zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Новоселецька С.В.

Україна, м. Острог,

Національний університет ''Острозька академія''

 

Annotation: The article deals with the teaching of foreign languages, which has become rather popular recently. It's impossible to do without knowing a foreign language especially English. The parents want their children to start learning Enlish from a very young age, which is as for psychologists the best for such activity. The new approaches to develop the motivation for studying English are being researched and worked out. The government defines the important role of pre-school education in bringing up a person of a new information era, ready to compete with all modern challenges.

 

В умовах євроінтеграції України значення англійської мови для її громадян зростає. Популярність вивчення іноземної мови, англійської зокрема, за останні кілька років значно підвищилась. І це обумовлено не лише розширенням можливостей навчання та подорожуванням. Слід зауважити той факт, що без знання іноземної мови сучасній людині неможливо обійтися. Якщо до сих пір методика орієнтувалася саме на учнів, то зараз батьки бажають якомога раніше почати навчання дітей іноземній мові. Тим паче, що дошкільний вік визначений психологами найбільш сприятливим періодом для цієї діяльності.

Введення підготовчих занять у дитячих садках, організація позашкільних та гурткових форм роботи є логічним кроком до вдосконалення навчального процесу в Україні. Сучасний розвиток педагогічної науки сьогодні потребує не стільки теоретичних розробок, скільки фундаментальних досліджень, спрямованих на стимулювання самостійного, активного, творчого мислення.

На освітньому етапі ведеться активний пошук засобів мотивації навчання іноземної мови дітей саме дошкільного віку. Відповідно до Закону УкраїниПро дошкільну освітудошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава визначає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.

Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та Україні, пов'язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на освіті, як важливому чиннику дитини, її вихованні та навчанні у новому тисячолітті.

Проблему навчання англійської мови дітей дошкільного віку досліджували такі вчені-педагоги, як Л.В. Артемова, О.І. Вишневський, Л.С. Виготський, І.В. Гончаренко, В.В. Давидов, Н.В. Умададзе, В.М. Плахотник, Т.К. Полонська, С.В. Новоселецька, Т.М. Шкваріна. Її також вивчали такі дослідники як І.А. Зимня, А.П. Старков, Н.К. Скляренко. Гру досліджували такі вчені як К.Д. Ушинський. Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Е.Ю. Протасова, Л. Лобанова, О.В. Бондар. 

П'ятирічний вік, є найбільш сприятливим (як у фізіологічному, так і психологічному плані) для початку будь-якої навчальної діяльності. У цьому віці дитина здатна до більш-менш тривалої концентрації уваги, у неї з'являється здатність до цілеспрямованої діяльності, вона опановує достатню кількість мовних моделей для задоволення своїх комунікабельних потреб. У п'ятирічних дітей формується почуття смішного, рольові ігри носять розвинутий, складний характер. Очевидно, що для свідомого оволодіння мовою передумови створюються, як правило, до п'яти років.

Нинішню ситуацію в дошкільній освіті України можна визначити як стадію між старою системою цінностей, установок, звичок і новою, що лише виформовується і спрямовується на забезпечення оптимальних умов виховання і навчання особистості, яка розвивається. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти України. Це пояснюється глобалізаційними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої країни інтегруватися до європейського простору.

У цих умовах дошкільні навчальні заклади повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати обов'язковими для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку. Необхідно також удосконалити та розширити мережу закладів різних типів, змінити графік їх роботи; передбачити можливості соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; у дошкільній освіті повинні знаходити своє відображення моделі інтегрованої освіти.

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях, вітчизняній культурі. Завдання охорони життя і збереження здоров'я дітей, їх розвитку повинні стати пріоритетними.

У цих умовах дошкільна освіта України вимагає радикальних змін. Концепція передбачає теоретичні основи дошкільної освіти, визначає функції, стратегії, принципи, мету, завдання модернізації її змісту до 2016 року.

Особливості оволодіння дошкільниками іноземної мови пов'язані з безпосередністю дитячого сприйняття, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики та інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сензитивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами, спрощує її життя у багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.

Початок раннього вивчення іноземної мови містить у собі вагомі психологічні передумови для оволодіння старшими дошкільними основами елементарної комунікативної компетенції. Найважливішими є такі чинники: вікові психофізіологічні та психічні характеристики дошкільників; досвід дітей у рідній мові; відчуття ними новизни предмета, наявність у дошкільників досить сильної комунікативної мотивації, зумовленої співпаданням навчання іноземної мови з періодом інтенсивної соціалізації; потенційні можливості предмета для успішного розв'язання головних завдань дошкільної освіти: стимуляції пізнавальної мотивації дітей, максимальної соціалізації кожної дитини, розвитку її особистості, підготовки до діалогу культур.

