zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

 

Немченко Ю.В.

Україна, м. Київ,

НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема трансформации образовательной среды с учетом формирования и приоритетного использования открытых образовательных ресурсов. Рассмотрены принципы и инструменты поиска открытых образовательных ресурсов.

 

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій наприкінці ХХ століття створив передумови для розбудови глобальних інформаційних мереж, які трансформували суспільні відносини та сформували нову медійну культуру. В таких умовах особистий досвід індивіда як джерела світосприйняття поступився технологіям, які забезпечили відкритий високошвидкісний доступ до різноманітних джерел інформації, що подаються у різних формах. Так, кількаденні напрацювання читача в бібліотеці в минулому можна реалізувати сьогодні виконанням одного пошукового запиту в глобальній мережі, що дає результати за час менше секунди. Електронні ресурси, опубліковані в Інтернет, використовуються практично в усіх сферах діяльності людини, зокрема й в освіті, а мережа стала головним джерелом сучасних знань.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та вільний доступ до інформації стали головними передумовами формування суспільства, для якого інструменти та підходи пізнання світу змінились, а знання стали одним із пріоритетних ресурсів розвитку економіки. У доросле життя вступило покоління з принципово новим світосприйняттям та інструментарієм взаємодії. У таких умовах класичні завдання освіти, що полягали в передачі знань від одного покоління до іншого, трансформувались у завдання сформувати освітнє середовище, що забезпечить максимально високий рівень професійного зростання в умовах постійної конкуренції за рахунок розвитку в студентів (учнів) знань та навичок, які висуває до них сучасне інформаційне середовище [1]: командної роботи, комунікабельності, соціальної відповідальності, креативності, оперативного та якісного розв’язання прикладних завдань.

В умовах постійного зростання об’ємів знань та швидкого їх оновлення особливо актуальною постає проблема організації самостійної пошуково-дослідницької діяльності студентів та подальше використання набутих знань у вирішенні прикладних завдань. Структура мережі Інтернет побудована таким чином, що користувач може скористатися лише тими веб-ресурсами, адреса яких йому відома. У вільному доступі сьогодні налічується десятки мільярдів веб-сторінок, і їх кількість постійно зростає. До того ж, ресурси містять не лише достовірну, науково обґрунтовану та перевірену, а й часто сумнівну або відверто провокативну інформацію. Отже, перед учасниками навчального процесу, які використовують контент як навчальний матеріал, постає додаткове завдання: навчитися обирати достовірні джерела навчальної та наукової інформації.

Для глобального пошуку інформаційних ресурсів користувачі звертаються до пошукових систем – найпопулярнішого засобу навігації безмежними просторами Інтернету, серед яких найбільш відомі Google, Yahoo, Yandex та ін. Кожна з пошукових систем має свої переваги та недоліки, проте основною перешкодою для їх використання є неструктурованість інформаційних масивів, у яких здійснюється пошук. З метою підвищення ефективності пошуку в комп’ютерних мережах створюються тематичні портали, які накопичують дані про доступні інформаційні ресурси та представляють їх у вигляді тематичних каталогів. Таке структурування інформаційних ресурсів забезпечує підвищення швидкості пошуку необхідних даних та, в певній мірі, рівень їх достовірності.

З метою забезпечення актуальною науковою та навчальною інформацією студентів більшість провідних університетів світу активно розвивають власні інформаційні системи. Так, у 2001 році в Массачусетському Технологічному Інституті була сформульована ідея, яка з часом структурувалась в концепцію відкритих освітніх ресурсів, і саме цей навчальний заклад виступив з ініціативою створення відкритого середовища курсів (OpenCourseWare MIT OCWhttp://ocw.mit.edu/index.htm) [2], що дозволило користувачам мережі Інтернет вільно і безкоштовно використовувати навчальні матеріали університету. Один із засновників MIT OCW професор Лерман підкреслював, що «продаж контенту або інші способи його комерціалізації в сучасних умовах виглядають менш привабливо, а ніж пошук способів їх вільного розповсюдження» [3]. З 2002 року запропоновану ініціативу активно підтримує та поширює ЮНЕСКО, зокрема в аналітичному огляді цієї міжнародної організації як першочергова причина для розвитку відкритих освітніх ресурсів вказується бажання відкрити доступ до знань максимально великій кількості людей [4].

Термін «відриті освітні ресурси» (Open Educational Resources, OER) вперше використано у 2002 році на форумі про відкриті освітні системи для країн, що розвиваються. За тлумаченням ЮНЕСКО «Відкриті освітні ресурси – це навчальні і наукові матеріали, які наявні у відкритому доступі або випущені під ліцензією, яка дозволяє безкоштовно їх використовувати та модифікувати третім особам» [5].

Рух по створенню й розповсюдженню відкритих освітніх ресурсів підтримується на всіх рівнях управління освітою, включаючи регіональний, національний та міжнародний. Розробниками відкритих освітніх ресурсів стали університети, міжнародні та державні організації, приватні компанії та окремі автори. Більшість існуючих освітніх ресурсів створені викладачами вищих навчальних закладів, які переконані в тому, що така діяльність сприяє розповсюдженню знань.

