zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕМА «ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Мелкумова Т.В.

Україна, м. Кривий Ріг,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

The article deals with the set of tasks for actualization, intensification, systematization, generalization and consolidation of foreign students’ knowledge about grammar adjective categories and combination of adjectives and nouns. The methods of studying the meaning adjective categories and degrees of comparison of qualitative adjectives are given.

Key words: adjective, hard group, soft group, degrees of comparison.

 

У Єдиній типовій навчальній програмі з української мови для студентів-іноземців [4] приділяється значна увага роботі над словом як одиницею морфологічного рівня мовної системи на початковому й основному етапах навчання. Лінгводидактика пропонує різноманітні методи та прийоми викладання української мови іноземним студентам [1, 2, 6, 7, 9 тощо]. Актуальність досліджень визначається сучасними вимогами, спрямованими на вдосконалення національної системи освіти та розширення культурних зв’язків між країнами. Ці обставини певною мірою зумовлюють зміни соціальної мотивації засвоєння української мови як іноземної та необхідність оптимізації технологій її навчання, зокрема формування граматичної компетенції як складової комунікативної компетенції в різних видах мовленнєвої діяльності [3, 5, 8]. У статті пропонується фрагмент вивчення теми «Прикметник» на І курсі, а саме етап опанування якісними прикметниками. Матеріал може бути використаний при повторенні на ІІ і ІІІ курсах.

На початку І курсу знання студентів-іноземців з української мови актуалізуються та поглиблюються. На заняттях, присвячених вивченню прикметника, слід узагальнити й систематизувати засвоєне студентами про утворення числових і родових форм; роз’яснити відмінності в утворенні відмінкових форм прикметниками твердої та м’якої груп; розвивати вміння та формувати навички правильного використання в мовленні відмінкових форм прикметників. Згодом слід приділити увагу розрядам прикметників за значенням і утворенню форм ступенів порівняння якісних прикметників, виробленню навичок оперування такими формами в мовленні. Загалом до теми «Прикметник» на І курсі пропонується обладнання: таблиці циклу «Відмінювання прикметників», таблиця «Ступені порівняння»; роздавальний матеріал − граматичні вправи, тексти художніх творів (В. Сухомлинський «Найласкавіші руки», В. Симоненко «Найогидніші очі порожні...»); перекладні й орфографічні словники.

Розуміння студентами особливостей якісних, відносних і присвійних прикметників закладає підвалини адекватному використанню їх у мовленні та коректному утворенню форм ступенів порівняння. Цей етап роботи можна почати з вивчення присвійних прикметників, а завершити розглядом якісних задля зв’язку зі складним граматичним матеріалом про ступені порівняння якісних прикметників.

При з’ясуванні розподілу прикметників за розрядами за значенням і морфологічними ознаками викладач пропонує студентам поміркувати й визначити, які ознаки виражають такі групи прикметників: 1) червоний, солоний, легкий, прямокутний (колір, смак, вага, форма); 2) мідний, зимовий, ранковий, шкільний (матеріал, пора року, час доби, призначення); 3) братова [подруга], батьків [портфель], жайворонкова [пісня] (належність кого, чого-небудь людині чи тварині).

Питання є щаблинкою до наступного етапу заняття, присвяченого вивченню якісних прикметників, розгляд яких варто почати з виконання однієї із вправ: 1) Знайдіть антоніми: чистий, гарний, довгий, холодний, короткий, новий, брудний, широкий, великий, прямий, поганий, старий, солодкий, чужий, вузький, цікавий, рідний, нудний, малий, солоний, кривий, теплий; 2) Доберіть антоніми до прикметників у таких словосполученнях: гарячий чай, темна кімната, хороший фільм, маленьке місто, цікава книжка, важке завдання, довге пальто, старша сестра, стара річ, стара людина; 3) Доберіть антоніми до прикметників новий, нова, нове, нові, великий, велика, велике, великі, світлий, світла, світле, світлі, пізній, пізня, пізнє, пізні, холодний, холодна, холодне, холодні. Умова: антонім повинен належати до тієї ж групи (твердої чи м’якої), що й поданий прикметник, мати аналогічні форми роду й числа, наприклад: присутній – відсутній, присутня – відсутня, присутнє – відсутнє, присутні – відсутні.

Після характеристики викладачем важливих ознак якісних прикметників студенти виконують вправи на закріплення вмінь розрізнювати розряди прикметників:

1) Доберіть по два прикметники до кожного іменника: Київ, молодь, сад, вода, поле, долина, ліс, учень, письменник, дружба, мир, місто, пісня; укажіть, які з прикметників якісні, які – відносні; заповніть таблицю:

 

Іменник

Якісний прикметник

Відносний прикметник

Київ

сучасний

привокзальний

молодь

талановита

криворізька

сад

 

 

 

2) Розподіліть словосполучення на три групи, до складу кожної з яких належать, відповідно, якісні, відносні або присвійні прикметники: сумна пісня, дерев’яний стіл, лікарів рецепт, веселе обличчя, золотий перстень, Андріїв телефон, скляний посуд, яскрава особистість, пташине гніздо, кам’яна стіна, усміхнена дівчинка, залізний дах, холодна погода, каштанове дерево, тітчине взуття, тривожний настрій, дядьків будинок, вишневий цвіт, Лідіїн конспект, вишнева скатертина, Петрів зошит.