Навчаючи дошкільників іноземної мови, треба зважати на їхні психологічні особливості. Чим молодші діти, тим яскравіше виражені в них процеси збудження, їх домінуюча роль над гальмівними. Внаслідок швидкого відволікання уваги на яскраві подразники поведінка дітей є імпульсивною, і це проявляється в тому, що вони не вміють переключатися на інші види діяльності, тобто в них характернанегнучкістьуваги. Вчителі мають враховувати, що дітям цього віку досить важко тривалий час зосереджуватись на одному виді діяльності, їхню увагу може привернути лише незвичний, різкий, сильний подразник. За свідченнями психологів, в дітей дошкільного віку переважає мимовільна увага, тому недоцільно у навчанні повною мірою розраховувати лише на довільну увагу, яка потребує значних вольових зусиль. У цьому віці вольові зусилля тільки починають проявлятися у формі усвідомлюваних довільних дій. Отже, старший дошкільник практично не може повноцінно регулювати свою діяльність без допомоги вчителя.

Відомо, що в пізнанні навколишнього світу пам'ять відіграє істотну роль і розвиток цієї функції є однією з основних ознак готовності дитини до школи. Якщо проаналізувати відповідні дослідження, то можна зробити висновок, що діти старшого дошкільного віку запам'ятовують швидше мимовільно, ніж довільно. Дітей приваблюють та інтригують незрозумілі слова, пісні, тексти та інший матеріал, який стає їм чомусь цікавим, незвичним і значущим. Цілком можливо, що незрозуміле виділяється на фоні зрозумілого і тим самим привертає до себе увагу. Окремим питанням психології пам'яті є визначення раціонального співвідношення між словесним і наочним способом подачі матеріалу для запам'ятовування. Перевага у запам'ятовуванні наочного матеріалу є характерною для всього дошкільного періоду, і таке запам'ятовування є ефективнішим. Те, що дошкільники запам'ятовують, хоч і мимовільно, але в процесі активної інтелектуальної діяльності, фіксується в пам'яті міцніше, ніж те, що запам'ятовується довільно, але в звичайних умовах мнемічної діяльності. Що стосується процесів зберігання у пам'яті певної інформації, то варто зазначити, що зрозумілий та усвідомлений матеріал забувається значно повільніше.

Для процесу зберігання інформації характерним є явище ремінісценції, тобто наявність паузи між запам'ятовуванням матеріалу та його відтворенням, часу для усвідомлення та внутрішнього опрацьовування матеріалу суб'єктом. А тому вчитель не повинен вимагати від дітей абсолютного стовідсоткового запам'ятовування певного матеріалу відразу після першої його подачі. Має пройти певний час (різний для кожної дитини, тому необхідно диференційовано ставитись до дітей). Тривалість такої паузи залежить не тільки від розумових особливостей дошкільників. Але й від змісту самого матеріалу, його значущості та цікавості, а також від методів його подачі.

Розпочинати вивчення іноземної мови в ДНЗ в умовах штучного білінгвізму доцільно з п'яти років. Педагог враховує індивідуальні особливості дітей і, в разі необхідності, може порадити батькам не поспішати з початком навчанням дитини іноземної мови. Важливо, щоб вивчення нової мови було для дитини цікавим, радісним процесом, позитивно впливало на встановлення базису особистісної культури.

У працях фізіологів і психологів Л.С. Виготського, Л.С. Рубінштейна, Ш.О. Амонашвілі, Дж. Брунера, В. Пенфілда та інших учених є переконливі дані про те. Що дитина засвоює іноземну мову легше, ніж доросла людина. Так, за В. Пенфілдом, розквіт людських здібностей до засвоєння другої мови безпосередньо пов'язаний з чинниками фізіологічного порядку. Він припадає на період від чотирьох до десяти років, за даними ученихвід п'яти до дев'яти років. На цей період уже визначилась функціональна локалізація мозку, насамперед, локалізація мовних функцій як у лівій, так і частково у правій півкулі. Дитина засвоїла рідну мову, але мозок її ще досить пластичний для вироблення нових зв'язків. Така оптимальність нейронної бази забезпечує високу сензитивність дошкільників: сенсорну чутливість до явищ мовного характеру взагалі й артикуляційну гнучкість зокрема. Це забезпечує можливість точного наслідування. Легкого вироблення моторних навичок. Точність наслідування, як зазначають психологи В.І. Андрієвська та І.О. Зимня, цілком захоплює дитину, приносить їй насолоду, викликає приємні емоції, чого не можна вже сказати про підлітків.

