zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОЖЛИВОСТІ СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ КРОКІВ ТИСКУ В КОМПРЕСІЙНОМУ ВИПРОБУВАННІ

 

Грабовець О.М.

Україна, м. Дніпропетровськ, ПДАБА

 

В статье приведены результаты экспериментальной проверки возможности сокращения количества ступеней давления в компрессионном испытании при сохранении качества полученных результатов.

 

В статті наведені результати компресійних випробувань піщаних, глинястих і лесових ґрунтів – як природної будови, так і штучних, зразки яких були виготовлені за вимогами норм [1] за допомогою приладів стандартного ущільнення ґрунтів [2, 3, 4] об’ємом 1000 і 200 см3 із заданими вологістю W та густиною сухого ґрунту rd. Грансклад ґрунтів наведено на рис. 1. Вологість і густину ґрунту визначали за стандартами [5, 6].

Перевірка полягала у визначенні різниці деформацій за тиском 400 кПа для двох варіантів навантаження – за шістьма кроками в одній серії зразків-близнюків і двома – у другій.

Потім сім поодиноких значень перевіряли на наявність екстремальних [1, 7], а середні арифметичні використали для обчислення та побудування графіків (рис. 2, рис. 3).

На підставі результатів випробування 144 зразків піщаного і лесового ґрунту можна зробити висновок, що середні в серіях зразків відхилення деформацій за тиском 400 кПа при 11 кроках тиску (0-50-100-150-200-300-400 кПа) порівняно з двома (0 – 150 – 300 кПа) становлять в поодиноких випадках від мінус 1,0 до плюс 13,7 % при середньому для всіх 144 зразків ґрунту 8,8 % (менше 10 %), що є цілком припустимим у геотехнічних розрахунках. Звідси витікає, що заміна схеми компресійного випробування із шістьма кроками тиску на схему із двома (наприклад, 0-150-300 кПа) призводить до підвищення одержаної деформації зразка ґрунту, а це веде до зменшення обчисленого модуля деформації ґрунту і спричинить більшу за розміром розраховану деформацію ґрунтової основи під фундаментами споруд. Проектувальники фундаментів будуть розраховувати на трохи менш міцний і більш деформований ґрунт, що дасть додатковий запас надійності розрахунку по ґрунту.

 

 

1.GIF

Рис. 1 – Кумулятивна крива ґранскладу піску та лесовидних ґрунтів Дніпропетровська: 1 – пісок, 2 – лесові суглинки, зразки яких відібрано з глибини 2 і 3 м, 3 – лесовий супісок, зразки якої відібрані з глибини 1 м.

 

2.GIF

Рис. 2 Результати експериментальних випробувань піщаних зразків штучної будови: 1.1, 1.2 – шифри зразків за середніми значеннями вологості W=0,0705 та густини сухого ґрунту rd=1520 кг/м3; 1.3, 1.4 – W=0,11, rd=1834 кг/м3; 1.5, 1.6 – W=0,1830, rd=1520 кг/м3.

 

3.GIF

Рис. 3 Результати компресійних випробувань зразків лесового суглинка штучної будови: 2.1, 2.2, 2.3 – шифри зразків за середніми значеннями вологості W=0,225 та густини сухого ґрунту rd=1773 кг/м3; 2.4, 2.5, 2.6 – W=0,29, rd=1530 кг/м3.

 

4.GIF

Рис. 4 Результати компресійних випробувань зразків суглинка та супіску непорушеної будови з семи-десяти кратним повторенням: 3.1, 3.2 – шифри зразків супіски з середніми значеннями вологості W=0,0441 та густини сухого ґрунту rd=1435 кг/м3; 3.3, 3.4 – суглинок W=0,0875, rd=1394кг/м3; 3.5, 3.6 – суглинок W=0,119, rd=1158 кг/м3.

 

 

Таблиця 1

Розбіг значень деформації зразків ґрунту за тиском 400 кПа у компресійному випробуванні з шістьма і двома кроками тиску

Ґрунт

Фізичні характеристики

Відносна деформація (0/00) за тиском 400 кПа

Відхилення деформації (%) при 400 кПа

Пісок дрібний, зразки штучної будови

0,78

0,78

0,78

0,25

0,25

0,65

27,4

18,6

31,9

26,8

19,4

20,6

2,19

4,30

34,7

13,7

Суглинок лесовий, зразки штучної будови

0,52

0,52

0,71

0,71

134

149

134

152

0

-2,01

-1,00

Лесовий супісок, зразки природної будови

0,88

0,14

57,2

56,1

1,92

1,92

Суглинок лесовий, зразки природної будови

0,94

1,33

0,25

0,24

74,0

61,7

70,7

81,8

4,46

32,6

18,5

Середнє

8,8

 

Таким чином, заміна схеми навантаження зразка ґрунту з шістьма кроками тиску на схему з двома кроками веде до деякого підвищення запасу надійності споруди за ґрунтом і зменшує витрати на відбір зразків і їх компресійне випробування, тому заміну вважаємо коректною, корисною і приймаємо до використання у подальших підрозділах як один із елементів нової методики.

