zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ПОЗААУДИТОРНОЇ МОВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Житеньова Л.В.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Статья посвящена одной из актуальных проблем педагогики – организации самостоятельной работы в ВУЗе, в частности рассмотрена проблема эффективности внеаудиторной языковой работы с иностранными студентами на начальном этапе обучения.

В течение трех лет путем анкетирования в Киевском национальном университете технологий и дизайна проводилось исследование бюджета времени и фактического его распределения по видам работ у студентов из КНР. Предложен комплекс мероприятий по усовершенствованию внеаудиторной самостоятельной работы иностранных студентов.

 

Проблема управління самостійною роботою є однією з найбільш актуальних проблем сучасної педагогіки.

Як показує практика, багато практичних і теоретичних питань, таких як розкриття функцій етапів управління самостійною роботою, визначення відповідних засобів управління, лишаються відкритими. Організація позааудиторної самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ вимагає глибокого вивчення й аналізу з метою визначення її дидактичних можливостей і практичної значимості. Програма з російської чи української мови не дає конкретних вказівок щодо шляхів та етапів формування у іноземних студентів навичок самостійної роботи.

Починати роботу, спрямовану на вироблення таких навичок, необхідно із загальної організації праці, з організації режиму дня. Наприклад, при навчанні студентів з Китаю, слід враховувати те, що організація навчального часу в середніх школах і вищих навчальних закладах Китаю має відмінності у порівнянні з Україною. У китайських школах заняття продовжуються з 7-30 до 12-00 і з 14-30 до 17-30, з 19-00 до 22-00 – самостійна робота під керівництвом викладача. Тому в українських навчальних закладах основне завдання організації самостійної роботи полягає у формуванні у іноземних студентів, які навчаються, навичок організації власної діяльності в нових для них умовах навчання. Необхідно розвинути вміння працювати з підручником, словником, навчити виконувати домашнє завдання.

В Київському національному університеті технологій та дизайну є трирічний досвід дослідження бюджету часу й фактичного його розподілу за видами робіт у іноземних студентів на початковому етапі навчання. Дослідження проводилося шляхом анкетування. Було анкетовано 60 осіб із Китаю. Аналіз результатів анкетування показав, що в оптимальному рекомендованому психофізіологами й гігієністами часовому інтервалі (16-21 година) позааудиторною самостійною роботою займається 27 осіб з числа анкетованих (приблизно 50%). Учні виконують домашнє завдання до 23-24 години. А саме цей період (20-24 години) визначаються спеціалістами як фаза швидкого спаду працездатності.

В середньому студенти витрачали по 1,5-2 години на підготовку одного предмета, але розподіл часу на різні предмети істотно відрізняється від середнього. На мовну підготовку близько 70% студентів витрачали 2-3 години. На математику близько 40% студентів витрачали менше 30 хвилин і близько 40% - 1-2 години. Історію близько 60% студентів готували за 1-1,5 години, економіку такий самий відсоток за 1-2 години. Креслення у 80% студентів займало 1-2 години.

Подібна практика організації самостійної роботи тягне за собою подвійну шкоду. По-перше, різко знижується ефективність розумової діяльності – студенти займаються в умовах глибокого спаду працездатності (що має наслідком завищені витрати часу на підготовку до окремих предметів). По-друге, внаслідок перенесення самостійної роботи на пізніші терміни зменшується тривалість нічного сну до 5-6 годин. Це знижує працездатність на наступний день, а регулярні заняття в нічній час виснажують нервову систему й призводять до хронічного стану сонливості, який важко подолати.

Перевтома дається взнаки в середині другого семестру. Відзначається зниження інтересу до навчання, нестійкість настрою, труднощі в зосередженні, послаблення уваги. На наш погляд, ці об’єктивні свідчення фізіологічного стану багато в чому пов’язані з неправильною організацією самостійної роботи й неправильною реалізацією бюджету часу. На тлі зростаючої інтенсивності процесу навчання, яка в середині другого семестру досягає кульмінації, виникають різні конфліктні ситуації, що, в свою чергу, погіршує ситуацію й різко знижує ефективність навчальної й виховної роботи.

Для усунення й попередження названих небажаних явищ основним завданням викладача є проведення комплексу заходів по вдосконаленню позааудиторної самостійної роботи іноземних студентів.

Після того, як у студентів сформовані елементарні поняття граматичних категорій мови (відмінок, рід, особа, час), вважаються продуктивними такі етапи попередньої самостійної роботи:

1) до заняття студенти самостійно знайомляться з новим мовним матеріалом (переклад слів, розбір граматичних таблиць, списування в зошит слів і словосполучень);

2) робота на занятті з новим матеріалом під керівництвом викладача (контроль правильності розуміння, корегування, закріплення).

Можна запропонувати такі три типи самостійних робіт, які спрямовані на оптимізацію організації позааудиторної самостійної роботи іноземних студентів:

а) відтворюючі самостійні роботи – уважно прослухати чи прочитати, запам’ятати й відтворити певну інформацію, виконати завдання за зразком чи алгоритмом;

б) реконструктивно-варіативні самостійні роботи, при виконанні яких студент зустрічається з необхідністю перетворень, реконструкцій, узагальнень;

в) частково пошукові самостійні роботи (ряд післятекстових вправ, які спрямовані на вичленування інформації з тексту). Наприклад: знайдіть у тексті речення з дієсловом знаходитися, замініть їх на синонімічні конструкції; визначте за допомогою тексту керування дієслів боротися, лікувати, рятувати, залежати, складіть із ними речення; знайдіть у тексті синоніми до слів різний, професія, старий, складіть із ними речення.

Для самостійної роботи пропонуються сюжетні тексти, контроль розуміння змісту тексту здійснюється шляхом їх обговорення на занятті.

 

Список використаної літератури:

1.     Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах. – М.: Русский яз., 1985.

2.     Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців – К.: Ін-т системних досліджень, 1995.

3.     Программа по русскому языку как иностранному. – СПб.: Изд-во «Златоуст», 2001.

4.     Лексический минимум по русскому языку как иностранному. – М.; СПб.: ЦМОМГУ - «Златоуст», 2000.

5.     Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. – М.; СПб.: «Златоуст», 2001.

6.     Программа дисциплины «Русский язык» для студентов-иностранцев подготовительных факультетов высших учебных заведений Украины. – К.: КНЛУ, 2004.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info