zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ЯК ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

 

Білоножко В.В.

Україна, м. Ірпінь, Національний університет

державної податкової служби України

 

Анотація: The article deals with the problem of tax administration as a priority in the current actions of Ukrainian government. Different scientific definitions of this term are considered. As a living organism tax administration requires constant reflection on the political and economic changes in Ukraine taking into consideration innovation presented both Ukrainian and foreign scientists.

 

Податкова реформа є ефективним механізмом, що сприяє стабілізації економіки, особливо у період економічної кризи, при цьому забезпечується оптимізація розвитку економіки і у посткризовий період. На початку 2010 р. була задекларована мета - вивести Україну через десять років у двадцятку найрозвиненіших країн світу. Але із досвіду інших країн (Сінгапуру, Кореї) відомо, що для такого "українського прориву" потрібні радикальні економічні реформи взагалі і реформи податкової служби зокрема. Саме через фіскальну систему держава управляє бізнесом, як диригент оркестром, дає необхідні сигнали для забезпечення сталого розвитку. Прийнятий Податковий кодекс (ПК) був задекларований як перший і радикальний крок економічних реформ. Однак, як вказує Павло Гайдуцький, з прийняттям Податкового кодексу, при наявності в ньому позитивних моментів, підвищити ефективність податкової системи не вдалося. В середині 2013 р. Міністерство доходів і зборів України (МДЗУ) запропонувало для обговорення низку резонансних змін до ПК. Але, на думку Д. Гетманцева, головне полягає в тому, що навіть однозначно позитивні й корисні зміни до податкового законодавства (зниження ставок, спрощення реєстраційних процедур, поширення електронних форм звітності, обліку платників податків і просто спілкування з ними) повністю нівелюються правозастосовною практикою, яка панує в українській податковій системі. Перший заступник Міністра доходів і зборів України Ігор Білоус в українському кризовому медіа-центрі під час прес - брифінгу, який відбувся 17 квітня 2014, окреслив пріоритетні напрямки в роботі Міндоходов на найближчий час. Одним з таких напрямків стосується зміни підходів з адміністрування податків і зборів, яке повинно стати більш ефективним, і над яким досить активно почали працювати фахівці міністерства.

Отже, адміністрування податків і зборів офіційно визнано пріоритетним напрямом роботи податкових органів. У зв’язку з вищевикладеним, метою статті є розкриття змісту поняття адміністрування податків як одного з важливих компонентів податкової системи України

Теоретико-методологічні засади податкового адміністрування як частини науки про оподаткування розроблено провідними українськими вченими. Помітний внесок у дослідження проблеми процесів управління податковою системою, зокрема у частині організації податкового адміністрування, зробили: В. Андрущенко, Т. Бондарук, З. Варналій, О. Василик, С. Захарін, Т. Єфименко, О. Іванішина, А. Кізима, А. Крисоватий, Я. Литвиненко, В. Луніна, В. Мельник, П. Мельник, С. Онишко, В. Опарін, В.П. Проскура, А. Соколовська, В. Суторміна, Л. Л. Тарангул, С. Терещенко, О. Тимченко, В. Федосов, С. Юрій, Ф. Ярошенко та ін. Однак, незважаючи на досить потужний науковий матеріал, вчені вважають, що нині в Україні бракує системних досліджень, у центрі уваги яких перебували б актуальні питання податкового адміністрування, підвищення його результативності та ефективності.

Як вказує Т.В. Калінеску, термін "адміністрування податків" останнім часом стає дедалі популярнішим і загальновживаним у фінансовій літературі, у публічних виступах політиків, посадовців різного рівня. Він широко використовується у практиці оподаткування (часто досить суперечливо), хоч його дефініція у науковій літературі відсутня. Успішна практична діяльність у цьому напрямку потребує наукового обгрунтування, починаючи з самого терміна та підпорядкованих йому процесів.

З цим твердженням співзвучна думка І.М. Бондаренко стосовно назви розділу II Податкового кодексу України – „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)”, який регламентує насамперед питання податкового контролю. При цьому, сутність даного поняття так і не розкрита в окремій статті цього розділу. Але аналізуючи ст. 40, стає зрозумілим, що адміністрування за своїм змістом є поняттям загальним та містить питання контролю, а саме «цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі I цього кодексу, а також порядок контролю…».

