zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВАНТАЖЕНЬ ЮНИХ ПЛАВЦІВ НА ФОНІ ВДИХАННЯ гігієнічних доз ефірного масла лаванди (ЕОЛ).

 

Бойко О.В.

Украина, г. Киев, НТТУ «КПИ»

 

Анотація. Вивчали вплив пролонгованої дії ефірної олії лаванди (ЕОЛ) на адаптацію до тренувальних навантажень у юних плавців рівня одного та двох років тренувань. ЕОЛ розпорошували протягом 30 днів у терапевтичних дозах 30 хвилин після тренування. Аналізували особливості тренувальної діяльності, на регуляцію роботи серця (метод Р.М. Баевского), час відновлення після стандартної навантаження Спостерігали поліпшення технічних показників плавання, поліпшення адаптації серцево - судинної системи здійснюється по більш економічному типу.

 

Abstract. The influence of prolonged action of the essential oil of lavender (EOL) to adapt to training loads in young swimmers of one and two years of training. EOL sprayed for 30 days at therapeutic doses 30 minutes after exercise. Analyzed the features of the training activities, the regulation of the heart (R.M. Baevsky method), the recovery time after a standard load watched improve swimming performance testing, and improved adaptation cardio - vascular system is more economical to type.

 

Актуальность. Великі фізичні навантаження в тренувальному процесі та змагальна діяльності висувають високі вимоги до управління всіма життєвими процесами в організмі юного спортсмена. Одна з передумов якісної віддачі в циклічних видах спорту - високий рівень керуючого впливу центральної нервової системи (ЦНС), як домінуючого ланки адаптації, в тому числі і ССС, до швидкісних спеціалізованих навантажень. Юний плавець в процесі тренувань стикається з необхідністю вирішення багатьох складно координаційних завдань, пов'язаних з швидкою і точною оцінкою рухової ситуацій, прогнозуванням тактичних та технічних дій на дистанції, аналізом і корекцією своєї діяльності в умовах високих фізичних навантажень і дефіциту часу (9,11)

Важливим обмежуючим компонентом в період тренування і відновлення є адекватність функціонального стану серця як чинника, що зменшує обсяг тренувань і подовжуючи час відновлення. Адаптивні можливості серця багато в чому залежать від характеру процесів збудження і гальмування у високих вегетативних відділах центральної нервової системи. Відомо, що біологічно активні речовини (БАР) рослинного походження залежно від складу і дози значною мірою здатні впливати на тонус центральної нервової системи, змінювати реалізацію вегетативних реакцій (1,6). Серед різних БАР найбільш доступними для зберігання та вживання є ефірні масла (ЕМ).

Клінічні спостереження та експериментальні дані дослідження свідчать, що (ЕМ) масла в діапазоні природних доз від (0,05 до 0,5 мг/м) мають загально фітонцидні властивості, тобто здатні згубно діяти на патогенну мікрофлору, не надаючи в той же час шкідливого впливу на багатоклітинний організм. Залежно від складу і дози ЕМ змінюється ефект впливу на стан центральної нервової системи. Так, терапевтичні дози ефірного масла лаванди (ЕОЛ) надають м'який стимулюючий ефект. підвищуючи. на думку ряду авторів. тонус центральної нервової системи ( ЦНС).

У свою чергу рядом авторів (2,4) показано, що пролонговане вдихання терапевтичних доз (ЕОЛ) покращує хронометричні показники трудової діяльності, нормалізує ЧСС та АТ.

В умовах напружених тренувань юних плавців особливого значення набувають швидкість сприйняття, динамічність сприйняття, швидкість реакції, оперативна пам'ять - процеси які забезпечують переробку інформації та прийняття рішень.

Використовуючи ці та інші дані як основу, ми застосовували ефірне масло лаванди для корекції функціонального стану юних плавців.

Метою нашої роботи було вивчити можливість застосування ЕОЛ для оптимізації регуляторних систем організму юних плавців при підготовці до змагань.

