zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ПІД ДІЄЮ ВИХРОВОГО ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

 

Федорович М.В., Хоменко О.М.

Україна, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім.О.Гончара

Руденко А.І.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

У статті розглянуто вплив вихрового імпульсного магнітного поля (ВІМП) різних напрямків обертання на активність пепсину та трипсину in vitro. Встановлено, що ВІМП правого напрямку обертання підвищує активність пепсину та трипсину, ВІМП лівого напрямку обертання знижує активність пепсину, незначно впливаючи на активність трипсину.

 

Встановлення впливу магнітних полів (МП) на організм людини залишається актуальною проблемою продовж останніх десятиріч, оскільки цей фізичний фактор може бути використаний як один із методів корекції порушених функцій організму, особливо, якщо використання фармацевтичних препаратів стає неможливим через наявність алергії на їх компоненти препаратів, або через побічні дії [1,2,4]. Можливе комбінування МП для посилення ефектів фармакологічних речовин. Остаточні механізми впливу МП на окремі органи та системи залишаються нез’ясованими [3,4].

Метою даного дослідження стало встановлення впливу вихрового імпульсного магнітного поля (ВІМП) різних нарпямків обертання на ферменти травної системи: пепсин та трипсин.

Методи дослідження, які застосовувалися : визначення активності пепсину in vitro за методикою, розробленою в лбораторії патофізіології у ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України [5]. Визначення активності трипсину проводили за методом Ерлангера в модифікації Шатернікова [6,7]. ВІМП генерувалось за допомогою апарата «Магнітер – 2». Частота модуляції МП склала 75 Гц, величина магнітної індукції змінювалась від 1 мТл до 15 мТл, час експозиції - 15 хвилин. Дані оброблялися за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин та інтервалів вірогідності за t-критерієм Стьюдента з використанням пакетів програм Microsoft Office Excel 2010.

Результати отримані в ході дослідження: ВІМП правого напрямку обертання збільшувало активність пепсину (рис. 1). При величині магнітної індукції 1 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,376±0,002 мг/мл, при 5 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,42±0,001 мг/мл (р<0,05) при 10 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,43±0,002 мг/мл (р<0,05), при 15 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,438±0,003 мг/мл (р<0,05). Пепсин знижував свою активність за впливу ВІМП лівого напрямку обертання при величині магнітної індукції 1мТл з 0,365±0,004 мг/мл на 0,367±0,003 мг/мл. При 5 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,355±0,004 мг/мл, при 10 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,0337±0,002 мг/мл (р<0,05). За 15 мТл з 0,365±0,004 мг/мл до 0,344±0,003 мг/мл (р<0,05).

 

Рис. 1. Зміна активності пепсину під впливом ВІМП різних напрямків обертання. Де * - р<0,05

 

ВІМП правого напрямку обертання значно збільшувало активність трипсину, найбільше при 15 мТл. При величині магнітної індукції 1 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,986±0,002 мг/мл, при 5 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,452±0,004 мг/мл, при 10 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,448±0,003 мг/мл (р<0,05), при 15 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 1,061±0,005 мг/мл (р<0,05). *За впливу ВІМП лівого напрямку обертання на трипсин спостерігалась тенденція до зниження протеолітичної активності. За величини магнітної індукції 1 мТл активність трипсину незначно підвищилась (усі результати р<0,05) з 0,465±0,009 мг/мл до 0,466±0,003 мг/мл, при 5 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,452±0,004 мг/мл, при 10 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,448±0,003 мг/мл, при 15 мТл з 0,465±0,009 мг/мл до 0,443±0,003 мг/мл.

 

Рис. 2. Зміна активності трипсину під впливом ВІМП різних напрямків обертання. Де * - р<0,05

 

На основі отриманих даних можна зробити припущення, що ВІМП різної спрямованості змінює конформацію та внутрішньомолекулярні взаємодії у молекулах ферментів, що й призводить до зміни їх протеолітичної активності. Дізнатися, які саме структурні взаємодії призводять до збільшення або до зменшення протеолітичної активності пепсину та трипсину можливо за допомогою рентгеноструктурного аналізу.

 

Список використаної літератури:

1.     Хоменко О.М. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на функції органів травлення та крові (моделі та механізми): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд.биол.наук: спец. 03.00.13 « Фізіологія людини і тварин»/О.М. Хоменко.–Дніпропетровськ, 2002.–20 с

2.     Витушкин А.А. Перспективы использования электромагнитных полей для регуляции процессов в системе пищеварения/ А.А.Витушкин, Н.Е.Житник, А.И.Руденко, И.И. Соколовский// Стратегия выживания. Адаптация и реабилитация населения Украины в условиях техногенных перегрузок: междунар. науч.-техн. конф.Днепропетровск,30-31 мая.2005 г.: материалы конференции.–Днепропетровск, 2005.–С. 127-129.

3.     Готовский М.Ю. Биологическое действие переменных электирических и магнитных полей/ М.Ю. Готовский// Традиционная медицина. Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС». - Москва, 2011. - № 3(26). – С. 4-13.

4.     Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля лівого обертання на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та за умов стресу/ Г.О. Задорожна, В.П. Ляшенко, А.І. Руденко, О.З. Мельникова, Т.Г. Чаус// Вісник Дніпропетровського університету . Біологія. Екологія.- 2009.-№17 – С. 80-86.

5.     Клініко-лабораторна оцінка функціонального стану секреторних залоз шлунка (методичні рекомендації)/ А.І. Руденко, Т.В. Майкова, Л.М. Мосійчук,О.А.Пономаренко, Т.М. Толстикова, А.С. Сиротенко.–К., 2004.–23с.

6.     Шатерников В.А. Методы определения активности трипсина в сыворотке крови / В.А. Шатерников // Медицина. Биохимические методы исследования в клинике. – 1969. – С. 206–209.

7.     Erlanger B.F. The preparation and properties of two new chromomeric substrates of trypsin/ B.F. Erlanger, N.Kokowsky, W. Cohen // Arch. Biochem. Biophys. – 1961. – № 2. – Vol. 95. – Р. 271–278.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info