zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГРАФІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ

 

Жук О.В.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности графической подачи часового циферблата. Выделены группы с графическим решением единиц измерения времени: 1) отсутствие цифр, 2) замена цифр на предметы; 3) интеллектуальное решение цифрового ряда; 4) графическое отображение цифрового ряда. Охарактеризовано каждую группу ссылкой на проблематику их дизайна.

Ключевые слова: часы, циферблат, цифровой ряд, визуализация времени.

 

Актуальність теми. Питання виміру часу стояло на початках людства та зумовило створення безлічі механізмів – годинників. Зокрема, найдавнішим орієнтиром було сонце, тому першими годинниками були сонячні, згодом вони урізноманітнились. Появилися водяні, пісочні, механізовані, камертоні, кварцові, електронні, астрономічні, атомні годинники.

Нині пошуки дизайнерів призвели до втрати початкової функції годинника – виміру часу, зробивши його декоративним елементом. Зазвичай циферблат є панеллю годинника з цифрами або іншого виду поділками, що позначають години та хвилини. Візуалізація часу забезпечується художньо-образним рішенням. Проблема пошуку образів зумовлена появою різних принципів роботи годинникового циферблату, що вдало використовують у дизайн-розробках. Графічне трансформування одиниці виміру часу, спричинене сучасною тенденцією до спрощення, призвело до відсутності циферблату або його заміну на графічні об’єкти, побутові предмети та різні речовини. Дана тема є актуальною в контексті дизайну графічних елементів, які візуалізують час.

Аналіз останніх джерел і публікацій. На сьогодні різноманітність подачі та принцип роботи годинників є чималою. Праці, в яких досліджувалось питання годинника як графічного об’єкта можна поділити на три групи за тематичним спрямуванням. Перша група зосереджена на історичних засадах розвитку годинника. Автор В.Н. Піпуниров [2] аналізує початок розвитку годинника та перші спроби вимірювання часу, що дозволяє зрозуміти, чому він сьогодні має такий вигляд. Друга група розглядає годинник в контексті дизайну та композиційних складових. Дональд Норман [5] розкрив плюси та мінуси дизайн-об’єктів, зокрема годинника. Значення годинника в побуті проаналізував С.Деян [6]. Композицію та значення графічних елементів описує О.Г. Яцюк [3]. До третьої групи належать Інтернет-ресурси [1], що стали джерелом ілюстративного матеріалу, який дозволив розглянути графічну візуалізацію часу. Сьогодні тема графічної подачі годинника не є грунтовно досліджена, проте існує значна кількість вже виготовлених аналогів, отже дана тема є актуальною.

Мета і завдання. Метою є виявлення підходів до графічної візуалізації часу. Завданням роботи є: 1) проаналізувати способи виміру часу і виявити їх сутність; 2) здійснити класифікацію годинників за графічними рішеннями одиниць виміру часу.

Об’єктом дослідження є графічне представлення годинників з різними видами циферблатів. Предметом дослідження є особливості візуалізації годинників за допомогою художньо-графічного вирішення.

Виклад основного матеріалу. Вимір часу невід’ємна частина побуту людей. Коли говоримо про час, не обійтись без метафор, бо стає доступним уявлення лише через певні просторові одиниці. Шлях, пройдений із однієї точки до іншої, поступальний рух вперед, прогрес чи розвиток – усі вони несуть в собі наочні образи, суттєві для пізнавального осмислення часу [4:21]. Історично вдосконалення методів і засобів вимірювання часу відбувалося не саме по собі, а під впливом вимог оточення на тому чи іншому рівні розвитку культури і цивілізації. У міру підвищення рівня їх розвитку зростали вимоги до точності вимірювання, а разом з тим – і досконалості техніки вимірювання часу. Астрономія була першою наукою про час, вона зародилася ще в доісторичний період розвитку культури [6:3]. Древнім підтвердженням тому, що люди ще у первісно-общинному ладі вміли визначити сторони світу та рух Сонця і Місяця, є Стоунхендж у Англії.

До XIV ст. різновиди так званих годинників збільшилися, вони були на основі води, вогню та піску. В древні часи не зосереджували свою увагу на красі та естетичному вигляді самих приладів, але в міру урізноманітнення їх принципів роботи, стали змінюватися і форми.

