zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>«GENDER MAINSTREAMING» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Буряк К.М.

Дніпропетровський державний університет

 внутрішніх справ

 

Аннотация: В работе проанализировано содержание стратеги Европейского Союза в сфере гендерного равенства. Обозначены концептуальне основы правового обеспечения гендерной политики ЕС, которые находят конкретное воплощение в нормах юридических документов – регламентов, директив, решений. Подчеркивается, что положения стратегии «Gender Mainstreaming» используются для интеграции гендерной проблематики во все стратегии и программы учреждений Евросоюза и государст-членов этого объединения.

 

В сучасних дослідженнях стосовно правового забезпечення гендерної політики Європейського Союзу (ЄС) головний наголос робиться на аналізі конкретних документів Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту. В той же час поза увагою дослідників залишається процес вироблення концептуальних засад гендерної політики ЄС, так би мовити теоретичне обгрунтування її цілей, завдань і визначення основних напрямків.На підставі їх в подальшому формулюються норми правових документів ЄС - регламентів, директив, рішень.

Між тим в Європейському Союзі існує унікальна програма або стратегічний документ загального характеру для визначення засад правової політики в сфері гендерної рівності. – «Gender Mainstreaming» [1].

Впровадження гендерних підходів має на меті досягнення рівності між чоловіками і жінками. В Європейськоиу Союзі багато робиться для інтеграції гендерної проблематики в рамках всіх стратегій і програм установ Європейського Союзу та держав-членів обʼєднання.

Впровадження гендерних підходів у рамках Європейського союзу вперше було визначено Європейською комісією у 1996 році як мобілізація всіх загальних стратегій і заходів спеціально для цілей досягнення рівності статей. При плануванні гендерних програм і ініціатив прораховувалися їх можливі наслідки для реального втілення гендерної рівності між чоловіками і жінками.

У червні 2010 р. Радою ЄС був прийнятий «План дій по гендерній рівності і наданню жінкам прав у області розвитку на період 2010-2015 рр.» В ньому підкреслено, що ЄС знову заявляє про свої тверді зобов’язання відносно гендерної рівності як права людини, питання соціальної справедливості і глибинної цінності політики розвитку ЄС [2].

Систематичний розгляд відмінностей між умовами, ситуаціями та потребами жінок і чоловіків у всіх стратегіях і діях Співтовариства - це основна особливість принципу «проблематики», що прийняла Європейська Комісія як основу гендерної політики.. Це не означає просто зробити програми або ресурси спільноти більш доступним для жінок. Мова йде про одночасну мобілізація правових документів, фінансових ресурсів і аналітичних та організаційних можливостей Союзу в цілях введення в усіх областях бажання побудувати збалансовані відносини між жінками та чоловіками [3].

Інше добре відоме визначення гендерної діяльності виходить від Ради Європи (1998 р.): «Впровадження гендерних підходів є (ре) організацією, вдосконаленням, розвитком та оцінкою політичних процесів, так як проблематика гендерної рівності –це робота всіх напрямків політики, на всіх рівнях і на всіх етапах».

Рада у справах споживачів, зайнятості, соціальної політики, охорони здоров'я (EPSCO), виступає за системний підхід до визначення напрямів стратегії та обліку гендерної проблематики, у тому числі :

·       ефективне застосування оцінки гендерного впливу на політику;

·       розвиток статистики з розподілом за статтю ;

·       використання індикаторів для оцінки прогресу ;

·       навчальні програми з розвитку гендерної експертизи [4].

Gender Mainstreaming не замінює позитивні дії для жінок. Впровадження гендерних підходів та конкретні дії з просування жінок є одним із способів усунення дискримінації в минулому і для компенсації існуючого нерівності.

Досвід Європейського Союзу у формулюванні стратегічних цілей в сфері гендерної рівності повинен бути використаний Україною на шляху євроінтеграції.

Україна підписала низку міжнародних документів і взяла на себе зобов’язання щодо подолання ґендерної дискримінації. В національному законодавстві нашої держави гендерну рівність гарантують, зокрема, Конституція України та Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV, інші законодавчі акти [5]. У 2000 році Україна приєдналася до Цілей Розвитку Тисячоліття – документу, розробленого ООН і затвердженого 189 державами світу. Він започаткував процес досягнення світовою спільнотою визначених до 2015 року результатів у тих сферах, де нерівномірність глобального людського розвитку виявилася найгострішою. Серед восьми основних цілей міститься і та, яка стосується питань досягнення в глобальному масштабі ґендерної рівності. Реалізація взятих Україною зобов’язань у сфері гендерної рівності обов’язково повинна бути пов’язана з врахуванням позитивного досвіду ЄС у забезпеченні правової і фактичної рівності жінок в суспільстві.

 

Використана література:

1.     Gender Mainstreaming [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-mainstreaming-methods-and-tools

2.     REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE "EU PLAN OF ACTION ON GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT IN DEVELOPMENT 2010-2015" Brussels, 23.11.2011. SEC(2011) 1437 final. –Режим доступу:http:// capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/09/12/2011_-_1545/sec-2011 1437_gap_ report1.pdf

3.     Mainstreaming gender in the European Union [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://irps.ucsd.edu/ehafner/pdfs/gm_eu.pdf

4.     Manual for gender mainstreaming [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=en

5.     Поцулко О. Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні / О. Поцулко // Українознавчий альманах.- 2011.-№8.-С. 278-282.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info