zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>вміст нітрогену у воді р. Прут за умови антропогенної трансформації водозбірно-басейнової екосистеми 
 
Москалик Г.Г.
Україна, м. Чернівці,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 
Розглянуто вплив вирубки лісу на вміст Нітрогену у воді р. Прут. Показано збільшення амонійного азоту у верхів’ї річки та зниження нітратного азоту, що пов’язано із проникненням органічних речовин із ВБЕ зрубу у поверхневі води.
 

Відомо, що гідрологія, гідрохімія, якість води річок тісно пов'язані з місцевими геолого-геоморфологічними, ґрунтово-рослинними умовами та антропогенними процесами, що переважають на конкретному водозборі [6, 7].

З року в рік в Україні збільшується кількість річок з докорінно зміненим режимом. Разом із зміною гідрографії річкової мережі змінюється і рельєф прилеглих територій, що призводить до значних екологічних збитків.

Господарське освоєння водозборів річок порушує сформований протягом багатьох століть баланс взаємодії природних стокоформуючих комплексів (ліс-річка, поле-річка, болото-річка тощо) [5].

Мета роботи – з’ясувати вміст різних форм Нітрогену у воді р.Прут за умови вирубки лісів у водозбірно-басейновій екосистемі (ВБЕ).

Річка Прут ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Довжина річки Прут становить 967 км (з них на території України – 272 км). Від витоків і майже до міста Чернівці річка Прут має яскраво виражений гірський характер, русло дуже розгалужене, правий берег стрімкий. Ширина Прута тут коливається від 50-70 до 150 м, на розгалужених ділянках – 500-800 м. Глибина в межень становить не більше 0,5-1,5 м, а при найбільших рівнях води – до 6 м. Швидкість течії у верхів’ї дуже велика – до 1-1, 2 м/с, під час паводків сягає 4 м/с. Дно кам'янисте. Береги дуже порізані, лісисті. Нижче міста Чернівці ріка виходить на рівнину. Площа басейну річки Прут – 27,5 тис. км². Басейн Прута порівняно невеликий, за своєю площею далеко не відповідає загальній довжині річки. Це є наслідком того, що остання з обох сторін на близькій відстані супроводжується вододілами: на сході – вододілом річки Дністер, на заході – річок Серет і Бирлат [5-7].

Відомо, що надходження біогенних елементів до поверхневих вод відбувається як через природні чинники (вимивання з верхнього шару ґрунту, атмосферні опади, протікання внутрішньоводоймових процесів), так і через антропогенні (надходження з промисловими та господарсько-побутовими стічними водами, стоками сільськогосподарських угідь і тваринних комплексів) [1].

Показано коливання вмісту амонійного азоту у воді ВБЕ лісу від 0,60 до 1,04 мг/л, а у ВБЕ зрубу – від 0,65 до 1,15 мг/л (табл.). Порівнюючи вміст амонійного азоту у воді ВБЕ зрубу із ВБЕ лісу виявлено достовірне збільшення показника у c. Мариничі, с. Карапчів, с. Брусниця, с. Ошихліби, с. Драчинці.

 

