zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Гінсіровська І.Р.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний технічний

університет імені Івана Пулюя

 

Summary. The necessity of praxiological skills development of future management specialists in higher technical educational establishments has been grounded in the article. Attention has been focused on contents of praxiology as a branch of scientific knowledge. The abilities the future management specialists must own for successful realization of administrative activity have been described. The prospects of educational discipline «Organization of successful activity» introduction in higher technical educational establishments have been considered. The contents, forms and methods of praxiological skills development of future management specialists in higher technical educational establishments in the process of teaching of the special course have been described.

 

Проблеми успіху та успішної діяльності завжди були у центрі уваги фахівців різних галузей наук. З’явилася наука праксеологія, головне завдання якої полягає у вивченні ефективної діяльності. Термін «праксеологія» вперше використав французький філософ та історик Л. Еспінас, запропонувавши ідею створення окремої навчальної дисципліни про чинники підвищення ефективності діяльності [2, с. 5]. Термін "праксеологія" походить від грецького praxis – дія, практика і в буквальному перекладі означає "знання про дії". Польський філософ і логік Тадеуш Котарбінський в другій половині 20 сторіччя розглядав її як окрему галузь філософського знання. Сьогодні це спеціальна наукова дисципліна, що презентує загальну теорію організації діяльності. Праксеологія передусім виступає як системне знання про загальні принципи і способи організації раціональних, доцільних, успішних дій [3, с. 780].

Т. Котарбінським виділено основні особливості праксеології як науки:

·       - синтез даних різних наук, що відносяться до організації праці,

·       - об’єднання в єдину систему всього, що накопичено людством у галузі організації праці,

·       - синтез того, що має всезагальний характер, відносно до будь-якої діяльності,

·       - синтезуючи різні дані під кутом зору певного цільового завдання, дає більш чітке орієнтування для тих наук, матеріал яких вона використовує [2, с. 16-17].

Термін “праксеологія” ми трактуємо як галузь досліджень, що вивчає людську діяльність, зокрема в аспекті її ефективності. Виховання успішної особистості та її підготовка до ефективної професійної діяльності є одним з пріоритетних завдань вищих навчальних закладів загалом та технічних зокрема. Адже саме успішна діяльність інженерних та управлінських кадрів сприяє реформуванню економіки Української держави, подоланню кризових суспільних явищ, таких як малозабезпеченість, безробіття тощо. На жаль, у вищій школі сьогодні вона не вивчається. Питання формування праксеологічних умінь майбутніх інженерів та менеджерів, їх практичної фахової підготовки у вищих навчальних закладах досить актуальне, багатоаспектне й вимагає нових наукових розробок і досліджень.

З метою забезпечення ефективної роботи підприємства чи фірми висококваліфікований менеджер повинен здійснювати якісну організаційну та управлінську діяльність інженерними кадрами. Стає очевидним, що сьогодні фахівець у галузі управління повинен бачити нове й перспективне, вносити зміни в традиційні форми та засоби виробництва, проектувати його розвиток з урахуванням законів ринкової економіки, що є неможливим без належного рівня сформованості праксеологічних умінь.

Для забезпечення формування праксеологічних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів нами запропоновано спецкурс «Організація успішної діяльності». Викладання даної дисципліни не лише сприятиме удосконаленню навчального процесу у вищих технічних навчальних закладах, а також забезпечить формування у майбутніх інженерів та менеджерів уміння спостерігати, досліджувати, аналізувати, приймати рішення, розробляти, організовувати та управляти професійною діяльністю на підприємствах та фірмах, а також адаптовувати результати своєї діяльності.

Відповідно до загальних вимог праксеології, діяльність інженерних та управлінських кадрів повинна бути: результативною – досягати запланованої мети; точною – найбільш наближеною за суттєвими ознаками до зразка; старанною – виконаною наполегливо з турботою про повноцінність продукту, за можливості доповненою позитивними якостями, при максимально можливій відповідності зразку; бездоганною – такою, що не має недоліків; економічною – продуктивною й економною [4, с. 219]. Виконання цих умов забезпечить високу якість продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку.