Еволюція розвитку годиннику зумовила появу чималої кількість їх видів. Вони класифікуються за структурою, принципом роботи, дизайн-рішеннями. На сьогодні представлено найбільшу кількість годинників з графічною подачею циферблата. За художньо-графічним вирішенням одиниць виміру часу годинники поділяємо на групи, що містять: 1) відсутність цифр; 2) трансформацію цифр у предмети; 3) інтелектуальне вирішення цифрового ряду; 4) графічне відображення цифрового ряду.

 

Рис. 1.

Годинник з відсутністю цифр

Рис. 2.

Годинник із трансформацією цифр

Рис. 3.

Годинник з інтелектуальним вирішення цифрового ряду

Рис. 4.

Годинник з графічним відображенням цифрового ряду

 

Перша група годинників характеризується відсутністю цифрового ряду на циферблаті. Основним завданням таких годинників є декорування інтер’єру. Проблема даної групи годинників полягає в тому, що за ними не можна дізнатись час. Дизайнери зосереджують свою увагу на зовнішньому вигляді більше, аніж на зручності у користуванні. Дональд Норман говорить про такий вид годинників наступне: «Вони вміють поводитися зі своїми творіннями і тому не вірять, що у когось ті можуть викликати труднощі. Тільки взаємодія із споживачами та постійне тестування дизайнерських проектів допоможе уникнути таких непорозумінь» [5:234]. Зазвичай такий вид візуалізує час за допомогою абстрактних форм, ліній, точок, кольорів. Застосовується в даній групі годинників фронтальна об’ємна композиція.

Друга група художньо-графічного вирішення одиниць виміру часу характеризується заміною поділок на предмети. В окремих випадках можна дізнатись, котра година без особливих труднощів, але головна функція годинника – це прикраса середовища. Предмети можуть бути побутового, геометричного, зооморфного, рослинного характеру. Також вираженням часу може виступати композиція, що характеризується певним впорядкуванням предметів. Наприклад, в годиннику з стіною як площиною циферблату, одиницями виміру часу є чашки з блюдцями. Останні розміщені навколо стрілок. Композиція такого годинника виражає ідею сервізу, визначається поставленим завданням, характером і призначенням всього твору. Закінчена композиція – обов'язкова умова для будь-якого художнього твору [3:83].

Головною засадою формотворення третьої групи є інтелектуальна гра в області алгебри, геометрії, граматики. Цифровий ряд представлений у вигляді формул, геометричних фігур, окремих букв та слів, які потрібно пов'язати між собою та дізнатись потрібне слово, речення або цифру. Циферблат розміщений на сталій геометричній панелі: круглій, квадратній, овальній, трикутній та ін.

Четвертою групою є графічне відображення цифрового ряду, для якого характерна виразність графічних форм та сюжетні художньо-образні рішення. Циферблат годинника побудований на основі варіації ліній, текстур, рельєфів, образів, символів, які викликають ряд асоціацій (наприклад, з Африкою, рослинним чи тваринним світом і т.д.) при наявності стандартних позначок часу (цифр зі стрілками). Годинники цієї групи є окрасою інтер'єру тематичного спрямування.

Висновки. Графічна візуалізація часу – це один із способів представлення циферблату годинника, який має художньо-образну виразність: їх дизайн-об’єктів є невідповідність функції годинникового циферблату як механізму для вимірювання часу. Акцент на оригінальності та красі часто викликає втрату сутності годинника.

Перспективи подальших досліджень. Передбачається провести детальніше дослідження аналізу графічної візуалізації часу у годинниках з видозміненим циферблатом.

 

Список використаних джерел

1.     Пипуныров В.Н. История часов с древнейших времен до наших дней: історія годинників/В.Н. Пипуниров. – М.: Наука, 1982. – 496 с.

2.     Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий: справочное и практическое пособие о современном графическом дизайне / О.Г. Яцюк. – Санкт-Петербург: БХВ-Петерсбург, 2004. – 240 с.

3.     Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек, пер. з нім. Швед В. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – 436 с.

4.     Дональд Н. Дизайн привычных вещей: анализ дизайн объектов / Н. Дональд: пер. з англ. – М.: «Вильямс», 2006. – 384 с.

5.     Деян С. Язык вещей: директор лондонского музея дизайна выражает свое мнение в отношении вещей, которые нас окружают / С. Деян: К.: Strelka Press, 2013. – 240 с.

6.     Прапор в руки [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу: http://flagvruki.com/news/history/unusual_design_of_the_clock_on_the_wall/ (20.09.2012). – Назва з екрану.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info