zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОТИПІВ

 

Мацьоха А.В.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Abstract. The article examines the history of logo sand found artistically-shaped features forming logos According to semantically identified two groups of marks for artistic and imaginative features: first group – simple geometric primitives, which includes drop sand dissenting opinions, motives spirals, spots, line sand bands, the second group – logo images, including artistic – shaped elements of flora and fauna, humanizing the characters.

Keywords: logo, artistic and imaginative solutions, classification, corporate identity, printing technologies, graphic elements.

 

Актуальність теми. Логотипи допомагають відрізнити одну організацію від іншої за рахунок наочного відображення області діяльності, цінностей або властивостей. Разом з бурхливим розвитком промисловості виникає необхідність у графічній ідентифікації виробника та виробу.

Актуальність теми зумовлена використанням дизайнерами нових образно-стилістичних рішень при створенні логотипів, постійному їх вдосконаленні. У зв’язку зі зростанням кількості і впливу логотипів існує потреба у дослідженні впливу формотворення логотипів на їх сприйняття споживачами.

Потреба в ідентифікації зумовлює необхідність виявлення художньо-образних особливостей логотипів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження формотворення логотипів проводились у різних напрямках (образотворча сторона логотипів; геометричне створення різних художніх образів у площинному зображенні; закони і принципи використання теорії композиції при створенні об’єктів дизайну взагалі).

Робота В.О. Побєдіна [5] містить критерії оцінки стилістичних, художніх якостей знаків, історію виникнення та розвитку, їх класифікацію. Ельбрюн проаналізував створення, розвиток і управління логотипами організацій, як складною системою знаків ідентифікації та впізнавання [2]. Він розглядає логотип з точки зору семіотики, заснованої Ч.Пірсом.

В.Є. Михайленко та М.І. Яковлєв розглядають геометричні передумови формотворення знаково-символьних об’єктів графічного дизайну відповідно до системи візуальної культури, а також геометричні засоби проектування логотипів [4].

Проте вітчизняні дослідники дизайну приділяють недостатню увагу аналізу специфіки стилістичних та художньо-образних особливостей логотипу на сучасному етапі розвитку.

Метою роботи є виявлення художньо-образних особливостей логотипів в контексті графічного дизайну. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: проаналізувати історію розвитку логотипу;систематизувати логотипи за образно-стилістичними ознаками та дати їх характеристику.

Об’єктом наукового дослідження є логотипи в контексті фірмового стилю. Предметом наукового дослідження є образно-стилістичні особливості логотипів.

Виклад основного матеріалу. На початку третього тисячоліття спостерігається помітне розширення асортименту графічних прийомів та засобів, як внаслідок впливу технологічної специфіки, так і внаслідок інтенсивного розвитку поліграфічних технологій. Тому аналіз художньо-образних особливостей логотипа є одним з важливих та маловивчених аспектів новітньої історії дизайну.

За останні 100-150 років, логотип став невід’ємною частиною будь-якої торгової марки, індивідуальним «обличчям» компаній, які увійшли в історію, забезпечуючи впізнаваність продукції та діяльності фірм.

На основі визначення художньо-образних особливостей логотипів є доцільною характеристика кожної групи.

Найбільш численними та поширеними в сучасному суспільстві є логотипи з використанням простих геометричних примітивів та логотипів-образів.

Прості геометричні примітиви часто виступають основними елементами логотипу. Використовуються прості геометричні примітиви такі як краплі та розбіжні точки, мотиви спіралей, лінії та стрічки.

Часто геометричні примітиви поєднуються з шрифтовими написами. Їх форми можуть бути показані як плоскими, так і тривимірними за рахунок тіней або введенні додаткових тонових штрихів.

У логотипах з використанням крапель та розбіжних точок обігрується форма краплі, де об’єктів може бути декілька. Вони розташовуються як окремо, так і в символічному злитті один з одним. Також крапки та розбіжні точки можуть бути об’єднані ефектом накладання, деформаціями осі, що дозволяє досягнути 3D ефекту.

Логотипи з використанням лінії та стрічки являють собою знак, що формується завдяки однієї суцільної, спроектованої лінії, що передає ознаки фірми. Стрічка може бути як у вигляді шрифтового напису, так і бути основним конструктивним елементом логотипу.

Логотип-образ слугує основним елементом, що передає головні художньо-стилеві особливості певних образів, таких як флора і фауна, образи тварин, олюднення персонажів.

Олюднення персонажів – ще один образ який часто зустрічається у логотипах. В даному випадку у вигляді товарного знаку, замість емблеми, виступає певний персонаж. Він запам’ятовується швидко відразу викликає інтерес у глядача.

Висновки. Логотип є невід'ємною часткою будь-якого візуального стилю. На його основі може будуватися решта елементів візуального ряду. Він є найбільш узагальненим ідентифікуючим комунікаційним елементом організації або марки. Відповідно до змістового навантаження виділено дві групи логотипів за художньо-образними особливостями: перша група - прості геометричні примітиви, яка включає в себе краплі та розбіжні точки, мотиви спіралей, плями, лінії та стрічки; друга група – це логотипи-образи, що включають художньо-образніелементи флори і фауни, олюднення персонажів.

Подальший напрямок досліджень передбачає детальне дослідження образних рішень шрифтових логотипів.

 

Список використаних джерел

1.     Веркман К.Дж. Товарные знаки: содержание, психология, восприятие/ К.Дж. Веркман. – М.: Прогресс, 1989. – 689 с.

2.     Ельбрюн Б. Логотип/ Б.Ельбрюн. – МГІМД-ПРЕСС, 2003. – 127 с.

3.     Кузнецова І. Класифікація логотипів / І.Кузнецова, А.Буравська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.: наук. зб. – Харків: ХДАДМ, 2010. – Вип.6. С. 23-27.

4.     Минервин Г.Б. Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин; под ред. Г.Б. Минервина, В. Т. Шимко. – М. : Архитектура-С, 2004. – 288 с.

5.     Михайленко В.Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення)/ В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв: Навч. посіб. 2-е вид./ – К.: Каравела / 2008. – 454 с.

6.     Побєдін В. А. Знаки у графічномудізайні /В.А. Побєдін. – Харків, 2001. – 95 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info