Аналіз результатів. Тривалість процесу консолідації глинистих ґрунтів змусила дослідників шукати способи зменшення часу компресійних дослідів. Найбільш простий з них – це швидке навантаження зразка проектним тиском з метою одержати одразу відповідне обтиснення без будування всієї компресійної кривої, але при цьому виникають великі градієнти порового тиску та більш інтенсивно порушується будова ґрунту. Більш інтенсивний спосіб – завантажити ступенями тиску за стандартом з тривалістю проміжних кроків тиску 1-2 години, а розрахункове значення тиску дотримувати до закінчення консолідації. Цей шлях був би можливий у випадку, якщо режим тиску не впливав би на кінцевий результат [8].

Що стосується величини кроку тиску, то відомі співставлення компресійних випробувань трьох пар зразків-близнюків лесових ґрунтів м. Грозного, Новокузнецка та Запоріжжя (Ю.М. Абелев, М.Ю. Абелев, [9]), в котрих один зразок випробували кроками по 10 кПа від нуля до 300 кПа, а другий – по 50 кПа. У першому випадку грунт деформувався, як підкреслюють Ю.М. Абелев и М.Ю. Абелев, систематично більше і розходження складало у середньому 41 %, причому максимальні відхилення приходилися на області найменьших та найбільших тисків. Ці дослідження цікаві для нашої задачі, але малий об’єм досліджень (шість зразків без повторень у однорідному випробуванні) не дають впевненості у кінцевому висновку.

Прискорена методика компресійних випробувань ґрунтів на принципі швидкого навантаження зразка проектним тиском була запропонована та детально розпрацьована В. М. Веселовським за участі М.М. Герсеванова у багаторічній праці Загальносоюзного науково-дослідницького інституту підвалин та фундаментів при лабораторних дослідженнях зразків ґрунту з висотою до 8 см. Було встановлено наступне [10]:

 - тривалість процесу осідання дослідженого у компресійному приладі зразка ґрунту не залежить від величини тиску та для дослідженого ґрунту певної потужності є постійною величиною;

 - через незначний проміжок часу після навантаження (2-4 % часу повної стабілізації деформації) осідання становить 85-95 % його кінцевої величини;

 - звичайне тривале навантаження до стабілізації деформації може бути замінено навантаженням через невеликий проміжок часу;

 - час, необхідний для ущільнення зразка ґрунту до 85-95 % осідання, пропорційне висоті стисливого шару та при висоті зразка від 2 см та менше коливається в межах від 1 години до 20 хвилин.

За звичайних обставин з дотриманням на кожному ступені навантаження повної стабілізації деформації, тобто доки за останні 20 годин показання індикатора не перестануть змінюватися, використаний час на дослідження рахується не годинами, а добами або у десятки разів більше, ніж потребує для встановлення 85-95 % кінцевої деформації.

Враховуюче вище сказане, В.М. Веселовський запропонував прискорений метод побудови компресійних кривих, який дає приблизно ті ж самі результати, що і стандартний метод, але вимагає значно меншої витрати часу.

Ідея методу: не чекаючи повної стабілізації деформації, зразок навантажують через більш короткий проміжок часу (через одну або кілька годин), достатній для плавного повороту кривої на згасання деформації. До повної стабілізації дотримується лише останній крок навантаження.

В.М. Веселовський стверджує, що для більш точного побудування компресійного графіку необхідно внести іще один додатковий крок з повною стабілізацією. Але практично достатньо використовувати компресійну криву, яку побудували за допомогою лише однієї кінцевої ступені, дотриманої до стабілізації деформації, бо навіть у несприятливих умовах розходження становить між стандартним та спрощеним методом 1-4 %.

Таким чином, наша пропозиція заміни 6-крокового навантаження на 2-крокове ґрунтується як на наших даних, так і на висновках В.М. Веселовського [10], що тривалість процесу осідання дослідженого у компресійному приладі зразка ґрунту не залежить від величини тиску та для дослідженого ґрунту певної потужності є постійною величиною. Тому ми вважаємо, що це є прийнятним і може бути застосованим у створенні нової методики визначення деформаційних характеристик дисперсних ґрунтів.

 

Використана література

1.     ДСТУ БВ.2.1-4-96 Державний стандарт України. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. – К.: Держ. Комітет у справах містобудуван. і архітек. – 1997. – 102 с.

2.     ГОСТ 22733-77 Стандарт СССР. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.– М.: Изд-во стандартов, 1981. – 10с.

3.     Писаненко В.П., Лавров С.Н. Полевые испытания деформационных свойств грунтов методом контролируемых перемещений// Известия вузов: Строительство и архитектура – 1990. – № 5 – С. 130 – 133.

4.     Попова З.А. Исследование грунтов для дорожного строительства (лабораторные и практические работы): Уч. пособ. для техн. – М.: Наука, 1979. – 164 с.

5.     ГОСТ 5180-84. Стандарт СССР. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.– М.: Изд-во стандартов, 1985. – 37с.

6.     ДСТУ БВ.2.1-3-96. Державний стандарт України. Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення. – К. 1996 – 76 с.

7.     ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96).Державний стандарт України. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.– К.: Держ. Комітет у справах містобудуван. і архітек. – 1996. – 24 с.

8.     Литвинов И.С. Исследование грунтов в полевых условиях. – Москва – Харьков: Углетехиздат, 1951. – 196 с.

9.     Абелев Ю.М., Абелев М.Ю. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах. – М.: Стройиздат, 1979. – 281 с.

10.  Веселовский В.М. Осадки сооружений во времени. М.: Стройиздат, 1940 – 125 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info