Методика: Після тренувань 5 разів на тиждень, протягом 30 днів, група спортсменів протягом 30 хвилин вдихала розпорошену в приміщенні ефірне масло лаванди ЕОЛ в концентрації 0,1 - 0,15 мг/м3.

З метою вивчення впливу терапевтичних доз ефірного масла на ефективність адаптації до тренувань нами були сформовані експериментальна і контрольна групи в кількості 11 учнів кожна.

Дослідження проводили серед учнів 5-6 класів, плавального клубу «Тритон».

Порівняння випробовуваних груп проводили за такими методиками :

а) показниками - аналіз регуляції серцевого ритму по Р.М. Баєвським. зареєстрованим до і після 30 денного циклу застосування;

б) часу відновлення пульсу після стандартної навантаження під час кожного тренування ;

в) спортивно - педагогічним методикам, прийнятим у плаванні, - цілою низкою показників, що відображають різні сторони підготовленості.

В основу аналізу серцевого ритму лягли найбільш значимі показники регуляції : середня (Δх). коефіцієнт варіації (КВ) ; асиметрія (А) ; ексцес (Е) ; мода (Мо) ; амплітуда моди (Амо), індекс напруги (ІН) ; До (Херста) - узагальнений показник стану серця.

В основу педагогічного аналізу було покладено кількісні показники тактичних і технічних помилок під час тренувань.

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень були отримані дані про зміну регуляторних характеристиках серцевої діяльності за показниками варіаційної пульсометрії у спокої при адаптації до навантаження (тренування ) на тлі пролонгованої застосування ЕОЛ.

Дослідження, проведені. в реальних умовах предзмагального етапу показали. що в результаті пролонгованої дії ЕОЛ відбулися топологічні зміни основних показників кардіорегуляці, що впливають на адаптацію до пропонованих навантажень.

Результати найбільш інформативних і значущих результатів, отриманих в умовах відносного спокою у юних плавців на фоні накопичення ЕОЛ наведені в таблиці 1.

Наведені результати свідчать, що показники ВПМ характеризують функціональний стан і здатність адаптуватися до навантаження. Є ряд нормативних характеристик і закономірностей. що характеризують особливості показників регуляції ритму серця при термінової та кумулятивної адаптації до фізичних навантажень (5,6,8. ).

При аналізі результатів було отримано такі закономірності:

У досліджуваній групі юних плавців при накопиченні ЕОЛ спостерігається стабілізація серцевого ритму.

 

Таблиця 1. Особливості зміни ЧСС в стані спокою у юних плавців при пролонгованій дії ефірної олії лаванди

Показник

До експерименту

Після

експерименту

Контрольна група

До

Контрольна група

Після

ЧСС ср.

М+ м

71,3 + 2,1

67,8 + 1,8

72,7 + 2,4

73,6 + 3.1

ΔX

0.30+ 0.04

0.36+ 0.017

0.31+ 0.041

0.32+0.05

Амо

29.7+ 4.11

36.8 + 5.23

31.7+ 4.76

31.4+5.38

КВ

28.3+ 3.22

19.6+ 1.87

27.9+ 4.62

28.0+4.51

ІН

49.5+ 5.24

31.8+ 3.11

51.2+ 6.22

50.3+6.08

Скорочення: ΔX – варіаційний розмах кардиоритму, Амо – амплітуда Моди кардіоритму, КВ - коефициєнт варіації кардіоритму, ІН - індекс напруження

 

Пульс стає рівніше за частотою, наповненню, зменшується кількість відхилень ЧСС у спокої. Показник Δх (і мода) статистично достовірний на всіх етапах тесту, до впливу ЕОЛ склали 0,30 + 0,04 ( 0,31 + 0,041) ; і знизилася до 67,8 + 1,8 (73,6 + 3.1).

Достовірне зниження зазначеного показника регуляції ритму серця свідчить про значне зменшення впливу гуморального каналу (автономного контуру) регуляції на ритм серця.

