zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Павлушенко Л.В.

Україна, м. Рівне,

Національний університет

водного господарства та природокористування

 

В период стремительного развития информационных технологий в сфере бизнеса, наряду с традиционными методами управления персоналом, все чаще являются понятия - «управление знаниями» и «система управления знаниями». В данной статье рассматривается сущность и генезис систем управления знаниями, а также их использования, в частности корпоративных, в профессиональной и молодежной развлекательно-познавательной сферах.

 

В умовах переходу від економіки, що базується на використанні природних ресурсів до економіки, заснованої на знаннях, провідну роль стає відігравати інформація – роль рушійної сили такої економіки. Більшість організацій вбачають набагато більше цінності у своїх інтелектуальних активах, ніж в активах фізичних. Проте сам факт наявності інформації ще не гарантує успіху. Потрібно не тільки володіти знаннями, але й вміти управляти ними. Це призвело до появи нової галузі в області менеджменту – управління знаннями.

Управління знаннями (англ. knowledge management), або «Менеджмент знань» - це систематичний процес, завдяки якому знання, необхідні для успіху організації, створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються [5]. Управління знаннями дозволяє активізувати використання найбільш цінних активів компаній: ідей, таланту і досвіду всього колективу. Без акцентування уваги на цих аспектах неможливо регулювати проблеми і використовувати можливості, які несе в собі нове бізнес-середовище.

Менеджмент знань бере свій початок із «школи людських відносин», автором якої був американський соціолог і психолог Е. Мейо. Також менеджмент знань формувався і під впливом теорії Д. Мак-Грегора, спочатку у формі наукового менеджменту людських ресурсів. Д. Мак-Грегор акцентував увагу на формуванні менеджерів, які б могли передбачати і формувати людську поведінку, ефективно використовувати талант, здібності людей і створювати організаційний клімат, який сприяв би професійному зростанню людини. Він вважав, що формування менеджера з персоналу вимагає знань багатьох наук для того щоб вміти прогнозувати розвиток організації та економіки і на цій основі визначати потребу певної кількості і якості працівників. Проте це були лише перші спроби систематизації знань для удосконалення процесу управління організацією, а менеджмент знань залишався наукою майбутнього.

Більш повне розуміння зростання ролі знань з’явилося у середині 80-х років ХХ століття.

Основні етапи розвитку усвідомленого управлін­ня знаннями наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1

Етапи становлення управління знаннями [4]

Етап

Події

1959–1985 рр.

Формування концепції постіндустріального суспільства, за­родження концепції «управління інформацією», введення в обіг поняття «працівник знань».

1986–1995 рр.

Ведення в обіг поняття управління знан­нями (knowledge management). Виділення трьох підходів до концепції «управління знаннями», а саме: скандинавського (європейського), американського та японського. Перший досвід практичної реалізації концепції управління знаннями.

з 1996 р. до сьогодні

Розповсюдження концепції управління знаннями в усі галузі національної економіки.

 

Для того щоб зрозуміти процес управління знаннями, перш за все потрібно визначити сутність знань.

За концепцією Пітера Друкера – засновника всього сучасного ділового мислення, вченого що перший ідентифікував працівника, який володіє знаннями (працівника знань), – «Знання – це інформація яка має практичне значення і слугує для отримання конкретних результатів» [2].

Найбільш ефективно знання використовуються при створенні системи управління знаннями.

Система управління знаннями – це система, яку будує організація для запровадження менеджменту знань, підтримуючи збирання, зберігання, пошук, відтворення, а також застосування знань [4].

Її формування передбачає створення інфраструктури управління знаннями підприємства та розвиток культури колективного використання знань за рахунок реалізації наступних завдань (рис. 1):

 

Рис. 1 Основні функції системи управління знаннями (складено автором за даними [3])

 

Дослідники класифікують існуючі системи управління знаннями за різними ознаками. Але найбільш загальною є класифікація за рівнями. За цією ознакою виділяють:

·       загальнодержавну – тобто, яка функціонує на макрорівні;

·       корпоративну – яка поширюється в межах підприємства.

Що ж стосується формування систем управління знаннями на корпоративному рівні, то цілком логічно, що воно є неможливим без розвитку персоналу як ключового стратегічного активу.

При створенні середовища управління знаннями підприємство може дотримуватись однієї із двох стратегій, можливих в контексті розвитку персоналу:

1)      постійне навчання персоналу та передача досвіду, що призводить до акумуляції існуючого в компанії знання;

2)      активізація особистісного потенціалу працівників для генерації нових ідей[1].

Корпоративні системи управління знаннями можна класифікувати залежно від того як формуються і використовуються знання на підприємстві. За цією ознакою розрізняють:

·       технологічну (інформаційну) систему управління знаннями – засновану на використанні формалізованих знань (компанія Hewlett-Packard);

·       соціоорганізаційну (контекстуальну) систему управління знаннями – орієнтовану на формування та використання унікального досвіду працівників, системи управління знаннями (компанія Honda, корпорація British Petroleum).

·       змішану систему управління знаннями – яка поєднує різні способи управління знаннями двох попередніх систем (компанія Microsoft).

Також, на снові опрацьованої інформації автором запропоновано ще одну класифікацію систем управління знаннями, за типом розвитку знань. За цією ознакою можна виділити:

·       традиційну – орієнтовану на використання та поширення наявного досвіду та знань;

·       інноваційну – спрямовану на розвиток інтелектуального потенціалу, генерування нових знань.

Системи управління знаннями, виділені за цією ознакою, підприємства використовують в залежності від поставлених перед ними цілей чи виконуваних функцій.