Оскільки до руху по створенню відкритих освітніх ресурсів долучилися тисячі університетів в усьому світі, відомості про ці ресурси розпорошилися по багатьом сайтам. Вирішення проблеми доступу до них взяли на себе оператори, які здійснюють збір інформації про розташування відкритих освітніх ресурсів, створюють тематичні каталоги за науковими напрямками, освітніми рівнями, а також створюють та підтримують функціонування спеціальних пошукових інструментів. Окрім глобальних операторів, більшість провідних країн світу створили національні системи доступу до відкритих освітніх ресурсів, фінансування яких забезпечується державою.

Порівнюючи результати пошуку у відповідь на пошуковий запит з декількох слів у пошуковій системі Google й оператора відкритих освітніх ресурсів, на перший погляд, результати Google здаються більш ефективними, оскільки він дає більше посилань. Проте, точність такого пошуку є вкрай низькою, оскільки посилання на відкриті освітні ресурси можуть подаватися навіть не на перших сторінках переліку.

Пошукові системи операторів пропонують більш оптимальні інструменти для пошуку відкритих освітніх ресурсів, що реалізують пошук без обробки повних текстів, за метаданими, які, як правило, включають анотацію, автора, дату, ключові слова, тип ресурсу, рівень освіти, умови доступу. Наявність таких компонентів дозволяє проводити пошук, задаючи бажані критерії для аналізу. Найбільш ефективним вважається пошук, коли користувач знає назву ресурсу, його розробника і/або автора. В інших випадках з комбінацій значень різних параметрів можна будувати пошуковий запит, що описує ресурс за рівнем освіти, типу навчального матеріалу (практикум, гра, навчальна програма чи курс цілком тощо).

В інформаційних системах операторів відкритих освітніх ресурсів, як правило, використовуються декілька інструментів пошуку: пошукова програма за ключовими словами, каталог, спільнота, рейтинг. При повнотекстовому пошуку знаходяться слова в тексті документа або в його фрагменті, наприклад, у заголовках статей (у деяких системах алгоритм пошуку дозволяє вводити набір слів і враховує всі форми слова). Каталоги мають ієрархічно організовану структуру, відповідно до якої відображається інформація в пошуковій системі. Вони представлені у вигляді змісту файлів, доступних користувачеві за допомогою інтерфейсу інформаційної системи. Повнотекстовий пошук та пошук за допомогою каталогу не є взаємовиключними, навпаки – їх поєднання є основою найбільш ефективної стратегії пошуку. Сервіс спільнот, що стає найбільш помітною тенденцією розвитку Інтернету в останні роки, також надається більшістю операторів відкритих освітніх ресурсів і допомагає у пошуку необхідних матеріалів.

Незважаючи на різноманітність пошукових інструментів процес пошуку може бути представлений у вигляді такої послідовності дій: спочатку слід обрати відповідну тематичну рубрику, потім, використовуючи професійні класифікатори та словники, визначити тематику запиту й підібрати ключові слова, визначити поняття та об'єднати їх за допомогою відповідних логічних операторів (і , або, не), здійснити запит та оцінити його результати. За результатами пошуку варто виконати коригування запиту, для досягнення більш точного результату створити декілька запитів. З метою формування більш точного запиту варто використати класифікатори, які доступні на веб-сайтах бібліотек: ГРНТИ, УДК, ББК.

Отже, відкриті освітні ресурси розміщуються на веб-серверах розробників. Поєднання даних про існуючі відкриті освітні ресурси здійснюють оператори, які пропонують користувачам широкий набір Інтернет-сервісів таких як пошук, каталог, спільноти розробників і користувачів відкритих освітніх ресурсів. Практика засвідчує, що ефективність пошуку інформації багато в чому визначається вибором пошукового інструменту. Найбільш повні результати пошуку будуть отримані при поєднанні різних стратегій і засобів пошуку.

 

Література

1.     Тихомиров В.П. Мир на пути SMART EDUCATION. Новые возможности для развития // Открытое образование. 2011. № 3. С.22 – 28.

2.     Giving Knowledge for Free The Emergence of Open Educational Resources OECD Publishi. Publication date: 22 May 2000.

3.     Auditing Classes at M.I.T., on the Web and Free [Електронний ресурс] http://www.nytimes.com/2001/04/04/us/auditing-classes-at-mit-on-the-web-and-free.html

4.     СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам / Аналитический обзор ЮНЕСКО, 2011 г. [Електронний ресурс] http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214683.pdf

5.     Карен Кроппер, Патрик Мак Эндрю. Открытые образовательные ресурсы и права интеллектуальной собственности. Аналитическая записка, ЮНЕСКО, 2011 г. [Електронний ресурс] http://ru.iite.unesco.org/publications/3214680Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info