 

 

При пролонгованому впливі ЕОЛ ми спостерігали зниження ЧСС у спокої 67,2 + 1,2 (73,1 +2,1 контроль), ми інтерпретуємо це як фактор розширення адаптивних можливостях організму.

Індекс напруги (ІН) Р.М.Баевського статистично достовірний і до, і після впливу ЕОЛ. Ці зміни свідчать про зменшення напруги центральних регуляторних механізмів регуляції ритму серця. Зменшення величини ІН вказує на підвищення адаптації спортсменів до тренувальних навантажень (9).

З інших показників в результаті аналізу можна виділити тенденцію до зменшення коефіцієнта варіації, ступеня аритмії і асиметрії Незважаючи на їх малу среднегрупповую інформативність дані показники можуть бути використані при індивідуальному аналізі даних.

Проведені дослідження показали. що у спортсменів експериментальної групи на тлі пролонгованої дії ЕОЛ спостерігається тенденція до поліпшення змагальної діяльності в порівнянні з вихідним станом показників витривалості, сили і швидкості проходження дистанції. У спортсменів контрольної групи зазначені показники в цілому залишилися на колишньому рівні.

Отримані результати дозволяє констатувати достатню ступінь їх ідентичності.

Обговорення. Наші дослідження дають можливість припускати. що адаптація до навантаження ССС на тлі пролонгованої застосування ЕОЛ змінює її регуляцію по парасимпатичному типу.

Як видно з результатів змагальної діяльності ці зміни регуляції носять оптимизирующий характер, стабілізують ЦНС спортсмена на більш високому рівні. Спостерігається згладжування балансу збудження і гальмування, консолідація функціональних можливостей серця.

Всі згадані чинники проявилися в змаганнях першості Києва по плаванню серед учнів 5-6 класів, де команда «Тритон» протягом усіх змагань показала стабільно високі результати.

Висновки:

1.       Пролонгована. протягом 30 днів. вдихання ЕОЛ у юних плавців покращує адаптацію до тренувальних і змагальних навантажень

2.       Тренувальна діяльність характеризується поліпшенням точності. диференціювання і рухливості.

3.       Зміна регуляції ССС при адаптації до навантажень спостерігається по парасимпатичному (більш економічному) типу.

 

Література

1.     Рощина В.Д. Возможные механизмы действия фитонцидов, УП сове­щание по проблеме фитонцидов. К., "Наукова думка", 1979, с. 83-84.

2.     Пролонгированное применение эфирного масла лаванды для кор­рекции функционального состояния спортсменов в условиях учебно-тре­нировочного процесса. Ткачук В.Г., Битко С.Н. / Материалы науч­но-практической конференции проблемы адаптации в спорте. Одесса 1990 г. стр. 137.

3.     Чекман И.C. Фармакологическая регуляция функции миокарда в условиях коронароспазма и сердечно-сосудистой недостаточности. Тезисы П Всесоюзного Симпозиума "Физиология и патология сердца и ко­ронарного кровообращения". К., 1987, с.180-181.

4.     Бондаренко А.С., Резник С.Р., Мещеряков А.А. Иммуностимулирующие и иммунодепрессивные свойства экстрактов и эфирных масел из лекарственных растений.- В кн.: VIII-е совещание по проблеме фитонцидов. тез. докладов, К., "Наукова думка", 1979, стр. 94-95.

5.     Булгакова Н.Ж. Современные направления научных исследований в спортивном плавании. — М.: ГЦОЛИФК, 1983.

6.     Булгакова Н.Ж. Спортивное плавание: Учебник для вузов физической культуры. – М.: ФиС, 1996.

7.     Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. — М.: ФиС, 1986.

8.     Макаренко Л.П. Юный пловец. — М.: ФиС, 1983.

9.     Макаренко Л.П. Профессионально-педагогическое мастерство тренера ДЮСШ по плаванию. — М.: ГЦОЛИФК,1986.

10.  Платонов В.Н., Платонова В.Н. Плавание. - Киев: Олимпийская литература, 2000.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info