zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

 

Балицький І.І., Войцехівський О.Л.

Україна, м. Хмельницький, Національна академія

Державної прикордонної служби України

ім. Б. Хмельницького

 

В статье представлены результаты анализа психолого-педагогической литературы по проблеме формирования профессиональной культуры, определено сущность понятия «профессиональная культура пограничника», а также обоснованы предложения по формированию профессиональной культуры будущих офицеров-пограничников.

 

У сучасних умовах формування України як правової держави, діяльність правоохоронного органу спеціального призначення – Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) – набуває актуального значення. Піднятися до рівня кращих європейських стандартів не лише в оперативності здійснення прикордонного контролю, а й у якості обслуговування тих, хто перетинає українські кордони, – ось одне з пріоритетних завдань, яке ставить перед собою ДПСУ. Будь-яка правоохоронна структура є складовою частиною суспільства, тому однією з умов підвищення ефективності розбудови прикордонного відомства є підвищення рівня загальної, матеріальної, духовної, правової, інформаційної, екологічної, фізичної і, особливо, професійної культури особового складу.

Результати аналізу нормативно-правових документів, що регламентують діяльність ДПСУ, свідчать про зростання вимог до загального рівня культури офіцерів-прикордонників, зокрема до професійної культури. Вирішення проблеми формування професійної культури тісно пов’язане з впровадженням відомчих стандартів культури прикордонного контролю – вимог прикордонного відомства щодо культури спілкування, зовнішнього вигляду прикордонників тощо.

Культура прикордонника – це відповідний рівень досконалості здійснення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску. На сутність і зміст професійної культури персоналу ДПСУ накладають відбиток певні особливості, обумовлені специфікою її діяльності. Культура здійснення прикордонного контролю як елемент професійної культури передбачає створення для громадян комфортних умов перетину державного кордону України. Кожен прикордонник повинен усвідомлювати той факт, що він є офіційним представником держави на кордоні, а тому він має бути зразком порядності, культури й витримки, захищати власну гідність і поважати гідність інших людей, уміло поєднувати повсякденну вимогливість правоохоронця із дотриманням прав і свобод громадян.

Поняття «культура» є категорією таких наук як філософія, історія, культурологія. Воно має близько 300 визначень. Культура характеризує всі форми життєдіяльності людей: матеріальне виробництво, соціально-політичні відносини, розвиток суспільства, побут, міжособистісні стосунки, професійну діяльність тощо.

У повсякденному вживанні термін «культура» (від латинського «culture» – обробляти, вирощувати, виховувати, розвивати) використовується для позначення певної, достатньо чітко визначеної сфери явищ. У зв’язку з цим ми говоримо про духовну культуру, культуру мови, культуру поведінки і т. ін. Однак, якими б деталями не відрізнялися ці визначення, усі прояви культури поєднує та обставина, що всі вони є здобутком творчості людей, який виник у процесі їх міжособистісних контактів.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що поняття «професійна культура» було об’єктом дослідження багатьох науковців. Вперше це поняття ввів І. Ісаєв, який розглядав її як спосіб творчої самореалізації особистості в різноманітних видах діяльності та спілкування [1; с. 34]. А. Кухарчук зазначав, що формування культури особистості є складним процесом, який багато в чому залежить від засвоєння індивідом соціального досвіду, традицій, звичаїв, вірувань, цінностей, в процесі якого утворюються якості та властивості, що формують культуру особистості [2]. На думку Е. Грінвуда, професійна культура – це ступінь та якість володіння людьми професією [3, с. 44-45].

На нашу думку, професійна культура прикордонника – це результат професіоналізму, розуміння правових явищ, переконаність у цінності права, що обумовлено науковою організацією професійної діяльності, інтелектом особистості прикордонника, його морально-психологічним станом, педагогічним та службовим етикетом.

Сьогодні істотно важливою є конкретизація ідеології культури прикордонного контролю. ЇЇ основою запропоновано вважати принципи організації та здійснення прикордонного контролю, а саме: законність; відкритість; повагу до людської гідності та рівності осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Саме культура прикордонного контролю виступає інструментом реалізації принципів, визначених Законом України «Про прикордонний контроль».

За умови формування чіткої концепції культури прикордонного контролю як сфери діяльності та методології її запровадження, стане можливим удосконалення правової культури персоналу, культури його поведінки, спілкування, культури здійснення прикордонних формальностей та забезпечення культури інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху.

Таким чином, культура прикордонного контролю трансформується з вузькопрофільного напряму в загальновідомчу сферу діяльності.

На основі вищевикладеного доцільно сформувати пропозиції щодо формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників:

1.       актуалізація проблеми формування професійної культури прикордонників шляхом проведення виховних заходів, що буде виступати сильним мотиваційним засобом усвідомлення прикордонниками значущості своєї професійної діяльності;

2.       проведення тренінгу з відомчих стандартів культури прикордонного контролю із застосуванням інтерактивних методів навчання;

3.       здійснення постійного моніторингу якості формування професійної культури із внесенням необхідних коректив.

Отже, професійна культура прикордонника є обов’язковою умовою ефективного виконання професійних обов’язків в пунктах пропуску через державний кордон. Вона забезпечує можливість подальшого самовдосконалення фахівця та спрямована на підвищення якості здійснення прикордонного контролю. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників необхідно здійснювати протягом всього періоду навчання у вищому військовому закладі, враховуючи розроблені пропозиції.

 

Література

1.     Исаев, И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы : [учеб. пособ.] / И. Ф. Исаев; [Московск. пед. гос ун-т ; Белгородск. гос. пед. ин-т]. – М. ; Белгород: [б. и.], 1993. – 219 с.

2.     Кухарчук, А. М., Лях, В. В., Широкова, А. Б. Человек и его профессия / А. М. Кухарчук, В. В. Лях, А. Б. Широкова. – Минск : Соврем. слово, 2006. – 544 с.

3.     Grenwood Е. Attributes of a Profession, Social work / E. Grenwood – NY, 1957. – 142 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info