Отже, необхідно розглянути існуючі підходи до визначення терміна "адміністрування податків"

Слово «адміністрування» походить від латинського «administratio» і означає керівництво, управління. У економічній енциклопедії наведене наступне визначення терміну адміністрування: адміністрування – управлінська діяльність керівників і органів управління, яка здійснюється здебільшого через накази і розпорядження. Властиве командно-адміністративній системі. Як вважає В. А. Савчук, розглядаючи теоретичні засади організації адміністрування податків, робити пряму проекцію даного визначення на тлумачення адміністрування податків не можна, оскільки адміністрування податків властиве не тільки командно-адміністративній системі, а організація процесу оподаткування залежить від ступеню розвитку держави. В залежності від того, наскільки розвинена держава буде залежати співвідношення морально-етичних та адміністративних спонукань до сплати податків. Отже дослідник наголошує на принципі залежності співвідношення морально-етичних норм адміністрування податків до ступеню розвитку держави. Іншими словами, чим вище рівень розвитку держави, тим вища свідомість платників податків, тим лояльніша адміністративна податкова система країни.

У термінологічному словнику Т.В. Калінеску “адміністрування податків” визначається як діяльність податкових органів під час здійснення податкового контролю за своєчасністю, повнотою і правильністю сплати податкових платежів юридичними та фізичними особами. На нашу думку, це лояльне коректне визначення, але потребує де-яких уточнень. Наведемо приклади визначення цього поняття відомими вченими. Отже, податкове адміністрування – це

- основна функція управління, яка включає в себе планування, організацію, керівництво, облік і контроль (В.Л. Андрущенко);

- наука, яка формулює принципи ефективного управління податковою системою в даних соціально-економічних умовах і суспільно-політичних обставинах, оцінює податкову систему в світлі певних теоретичних критеріїв (А. Дадашев);

- правовідносини, які складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу і передбачають застосування методів владно-примусового характеру до платників податків (А.Селіванов);

- сукупність законодавчо закріплених податково-правових норм, які встановлюють процедуру реалізації прав і обов’язків суб’єктів податкового права з приводу узгодження і погашення податкових зобов’язань (Ю. Іванов, В. Карпова, Л. Карпов);

- найбільш соціально виражена сфера управлінських дій. Управління оподаткуванням можна визначити як сукупність методів, прийомів і засобів інформаційного забезпечення за допомогою яких органи державної влади та управління скеровують податковий механізм у визначеному законодавством напрямку та координують податкову діяльність при відчутних змінах в економіці та політиці(І. Таранов);

- адміністрування податків є поняттям ширшим, ніж адміністрування податкових зобов’язань (В. А. Савчук).

Отже, визначення вказують на те, що природа адміністрування податків є багатоаспектною і спирається на наукові принципи ефективного управління податковою системою. У визначенні цього терміну мають відображатися два суб’єкти господарювання – і ступінь того, наскільки об’єктивно і коректно відображені їхні взаємовідносини вказують на рівень розвитку держави.

Процес адміністрування податків є живим процесом, що постійно розвивається і, таким чином, потребує постійного реагування на ті новітні зміни, що відбуваються у політичному, економічному і правовому полі держави.

 

Література

1.     Податковий кодекс України // Все про бухгалтерський облік. Спец-випуск. – 2012. – № 17–18. – 24 лют.

2.     Адміністрування податків. Навч. посібник для самостійної підготовки магістрів спеціальності 8.050114/ Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов, К.В. Петросянц. За заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Харків: ХНЕУ, 2005. – 276 с.

3.     АндрущенкоВ.Л. Фискальное администрирование как наука и как искусство// Финансы Украины. – 2003. – №6. – С. 27.

4.     Бондаренко М. Деякі питання адміністрування податків, зборів обов’язкових платежів) теорія і практика. Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis.

5.     Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України.-2005. № 12 С. 19-31.

6.     Гетманцев Д. Що рік прийдешній нам готує… / «Дзеркало тижня. Україна». 2013. №48.

7.     Дадашев А.З., Лобанов А.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации. – М.: Книжный мир, 2002. – 216 с.

8.     Калінеску Т.В. Адміністрування податків.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 290 с.

9.     Селиванов А.. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. – 2002. – № 2. – С. 34-38.

10.  Таранов І.М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні// Фінансова система України. Зб. наук. праць. – Острог: В-во«Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9. – Ч.1. – С. 220- 227.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info