Для тих підприємств, які прагнуть мати певні переваги перед своїми конкурентами та займати лідерські позиції на своєму сегменті ринку, які основним рушієм розвитку вважають персонал і створюють необхідні умови для його постійного вдосконалення, характерною є інноваційна система управління знаннями. А ті підприємства, які не зацікавлені в зміні своєї конкурентної позиції, або ж їх вид діяльності обмежує впровадження інноваційних проектів, надають перевагу традиційній системі управління знаннями.

На сьогодні найбільш масштабним експериментом з освоєння технологій управління знаннями є Інтернет. Причому поряд з системами управління знаннями професійного спрямування великого поширення набув обмін знаннями у режимі «он-лайн» між представниками молодіжного середовища. Використовуючи соціальні мережі, створюючи певні групи, спільноти та сторінки, які об’єднують людей з спільними інтересами, спілкуючись в форумах та блогах сучасна молодь також формує своєрідну систему управління, а точніше – обміну знаннями. Ця система включає в себе формальні і неформальні знання.

Обмін неформальними знаннями здійснюється шляхом створення власних сторінок, веб-сайтів та груп в соціальних мережах (найбільш поширеними є ВКонтакті, Facebook), на яких інформація здебільшого носить особистий характер та стосується інтересів, вподобань, хобі.

Студенти ВНЗ в процесі навчання створюють розвинену та ефективно функціонуючу систему управління і формальними і неформальним знаннями. Для цього використовуються представлені навчальним закладом джерела надходження інформації. Такими джерелами можуть виступати: офіційний сайт ВНЗ, Наукова бібліотека тощо.

Для прикладу розглянемо, які різновиди обміну та управління інформацією використовують студенти вищих навчальних закладів Рівненської області (табл. 2):

 

Таблиця 2

Форми прояву управління знаннями залежно від виду інформації у найбільших ВНЗ Рівненської області (складено автором)

Вищий навчальний заклад

Вид інформації

Формальна

Неформальна

Національний університет водного господарства та природокористування

- Офіційний сайт www.nuwm.rv.ua

- Наукова бібліотека НУВГП

- Форум «Bazika»,

- неофіційні сайти, блоги, форуми окремих факультетів та груп,

- групи, створені в ВКонтакті та Facebook

Національний університет «Острозька академія»

- Офіційний сайт http://www.oa.edu.ua,

- Наукова бібліотека НаУОА,

- Науковий блог НаУ «Острозька академія»,

- Система управління конференціями он-лайн НаУ «ОА»,

- Сторінка НаУОА на Facebook, Twitter, YouTube та в Google+.

- неофіційні сайти, блоги, форуми окремих факультетів та груп,

- групи, створені в ВКонтакті та Facebook,

- Асоціація випускників Острозької академії

 

 

 

 

 

Рівненський державний гуманітарний університет

- Офіційний сайт www.rshu.edu.ua,

- Наукова бібліотека РДГУ

- Форум «Bazika»,

- неофіційні сайти, блоги, форуми окремих факультетів та груп,

- групи, створені в ВКонтакті та Facebook

Міжнародний економіко гуманітарний інститут ім. академіка Степана Дем’янчука

- Офіційний сайт www.regi.rovno.ua

- Форум «Bazika»,

- неофіційні сайти, блоги, форуми окремих факультетів та груп,

- групи, створені в ВКонтакті та Facebook

Рівненський інститут Київського університету права НАН України

- Офіційний сайт www.rilaw.at.ua

- неофіційні сайти, блоги, форуми окремих факультетів та груп,

- групи, створені в ВКонтакті та Facebook,

- Асоціація випускників Рівненського інституту Київського університету права НАН України.

 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна констатувати, що існуючі «знаннєві системи», представлені у студентських молодіжних групах, не є повноцінними системами управління знаннями. В них можна знайти цікаву інформацію, досвід спілкування та нові контакти. При цьому функції створених сайтів зводяться переважно до інформаційного забезпечення. Управління, в його класичному розумінні, передбачає ще й планування та організацію наступної діяльності з поповнення та передачі знань. Таких властивостей існуючі системи, призначені для молодіжного спілкування, поки що не мають.

Отже, сучасні системи управління знаннями знаходяться у безперервному розвитку та постійно вдосконалюються. Велика кількість дослідників працює над їх освоєнням, створено багато класифікацій, які виділяють типи систем управління знаннями за різними ознаками, розроблено чимало стратегій їх практичного застосування. Значного поширення набули насамперед корпоративні системи управління знаннями, головним завданням яких є аналіз і фіксація інтелектуального досвіду та передача його на корпоративний рівень для подальшого застосування працівниками підприємства. Проте, варто зазначити, що корпоративні системи управління знаннями не обмежуються лише професійною сферою, а й знайшли своє призначення у обміні інформацією за допомогою Інтернету серед представників різних сфер діяльності. Яскравим прикладом чого є різноманітні соціальні мережі, хоча вони й знаходяться лише на шляху до набуття форми класичних систем управління знаннями.

 

Література:

1.     Востряков О.В. Управління знаннями в стратегічному процесі підприємства/ Востряков О.В. Гребешкова О.М. [http://economica.org.ua/2009/upravlinnya-znannyami1/]

2.     Друкер П. Посткапиталистическое общество// Новая постиндустриальная волна на Западе; за ред. Иноземцева В.Л. - М.: Academia, 1999.

3.     Інформаційна модель впровадження системи якості ВНЗ [http://www.bestreferat.ru/referat-135890.html].

4.     Мариничева М.К. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков/ М.К. Мариничева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 320с.

5.     Офіційний сайт вільної енциклопедії «Вікіпедія» [http://uk.wikipedia.org/].Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info