zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ

 

Возіян В.В., Любич В.В.

Уманський національний університет садівництва

 

У результате проведенных исследований установлено, что технологические свойства зерна спельты меняются в зависимости от удобрения. Высокое содержание клейковины было получено при N120 и N60 + N60 и составило 51,8%, однако клейковина относилась ко второй группе качества. Масса 1000 зерен меньшей была у варианте без удобрений - 54,9 г, а улучшение азотного питания способствовало увеличению этого показателя. Натура зерна спельты колебалась в пределах 740-768 г/л в зависимости от нормы азотных удобрений. Стекловидность спельты была без изменений во всех вариантах исоставила 100%.

 

Технологія вирощування зернових культур, спрямована на одержання високоякісного зерна за вмістом білка та клейковини, залежить від ряду факторів: погодних умов, попередника, системи удобрення, сорту тощо. Ефективність добрив, в свою чергу, значною мірою залежить від зони вирощування зерна і метеорологічних умов року. Тому дуже важливо виявити комбінації добрив, які одночасно сприяли б підвищенню врожаю зерна і покращенню його якості, навіть за екстремальних погодних умов [1].

Технологічні властивості зерна формуються під впливом біологічних особливостей, агротехнічних прийомів, ґрунтово-кліматичних умов в період вегетації, методів і режимів післязбиральної обробки зерна [2].

До технологічних властивостей зерна відносять хлібопекарські властивості зерна, фізичні властивості, борошномельні тощо. До фізичних показників, які впливають на розмелювання зерна та вихід борошна належить натурна маса і маса 1000 зерен.

Натура дає уявлення про виповненість зерна і є ознакою його борошномельності. Дрібне, але виповнене зерно, дає таку ж щільність укладання, як і велике або навіть більшу, що за однакової питомої маси зумовлює рівну, або більшу величину натури [3].

Маса 1000 зерен, як і натурна маса, дає змогу визначити величину і виповненість зерна, його хімічний склад. У доповнення до натурної маси зерна за цим показником визначають його якість. Висока натурна маса зерна і велика маса 1000 зерен свідчать про переваги не тільки великого, а й дрібного зерна. Низьку натурну масу зерна і порівняно велику масу 1000 зерен має велике, погано налите зерно.

Поряд із кількістю клейковини важливе значення має якість. Вона визначається сукупністю фізичних властивостей, таких як пружність, еластичність, розтяжність, міцність. Багатьма вченими вказується на те, що якість клейковини у зерні майже на 50% залежить від генотипу, а решта 50% − від умов вирощування [4, 5].

Мета і методика досліджень. Для якісної оцінки врожаю в зерні спельти сорту Європа визначали масу 1000 зерен – за ГОСТ 10842–89 [6], склоподібність зерна – ГОСТ 10987–76 [7], натура зерна – ГОСТ 10840−64 [8], вміст і якість клейковини – ГОСТ 13586.1–68 [9].

Результати досліджень. Нами встановлено, що маса 1000 зерен спельти змінювалась залежно від внесення добрив. Так, у варіанті без добрив цей показник становив 54,9 г. Внесення добрив збільшувало масу 1000 зерен до 58,7 або на 6,9%, у решти варіантах цей показник коливався в межах 56,6–57,2 г.

За даними В.Г. Мінєєва, співвідношення між натурою зерна і масою 1000 зерен може бути різним. В інтервалі маси 1000 зерен пшениці від 15 до 40 г існує тісний зв’язок між цими двома показниками. Збільшення маси 1000 зерен від 40 до 60 г практично не впливає на натуру [10].

Натура зерна спельти також змінювалась залежно від норми азотних добрив і коливалась в межах 740–768 г/л. Так, найменшим цей показник був за внесення N180 і становив 740 г/л, а найбільшим – за внесення N60 – 768 г/л, що було більшим на 1,7% порівняно з контролем.

Зерно спельти характеризувалося високою склоподібністю, яка становила 100% у всіх варіантах досліду.

Вміст клейковини в зерні коливався в межах 43,0–51,8%. Так, найменшим цей показник був у варіанті без добрив – 43,0%. Внесення азотних добрив збільшувалоо цей показник до 51,8% за внесення N120 та N60+N60. Подальше підвищення норми азотних добрив не сприяло збільшенню цього показника. Індекс деформації клейковини коливався в межах 102–104 од. п., що відповідає задовільно слабкій і відноситься до другої групи якості.

Висновки. Зерно спельти характеризується високими борошномельними, хлібопекарськими і круп’яними властивостями, які можуть бути покращені азотними підживленнями.

 

Список використаної літератури:

1.     Каленська С.М. Фізичні та технологічні властивості зерна тритикале ярого залежно від абіотичних і біотичних факторів / С.М. Каленська, Л.Ю. Блажевич, Л.О. Кравченко // Наукові доповіді НУБіП. – 2010-2. Вип. 18. С.1–8.

2.     Егоров Г.А. Технологические свойства зерна / Г.А. Егоров. – М.: Агропромиздат, 1985, 334 с.

3.     Жемела Г.П. Якість зерна озимої пшениці / Г.П. Жемела. – К.: Урожай, 1973. – С. 5–6.

4.     Подпрятов Г. І. Взаємозалежності технологічних показників якості зерна пшениці в процесі тривалого зберігання / Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, В. А. Насіковський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 160. – Ч. 1. – С. 281-290.

5.     Жемела Г. П. Качество зерна озимой пшеницы / Г. П. Жемала. – К. : Урожай, 1973. – С. 48-52.

6.     Зерно. Метод определения массы 1000 зерен: ГОСТ 10842–89. – М.: Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1989. – 6 с.

7.     Зерно. Методы определения стекловидности: ГОСТ 10987–76. – М.: Государственный комитет Совета Министров СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1976. – 3 с.

8.     Зерно. Методы определения натуры: ГОСТ 10840−64. – М.: Государственный комитет Совета Министров СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 2001. – 4 с.

9.     Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице ГОСТ 13586.1-68. – М.: Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1968. – 6 с.

10.  Минеев В.Г. Агрохимические основы повышения качества зерна пшеницы / В.Г. Минеев.– М. : Колос, 1981. – С. 52–53.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info