книги не тільки особистою, але і для кожної державної і громадської бібліотеки. Майстерність художників, швидко зростаюча популярність книжкового знаку в нашій країні є гарантією великого майбутнього екслібриса.

Одним з головних аспектів є те, що екслібрис передає внутрішній світ і спектр інтересів конкретної особи, а також дух історичної епохи, поява трансформованого, нового екслібриса зумовлена розвитком потреб, проблем, ідей сучасної людини. Проблемою на сьогодні є недостатня обізнаність дизайнерів, щодо історії виникнення екслібрису та його шляху трансформації від охоронного документа до книжкового знаку, який при цьому наділений художніми цінностями в жанрі графічного мистецтва.

Мета і завдання. Метою роботи є виявлення етапів розвитку екслібрису в історичному контексті. Завдання: висвітлити історичні аспекти зародження екслібриса, дати характеристику поетапних стильових змін у його розвитку.

Об’єктом дослідження є екслібрис. Предметом дослідження є історія екслібриса від його виникнення і до нинішніх часів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історія екслібриса така ж сама стародавня, як і книга. Історичний розвиток форм і конструктивного рішення книжкового знаку цікавили багатьох науковців. Походження книжкового знака пояснюється в літературі, присвяченій дослідженню екслібриса по-різному. Відомий мистецтвознавець і дослідник книжкових знаків В. Я. Адарюков досліджував перші аналоги екслібрису, їх причини виникнення та, які зображальні засоби служили основою для протоекслібрисів [1]. Інший дослідник С.А. Сильванський у своїй статті пояснює та описує причини виникнення книжкового знаку у європейській культурі [6].

Колекціонери екслібрисів підштовхували художників до творчої роботи над книжковими знаками. Литовський дослідник книжкового знаку В.Кісараускас зібрав і описав всі різновиди литовського екслібриса з 1518 по 1918 р. [3]. Його фундаментальна праця, а також аналітичні дослідження І.Крип'якевича, Е.Столової, С.Булатової та інших вітчизняних вчених [4] стали базовими при дослідженні стародавнього українського екслібриса. Дослідник А. Петров досліджує графічні техніки екслібрисів, порівнює давно відомі зразкі із сучасними [5]. Український науковець Т. Володимеренко досліджував у своїх працях розвиток ексклібрису у Европі від появи друку до сьогодення [2]. А.Федорук проводить аналогію між сучасними художнього-образними особливостями та стильовими рисами екслібрису ХХ ст. [7]. С.Труман у своїй книзі досліджував технології та засоби, які використовуються при розробці сучасних екслібрисів [8].

В розглянутих джерелах дослідники вивчають саму суть екслібриса, кожен з них піднімає питання пошуку шляхів створення екслібриса, технологій, які потрібно застосовувати у виконанні книжкового знаку. Проте жоден з авторів не дає загальної оцінки та класифікації екслібрисам в історичному контексті, що детально досліджується в даній роботі.

Виклад основного матеріалу. Екслібрис - (лат. ех libris - із книг) - книжковий знак, невелика художньо виконана етикетка, де вказано, кому належить книжка [3]. Попередники екслібрисів - написи власників на рукописних книгах і суперекслібриси - рельєфні зображення на оправі книжок.

Перші відомі нам екслібриси датуються добою середньовіччя (так стали називатися майже повсюдно ці знаки), з'явилися в Німеччині [6]. Спочатку екслібриси були геральдичними (рис. 2), із девізами та званнями власників. Розкішні тиснення на палітурках знаків власників називаються «суперекслібрісами» (латинське «super» - ну, «ex libris»з книг) [1]. В Німеччині віддавна існувала традиція подібного іменного маркування цінностей, тому природно, що першим відомим європейським екслібрисом був знак колекції книжок брата Гільдебранда Бранденбурга (рис. 1.2). Відбитки на цих книжках наносилися методом ксилографії (гравюра на дереві) і розмальовувалися вручну.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\5-153x300.webp

1

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\21-285x300.webp

2

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\6-193x300.png

3

Рис. 1. Перші зразки екслібриса: 1 – Давній Єгипет; 2 – Європа (ксилографія); 3 – Україна (1610 р.)

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\444444.jpg

1

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\44444444.webp

2

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\44444444.jpg

3

Рис. 2. Суперекслібриси

 

Ближче до нового часу зявляються перший відомий суперекслібріс, є тиснений на палітурці першодрукований Іваном Федоровим державний герб і напис про належність книги Івану Грозному - «Апостола» [2].

В добу відродження в ХVI столітті з'явилися екслібриси у Швейцарії (1502 рік), Франції (1529 рік), Англії (1574 рік), Швеції (1595 рік), Голландії (1597 рік) [8]. Видавництво марок одержало поширення в XVI столітті і вплинуло на еволюцію екслібриса, але екслібрис значно відрізнявся від видавничої марки: він мав геральдичний вигляд, а марки носили сюжетно-алегоричний характер. Пізніше екслібрис часто нагадував перші видавничі марки. Екслібрис змінювався в суворій відповідності зі змінами в книжковому оформленні. В екслібрісах XVI століття, архітектурні елементи переплітаються з орнаментом, і з зображеннями тварин і людей у химерних позах [7].