«Особливістю якісних прикметників, – зазначає викладач, – є їхня здатність утворювати форми ступенів порівняння. Адже ознака предмета може виявлятися звичайною мірою (холодний день: 0°С), більшою мірою (холодніший день: ‑5°С) і найбільшою мірою (найхолодніший день: ‑21°С). Прочитайте діалоги: 1) – Яка чудова погода. – Так, найкраща. 2) – Це більш легка вправа. – Так, вона найлегша. – А ця? – Ця дуже складна, найскладніша в книжці». Правила утворення форм ступенів порівняння якісних прикметників студенти засвоюють під час коментування викладачем відповідної таблиці.

Задля вироблення вміння правильно утворювати форми ступенів порівняння студенти працюють із якісними прикметниками добрий, світлий, широкий, білий, чорний, теплий, холодний, гарячий, темний, милий, розумний, духмяний, цікавий, гучний, нудний, худий тощо. Викладач звертає увагу студентів на особливості творення форм ступенів порівняння певними прикметниками: 1) наявність паралельних форм: тонкий – тонший і тонкіший, грубий – грубший і грубіший, тихий – тихший і тихіший, здоровий – здоровший і здоровіший; 2) випадіння ‑к‑, ‑ок‑, ‑ек‑: рідкий – рідший, легкий – легший, глибокий – глибший, далекий – дальший; 3) зміни приголосних: а) с + ш = щ: високий – вищий, товстий – товщий; б) г, ж, з + ш = жч: дорогий – дорожчий, дужий – дужчий, важкий – важчий, тяжкий – тяжчий, близький – ближчий, низький – нижчий, вузький – вужчий (виняток: довгий – довший); 4) суплетивні форми: гарний – кращий, поганий – гірший, малий – менший, великий – більший, добрий – ліпший.

Варто ознайомити студентів із групами якісних прикметників, що не утворюють форми ступенів порівняння: віддієслівні прикметники невблаганний, незбагненний, невмирущий, непохитний; слова з суфіксами батьківський, біленький, жовтуватий, величезний; сталі ознаки сліпий, глухий, босий, мертвий, німий, голий, ворожий; колір за схожістю кремовий, вишневий, шоколадний, лимонний; масть тварин карий, вороний; складні прикметники червонобокий, чорноокий, світло-зелений, яскраво-червоний.

Для формування навички грамотного утворення форм ступенів порівняння прикметників студенти виконують завдання: 1) Замініть просту форму ступеня порівняння прикметників складеною: Мій брат високий, але я ще вищий (к → щ). У моїй кімнаті низька стеля, а у твоїй ще нижча (зьк → жч). Вони сидять на високому стільці, а ми на найвищому. У нас найвеселіша група. У моїй кімнаті широкі двері, а у твоїй ширші. У нього чорне волосся, а в мене чорніше. У мене важкий портфель, але твій важчий. [Він купив свіжий хліб.] Я теж, але у нього хліб свіжіший. Наприклад: Ця річка вузька, але струмок вужчий. – Ця річка вузька, але струмок більш вузький. 2) Складіть речення з прикметниками-антонімами товстий – худий, веселий – сумний, поганий – гарний, високий – низький; утворіть від прикметників форми ступенів порівняння.

Використання ступенів порівняння прикметників у мовленні можна проілюструвати також при роботі з художніми творами (оповідання Василя Сухомлинського «Найласкавіші руки», вірш Василя Симоненка «Найогидніші очі порожні...»). Після прослуховування та прочитання творів студенти вибирають із текстів прикметники (разом із означуваними словами), визначають їх число, рід, групу, відмінок, форму ступеня порівняння.

Наступним етапом у вивченні прикметників є виділення їх у зв’язному тексті за фахом, визначення при цьому граматичних категорій прикметників, а також виконання вправ трансформаційного характеру. Наприклад: «Прочитайте текст. Випишіть прикметники. Просту форму вищого або найвищого ступеня порівняння прикметників замініть складеною формою». Навчальний матеріал для занять з української мови варто поєднувати з матеріалом інших вузівських дисциплін, звертаючи при цьому увагу на засвоєння змістового компонента.

 

Література

1.     Азарова Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення : збірник вправ і завдань : навч. посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с.

2.     Бахтіярова Х. Ш. Українська мова : практичний курс для іноземців : посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів / Х. Ш. Бахтіярова, С. С. Лукашевич, І. З. Майданюк й ін. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 320 с.

3.     Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців : навч. посібник / І. О. Бойко, М. В. Бондар. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 228 с.

4.     Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України IIIIV рівнів акредитації / Уклад. : Л. І. Дзюбенко, В. В. Дубічинський, С. А. Чезганов та ін. ; за ред. О. Н. Тростинської, Н. І. Ушакової. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 52 с.

5.     Зайченко Н. Ф. Практичний курс української мови для іноземців : усне мовлення / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. – К. : Знання України, 2005. – 324 с.

6.     Коньок О. П. Українська мова : навчальні матеріали для студентів-іноземців І курсу / О. П. Коньок. – Суми : Вид‑во СумДУ, 2009. – 103 с.

7.     Лисенко Н. О. Українська мова для іноземних студентів : навч. посібник / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко ; за ред. С. М. Смоленського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

8.     Методика навчання української мови : підручник он‑лайн. – Режим доступу : http://subject.com.ua/ukrmova/method/index.html.

9.     Новицька Л. Г. Вивчаємо українську : навч. посібник / Л. Г. Новицька, Т. М. Поліщук, Н. П. Шавшина, Д. Б. Хом’як, Н. А. Курилова, Н. Д. Григораш, Н. В. Мамаєва. – К. : НИК ВО, 1993. – 336 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info