Належний рівень сформованості праксеологічних умінь у майбутніх фахівців з менеджменту забезпечує ефективне управління діяльністю інженерних фахівців через її всебічний аналіз, цілеспрямоване моделювання умов і засобів удосконалення на основі синтезу теоретичних знань та емпіричного досвіду. Теорія праксеології відображає залежність результатів успішної роботи інженерних кадрів насамперед від їх попередньої ретельної підготовки менеджерами до виконання даного виду діяльності. На фахівцях з управління лежить відповідальність за організацію та контроль діяльності інженерів, що, у свою чергу, потребує оволодіння знаннями, свідомий вибір засобів, методів аналізу і регулювання, критерії оцінювання результатів.

Важливою умовою досягнення успіху у професійній діяльності фахівців з менеджменту є не лише ефективне управління діяльністю інженерних кадрів та контроль процесів виробництва на підприємствах, але і впровадження інновацій у власну діяльність для її вдосконалення. Успішній діяльності фахівців з менеджменту щодо організації та управління діяльністю інженерів сприяє належний рівень сформованості таких умінь:

- аналітичні (спостерігати й аналізувати процес професійної діяльності інженерів, вносити конкретні рекомендації щодо її удосконалення);

- прогностичні (прогнозувати перебіг та результати процесу виробництва, передбачити можливі відхилення і небажані явища у процесі професійної діяльності інженерів та уникнути їх, прогнозувати удосконалення власної професійної майстерності).

- конструктивні (формулювати завдання з організації професійної діяльності інженерів та менеджерів, планувати роботи з організації успішної професійної діяльності та змісту взаємодії всіх учасників процесу виробництва;

- організаторські (організовувати цілеспрямовану і ефективну інженерну діяльність, координувати процес відтворення та ефективного використання інтелектуального потенціалу підприємства, створювати умови для успішного процесу виробництва та сприятливої атмосфери у колективі, передбачити та уникнути конфліктів).

- комунікативні (керувати процесом спілкування працівників у ході професійної діяльності, установлювати контакт з колективом, налагоджувати зовнішні зв’язки з організаціями-партнерами та органами управління, забезпечувати ефективну взаємодію структурних підрозділів підприємства);

- діагностичні (діагностувати рівень готовності інженерів та менеджерів до ефективної професійної діяльності);

- рефлексивні (визначати відповідність змісту професійної діяльності загальним потребам науки та економіки, контролювати і оцінювати результати професійної діяльності інженерів, забезпечувати об’єктивну оцінку та розвиток власного освітньо-професійного та інтелектуального потенціалу, оцінювати причини успіхів і недоліків у власній діяльності та визначати напрями її корекції).

Підготовка майбутніх інженерів та менеджерів до формування праксеологічних умінь забезпечується новітніми методами: проблемний виклад, частково-пошуковий, пошуковий, дослідницький, дискусія, самостійне спостереження, імітаційно-ігровий, метод проектів.

Ефективними формами роботи з формування праксеологічних умінь є лекційні заняття (проблемний виклад, міждисциплінарний підхід, навчання на основі власного досвіду), практичні заняття (навчання в команді, вирішення винахідницьких завдань), лабораторні заняття (проведення досліджень, направлених на вирішення різних завдань інноваційної інженерної діяльності), індивідуальні заняття.

Вагоме місце у лекційному курсі запропонованої дисципліни «Організація успішної діяльності» займають рекомендації майбутнім інженерам та менеджерам щодо необхідності впровадження інновацій у виробництво, що є необхідною умовою формування праксеологічних умінь. Оскільки такій діяльності у вищих технічних навчальних закладах приділяється недостатньо уваги, тому давно назріла необхідність змінити акценти у процесі підготовки майбутніх інженерів, підкреслюючи важливість інноваційних розробок та ефективність їх застосування у виробництві, на сучасних фірмах та підприємствах. У студентів необхідно виховувати прагнення до першості, ефективного виконання професійних обов’язків та професійного розвитку.

 

Список джерел і літератури

1.     Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с.

2.     Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский. – М. : Экономика, 1975. – 271 с.

3.     Новейший философский словарь / [сост. и гл. научн. ред.-р А. А. Грицанов]. – Мн. : Интерпрес-сервис: Книжный Дом, 2001. – 1280 с.

4.     Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (Введение в праксеологию) / Т. Пщоловский; пер. с польск. – К., 1993. – 271 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info