Справжній розквіт екслібрисів припадає на добу бароко, з її увагою до вишуканих шрифтів. Прізвище власника зазвичай оформлювали розкішними вензелями та ініціалами. Тоді ж популярними стали алегоричні композиції, доповненні римованими епіграмами. Яскравим періодом в історії екслібрисів була епоха модерну, коли створювались стилізовані орнаментально-шрифтові композиції із власною символікою та сюжетом. В добу бароко екслібрис, як і інші види мистецтва піддався змінам, та отримав риси цієї течії. Дуже часто елементи оформлення книги XVI-XVII століть нагадує ювелірні вироби. В середині XVIII століття екслібрис набуває характеру невеликої віньєтки, схожої на кінцівку збірки елегійних віршів [3]. Іноді на ньому зображувалася урна або могильний камінь з факсиміле власника книги на тлі романтичного пейзажу. Краї знака як би розчинені в папері. З'являються на екслібрисі і всілякі емблеми, алегорії і символи. До середини ХІХ ст. екслібрис був в основному гербовим, а вже на початку ХХ ст. з’явились і сюжетні екслібриси. Традиція книжкових знаків - «екслібрисів» (від латинського «Ex libris» - «З книг…»), перші зразки яких вчені знайшли ще у Давньому Єгипті [5] (рис. 1.1), збереглася до наших часів.

З кінця ХІХ ст. екслібриси починають збирати та класифікувати - спочатку в Англії, а потім по всьому світі.

В Україні екслібрис відомий від початку XVII ст., коли загальноприйнятим стало підписування книг їхніми власниками та маркування їх простими гербовими печатками [8]. Перший приклад власне екслібриса, датований 1610 роком, дослідники знайшли у книзі Стефана Самборського, цехового майстра з Кам’янця-Подільського [2] (рис.1.3). Традицію реалістичного екслібриса продовжував відомий київський графік та книжковий ілюстратор Георгій Малаков (1928-1979), який був також майстром екслібрисів. На замовлення друзів і колег він створював невеликі лінорити) з популярними тоді мотивами романтизованого середньовіччя, піратськими темами. Кожен такий лінорит мав своїх персонажів і сюжет та був невеликою розповіддю про власника того чи іншого видання.

 Усезагальна популярність екслібрисів вщухла відтоді, коли мода на колекціонування книжок минула, книга стала річчю масового виробництва, і власники почали ставитись до неї легковажно.

Сьогодні престижним є декоративне книгозбирання паперових бібліотек, які складаються з нечитаних дорогих фоліантів, і кожен має можливість замовити свій унікальний екслібрис, так само, як і власний герб та вензель. А старі екслібриси можна побачити на виставках у музеях, у спеціалізованих каталогах, родинних бібліотеках та на букіністичних книжках, які надовго пережили власників, але зберігають пам’ять про них на внутрішньому боці обкладинки.

Висновки. Історія екслібрису має досить довге продовження, яке, вдосконалюється, змінюється та отримує нові осередки зараз. Можна чітко розділити розвиток книжкового екслібрису на 3 головних етапи. У середні віки зявляється таке поняття, як протоекслібрис. Він є попередником сучасного екслібрису. Як і книжкова графіка, екслібрис піддавався впливу течій мистецтва, змінював свою форму, подачу, основу та художньо-образні риси. В період готики він наслідував релігійну тематику, в романську добу мав чіткі риси рицарської геральдики. В новий час екслібрис набуває стрімкого розвитку, змінюється символіка, техніки, особливо це можна прослідкувати в добу відродження, коли центром краси та наслідування виступає людина, а не церква, як в період готики. Сучасний екслібрис став самостійним графічним твором мистецтва, він отримав повну свободу форми, технік та підпорядковується уявленням та ідеям індивідуму, який його проектує.

Перспективи подальших досліджень. Надалі планується дослідити детальніше художні особливості книжкових знаків та їх сучасні концепції, які можна переглянути та дослідити теоретично і згодом реалізувати на практиці.

 

Список використаної літератури

1.     Адарюков В. Я. Русский книжный знак / В. Я. Адарюков. - М: АСТ, 2004. - 240 с.

2.     Володимиренко T. Історія Європи. К / Т.Володимиренко. - К: Веселка, 2011. - 156 с.

3.     Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. - К: Довіра, 1995. – Т. 1. – 320 с.

4.     Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. - К: Зустріч, 1990. – 524 с.

5.     Петров А. П. Графічні техніки в екслібрисах / А. П. Петров. - С: Аст, 2003. – 355 с.

6.     Сильванський С. А. Крип'якевич І., Е.Столова, С.Булатова. Видавничий і друкарський знак / С. А. Сильванський. – С: Аст, 2001. – 242 с.

7.     Федорук А. Болгарское изобразительное искусство/ А. Федорук. - Л: Книга, 2002. - 254 с.

8.     Труман С. Б. Екслібрис / С.Б. Труман. - Л: Аст, 2005. – 127 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info