Значно складнішою може бути картина оволодіння другою мовою. Коли дитина починає її засвоювати, вже будучи носієм рідної мови. Як справедливо зазначає Н.В. Імедадзе,до вивчення другої мови індивід приступає як мисляча істотаоволодіння рідною мовою вносить суттєві зміни у психіку дитини, сприяє консолідації уявлень, структуруванню навколишньої дійсності. Саме тому стратегія оволодіння другою мовою не може відрізнятися від стратегії оволодіння рідною мовою

Не підлягає сумніву такий факт: мовленнєвий розвиток з рідної мови в прямій залежності від оволодіння іноземною. Так рідна мова стає збагаченішею і правильнішою, спостерігається розвиток мовних здібностей і психічних функцій, пов'язаних з мовною діяльністю. Помітний вплив іноземної мови на особистість дитини в цілому: ігровий характер процесу навчання дозволяє відкрити індивідуальні творчі можливості, сформувати навички спілкування, створити довільне спілкування контексті ситуації) і зробити якісний стрибок в розвитку самооцінки (дитина виокремлює себе як суб'єкта діяльності, як особистість).

Ігрова діяльність на заняттях з англійської мови в дошкільному закладі допомагає ефективнішому закріпленню в пам'яті дитини іншомовні слова і не викликає надмірного розумового навантаження. Гра як один із основних методів навчання англійської мови має бути цікавою, простою, жвавою, насиченою лексико-граматичними та фонетичними елементами, закріплення вивченого матеріалу і поповнення нового словникового запасу. Отже, ігрова діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання позитивні риси характеру, формує новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей.

Отже варто підкреслити, що організоване засвоєння іншомовного спілкування в цілому можна розглядати як чинник психічного розвитку дитини. Розвиток має місце там, де є новий для суб'єкта предмет засвоєння. Як відомо, спілкування є провідною діяльністю дошкільного віку, а пізнання спрямоване на систему людських взаємин. Іноземна мова як засіб спілкування в цьому контексті розширює можливості дитини у пізнанні багатоаспектності людських стосунків, їх особливостей в різних культурах.

 

Список використаної літератури

1.     Артемова Л.В. / Л.В. Артемова // Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного вікуМалятко. - К.:Свенас. - 1993. - С. 31-48.

2.     Артемчик Г. / Г. Артемчик. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов // Рідна школа, вересень 2007. - с. 47-59.

3.     Бондар О.В. 130 ігор для уроків з англійської мови / Л.С. Карпенко, М.В. Пащенко, Т.В. Погарська. - Х.: Вид. ГрупаОснова, 2004. - 128 с.

4.     Виготський Л.С. / Л.С. Виготський Педагогічна психологія. - М.: Педагогіка, 1991. - 232 с.

5.     Вишневський О.І. / О.І. Вишневський Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1989. - 254 с.

6.     Давидов В.В. / В.В. Давидов Проблеми розвиваючого навчання . - М.: Педагогіка, 2003. - 197 с.

7.     Жданович Ю. / Ю. Жданович Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей. - К.:Шкільний вік, 2008. - 126 с.

8.     Закон УкраїниПро дошкільну освіту/ Відомості Верховної Ради України, 2001 зі змінами та доповненнями від 23.09.2010. -49.

9.     Лобанова В. / В. Лобанова Рольова гра на заняттях з англійської мови // Рідна школа, жовтень 2002. - С. 51-52.

10.  Новоселецька С.В. / С.В. Новоселецька Психолого-педагогічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови // Наукові записки. Серіяфілологічна. - Острог, 2002. - Випуск 2. - С. 198-206.

11.  Плахотник В.М. / В.М. Плахотник English. - К.: 2000. - 269 с.

12.  Імедадзе Н.В. / Н.В. Імедадзе Загальна психологія дошкільнят. - Х.:Основа, 2005. - 112 с.

13.  Протасова Е.Ю. / Е.Ю. Протасова Обучение иностранному языку дошкольников / обзор теоретических позиций. // Иностранные языки в школе. - 2006. -1. - С. 38-43.

14.  Сиденко А. / А. Сиденко Ігровий підхід у навчанні // Народна освіта. - 2000. -8. - 135 с.

15.  Черняков О. / О. Черняков Вивчення англійської мови через гру // Початкова школа4. 2002. - С. 24-26.

16.  Шаповал Т., Гончаренко Т. / Т. Шаповал Обдаровані діти: діагностика та супровід. - К.:Шкільний вік, 2008. - 126 с.

17.  Шкваріна Т.М. / Т.М. Шкваріна Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації). - Умань, 2009. - 120 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info