zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТИП УПРАВЛІННЯ

 

Мороз С.П., Подпятникова А.Я.

Україна, Дніпропетровськ

Академія митної служби України

 

Теорія і, особливо, сучасна практика прав людини пострадянських країн, демонструють певну залежність не стільки від тієї чи іншої форми державної організації, скільки від врахування типу управління, що визначає особливості самої форми держави, так і реалізацію, застосування стандартів прав людини.

Запропоновану проблему розглянемо у таких аспектах: 1) управління як зміст суспільної організації; 2) типи управління як відображення форм суспільної організації; 3) взаємозв’язок типу управління і типу державної організації.

1. Управління є змістом будь-якої суспільної організації, сенсом якого є цілісність самого суспільства як умови реалізації життя людини. Особливість людської природи полягає в тому, що суспільство є невід’ємною складовою безпеки і розвитку самої людини. Залежність людини від суспільства, як і суспільства від життя людини, у контексті розглядуваної проблеми, формує уявлення про управління як систему впливів (взаємовпливів), наслідком яких є та чи інша форма безпеки життя та його розвиток. Систему впливів формують базові потреби людського життя, а напрями розвитку – форми людської спільності (суспільство).

Зміст суспільного управління дозволяє виокремити основні його напрями: 1) впливи направлені на утримання цілісності суспільства, яке досягається за рахунок формування обов’язкових правил поведінки (норми-заборони), додержання яких і є, власне, умовою безпечного життя; 2) впливи направлені на підтримання цілісності суспільства, яке досягається за рахунок тих же норм, але направлених на взаємодію з середовищем (природа, інше суспільство), в якому перебуває (проживає) суспільство. Баланс між впливами-утримання і впливами-підтримання є основою безпечного життя. Порушення балансу за рахунок домінування того чи іншого впливу формує баланс напрямів розвитку. Домінування цілісності на противагу взаємодії супроводжується, наприклад, закритістю суспільства, не здатністю враховувати об’єктивні зміни середовища. Навпаки, домінування взаємодії над цілісністю може супроводжуватися прискореними темпами розвитку, саме завдяки врахуванню змін середовища.

2. Історія людства демонструє не стільки еволюцію державної організації, скільки залежність держави від суспільного управління. Зовні суспільне управління проявляється у соціальній диференціації, наслідком якої є, більш менш, чітке усвідомлення членами суспільства свого призначення у колективі, необхідності додержання системи правил, звичаїв, норм. Форми (види) суспільної організації (родова, політична, державна), як в синхронному так і діахронному розрізі, дають підстави стверджувати наявності таких типів управління: 1) персоноцентриський тип управління, основою якого є людина як фундаментальна складова колективу (суспільства); 2) системоцентриський тип управління, основою якого є колектив (суспільство) як фундаментальна складова життя людини. Системоцентриський тип у порівняні з персоноцентриським є домінуючим з огляду характеристик переваг тих чи інших форм і методів.

3. У державі, як різновиду суспільної організації, управління проявляється через форми і методи, які використовує публічна (політична, державна) влада у реалізації повноважень і компетенції. Вибір форм і методів залежить від домінування типу управління, що сформувався на даній території, отже, прямо або латентно, впливає на основи суспільної організації, особливості її політичної, державної складової.

Функціональне призначення державної організації є безпека і розвиток суспільства. Відповідно часу, зміст безпечного розвитку наповнюється завданнями і цілями, опосередкованими формами і методами управління властивими даному суспільству. Тобто, вибір форм і методів управління в реалізації державної влади не є довільним, а відповідає власне тому типу управління, що сформувався на даній території.

Відповідний тип управління лежить в основі типу держави. Взаємозв’язок між типом управління і типом держави полягає саме в тому, що тип управління є вихідним, врахування якого є необхідним для більш менш об’єктивної оцінки державної організації. Можна припустити, що існує два типи державної організації: 1) правовий тип держави; 2) неправовий тип держави. За неправового типу – державна організація характризується концентрацією і централізацією її системоутворючого елементу; за правового типу – державна організація характеризується деконцентрацією і децентралізацією.

На основі вищезазначеного можна зробити наступний висновок: по-перше, у співвідношенні влада і управління першість належить управлінню як вихідній формі суспільної організації; по-друге, типи управління є історичними явищами, залежать від численних факторів що їх визначають; по-третє, типи управління виявляють переважно латентний вплив на форми і типи державної організації.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info