Таблиця

Вміст різних форм Нітрогену у воді ВБЕ р. Прут, мг/л

M±m, n=4

Форми азоту

Амонійний

Нітритний

Нітратний

Моніторингові точки

ВБЕ лісу

ВБЕ зрубу

ВБЕ лісу

ВБЕ зрубу

ВБЕ лісу

ВБЕ зрубу

1

c. Мариничі

0,60±0,01

0,66±0,01*

0,04±0,003

0,05±0,008

2,07±0,04

6,57±0,14*

2

с. Карапчів

0,74±0,01

0,86±0,02*

0,04±0,002

0,05±0,009

2,57±0,08

2,65±0,05

3

с. Брусниця

0,60±0,01

0,79±0,01*

0,05±0,007

0,06±0,006

10,77±0,14

7,65±0,14*

4

с. Ошихліби

1,04±0,01

1,15±0,02*

0,04±0,004

0,07±0,005*

95,3±4,83

38,07±0,36*

5

с. Драчинці

0,68±0,01

0,80±0,02*

0,09±0,004

0,08±0,006

3,95±0,11

2,82±0,14*

6

с. Стріл. Кут

1,01±0,01

0,77±0,01*

0,33±0,004

0,05±0,005*

2,17±0,12

2,07±0,08

7

с. Бояни

0,70±0,01

0,66±0,04

0,09±0,001

0,09±0,005

10,4±0,12

10,1±0,07

8

с. Колінківці

0,82±0,07

0,84±0,02

0,04±0,004

0,04±0,005

2,05±0,05

2,02±0,04

9

с. Грозинці

0,66±0,05

0,65±0,01

0,07±0,004

0,11±0,004*

14,37±0,14

4,5±1,70*

10

с. Могилівка

1,01±0,01

1,02±0,04

0,08±0,005

0,06±0,008

5,12±0,10

4,35±0,15*

11

с. Неполоківці

0,73±0,02

0,70±0,09

0,05±0,008

0,06±0,007

9,57±0,19

5,25±0,26*

Примітка: * – достовірна різниця між відповідними ВБЕ зрубу і лісу, Р<0,05

 

Встановлено низький вміст нітритів у воді р. Прут ВБЕ лісу (0,04-0,33 мг/л.). Крім того, виявлено у ВБЕ зрубу достовірне збільшення показника у моніторингових точках с. Ошихліби, с. Грузинці (більше 50 %). Відмічено, що вміст нітратів у воді р. Прут лісової ВБЕ коливається у широких межах від 2,05 до 95,3 мг/л, а у ВБЕ зрубу – від 2,02 до 10,1 мг/л. Доведено, що вирубка лісу спричинила зменшення нітрат-іонів у воді р. Прут більшості моніторингових точок.

Високі значення сполук Нітрогену у воді р Прут ВБЕ зрубу обумовлено переважанням у воді однієї з азотних форм внаслідок більш активного впливу антропогенних або природних чинників на формування їхнього режиму [1-4]. Якщо для верхньої частини басейну характерне переважання азоту у формі NH4, то для середньої – NO2. Стосовно нітратної форми азоту (NO3) відмічено зменшення його кількості у воді за умови вирубки лісу.

Таким чином, вирубування лісів у верхів’ї р. Прут призводить до забруднення поверхневих вод органічними речовинами, про що свідчить високий вміст амонійного азоту на фоні зниження нітратної форми.

 

Список літератури

1.     Голубятников Л.Л. Цикл азота в земной климатической системе и его моделирование / Л.Л. Голубятников, И.И. Мохов, А.В. Елесеев. – Обухов, 2012. – 45 с.

2.     Грюк І. Вміст сполук нітрогену у воді малих річок як показник рівня антропогенного навантаження територій / І. Грюк, І. Суходольська // Вісник Львівського університету. Серія біологія. – 2012. – Вип. 60. – С. 227-238.

3.     Изучение уровня содержания азотных соединений в подземных водах Украины / Е.В. Стабникова, С.В. Телешева, Н.А. Малиш, В.П. Стабников // Науч. раб. Укр. гос. ун-та пищ. технологий. – 2000. – № 6. – С. 85-87.

4.     Клоченко П.Д. Динамика неорганических соединений азота в загрязненных малых реках в связи с развитием фитопланктона (на примере некоторых притоков Днепра) / П.Д. Клоченко // Гидробиол. журнал. – 2005. – Т. 31, № 1. – С. 95-102.

5.     Косовець О.О. Результати моніторингу довкілля у Чернівецькій області на початку XX століття / О.О. Косовець, І. Колісник. // Ландшафти та геоекологічні проблеми Прут-Дністровського регіону : Матеріали міжнародної наукової конференції. – 2005. – С. 42-44.

6.     Ніколаєв А.М. Часові зміни забрудненості води річки Прут в районі м. Чернівці, тенденції та чинники / А.М. Ніколаєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. – Т. 12. – С. 148-155.

7.     Соловей Т.В. Аналіз змін якості води р. Прут у сучасний період / Т.В. Соловей, А.М. Ніколаєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 11. – С. 263-267.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info