zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЛИСТІВОК

 

Костюк К.С.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Abstract. This paper presents the design decisions leaflets are three types of cards (plane, plane-relief, three-dimensional). Features of the material embodiment of cards. The basic materials for cards.

Keywords: card, material and design solution, a surface-embossed, plane, three-dimensional design, decorative elements, functions.

 

Актуальність теми. На сьогодні світ прикладної графіки – листівок – це абсолютно особливий простір, в якому відбуваються зміни середовища, відкриття науки та перетворення культурного світу людини. Листівка – це особливе видання, які справедливо розглядають як феномен культури, національної чи світової в цілому.

Поява нових матеріалів зумовлює пошук дизайнерами нових конструктивних рішень, дає можливість створення цікавих і особливих листівок. Листівки з нових матеріалів та оригінальних конструкцій набувають попиту серед суспільства і дають поштовх для подальшої їх розробки. Неврахування специфіки листівок при підготовці внутрішнього і зовнішнього оформлення призводить до додаткових матеріальних затрат на етапі поліграфічного виготовлення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Листівка як особливий вид видань належить до великого видо-типологічного сегмента ізовидань. Ізовиданнявидання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощовиданні домінує зображення чи зображальний ряд – художній ансамбль, а текст відіграє допоміжну, пояснювальну роль, може бути відсутнім) [3, с.57]. Можемо зустріти й такі синонімічні терміни на позначення ізовидань, як зображальне, образотворче, мистецьке, художнє видання. За визначенням М. Тимошика, «зображальні видання складають ту частину друкованої продукції, де домінує зображальний матеріал у вигляді репродукцій творів мистецтва чи фото, а текст виконує лише допоміжну, пояснювальну функцію» [4, с.35]. Національний стандарт України [1, с.47] не визначає ізовидання як окрему типологічну групу. Він класифікує види видань за диференційованими параметрами, тому і не залишаються повз увагою упорядників стандарту такі види видань як електронні, ізовидання, епістолярні видання та багато інших, про які в українському стандарті немає навіть номенклатурної згадки.

Ізовидання, як стверджує М. Лавров, копіює найкращі здобутки мистецтва (живопису, архітектури). У ізовидань активніше проявляється їх матеріальне втілення, зумовлене роллю посередника між оригіналом твору мистецтва і реципієнтом [2, с.58].

Листівку розглядають як витвір образотворчого, фотографічного, видавничого і поліграфічного мистецтва делтіологи (науковці, які займаються комплексним вивченням феномену листівок). В. М. Шлеєв у своїй праці наголошує на особливій типологічній властивості листівок як видавничого продукту [5, с.49]. Л.О. Перфильєва розповідає тільки про відкриті листівки і говорить, що листівка є «універсальним інструментом культури, який може бути використаним для вирішення художніх завдань» [3, с.7]. У своїй книзі К. Шонк-Русич дослідив поштові листівки як засіб комунікації [6]. В. Яцюк у своїй роботі розглядав саме історичний розвиток листівки, її характеристики [7]. Деякі дослідники досить широко розглянули визначення поняття «листівка», визначили функції листівок, але комплексного дослідження конструктивних рішень листівок автором не виявлено, у зв’язку з цим ця тема є актуальною.

Метою роботи виявлення особливостей конструктивного рішення листівок. завдання: визначити класифікацію листівок за характером матеріальної конструкції; вивчити основні матеріли для листівок. Об’єктом дослідження є листівки. Предметом дослідження є конструктивні рішення листівок.

Виклад основного матеріалу. Листівкице художні, поштові карткові видання встановленого формату, які друкуються з одного чи з обох боків. Листівки бувають ілюстровані, текстові, репродукційні, оригінальні. Еволюція листівки відбувалася по висхідній лінії. Первинний задум функціонального призначення листівкизасіб поштового зв’язку, який не вимагає великих затрат часу і є економічно ощадливим. Відкриті листи (так називали листівки) – явище, яке виникло на перетині поштової і видавничої справи. З часом листівка у синтезі графічного мистецтва і фотографії, краєзнавства, туризму, духовності і культури, починає, крім утилітарних, виконувати художні функції.

Перші листівки виникли на початку XVII століття. Для виготовлення перших листівок застосовували пташине пір'я, волосся, засушені квіти, шкіру, бісер, гуму, оксамит, шовк і деякі інші [3].

Конструкція листівки є невід’ємною її частиною. Листівканосій твору мистецтва, особлива форма для вираження й існування художнього змісту, візуалізованого через певний естетичний об’єктзображення. Листівка є одним із демократичних і доступних видів прикладної графіки.

Конструкція виробу формується шляхом використання основних функцій листівок. До них належать рекреаційна, яка приносить задоволення і створює ефект емоційного піднесення; комунікативна, що зумовлює спілкування осіб один з одним; історично-документальна, яка віддзеркалює епоху у всьому її різноманітті; культурологічна, що активізує пізнання епохи та її культури та естетична, яка спричинює вплив на формування естетичного смаку.

За конструктивним рішенням листівки можна поділити на три види: площинні, площинно-рельєфні, об’ємні. Будь-який вид цих листівок може бути створений на основі листівки з вкладкою чи листівки з ефектом 3D.

Площинні листівки зазвичай роблять у вигляді витинанки, а саме прорізанням у площині контуру, або спеціальних зображень без накладних елементів. Така листівка створює ефект мережива. За конструкцією площинна листівка є найпростішою, тому вона є легкою у виготовленні. Також до площинних належать листівки традиційного виробництва, що складаються вдвоє і на яких зображені твори мистецтва чи певна реклама.

Площинно-рельєфні листівки поділяються на пошарові без площини, тобто вироби, які вирізаються з одного листа паперу, а потім складаються у невеликий рельєф, що дає змогу створювати велику кількість креативних рішень. Наступним підвидом є листівки, в яких використовуються підкладки у вигляді фону. Тобто така листівка є більш креативною і має невеликий рельєф, що відчутний на дотик. Основним призначенням таких листівок є зміна подальшої форми, як художній твір. Підвидом площинно-рельєфних листівок є спосіб шарування (наклеювання елементів різної форми по шарах). Такий підвид листівок створює естетичну виразність і дає змогу поєднувати велику кількість кольорів.

Зазвичай, об’ємні листівки складаються просто з окремих елементів, в яких конструкція відображає певний образ. Одним з видів таких листівок є об’ємні комбіновані з використанням різних матеріалів, а саме ґудзиків, кавових зерен, насіння, круп. Різні елементи наносяться на площину у вигляді аплікації та колажу. Такі листівки створюються на основі реальних предметів середовища, але у зменшеному вигляді.

Підвидом об’ємних листівок також є вироби з ефектом 3D, які створюють невелику ілюзію та дають змогу виражати естетичний смак. Наступним підвидом є листівка з вкладкою, які слугують основою конструкції листівки.

Основною складовою листівок є матеріал, адже він слугує і основою і доповненням до виробу. Листівки можуть бути паперові/картонні та листівки змішаного типу – папір у поєднанні з наліпками та аплікаціями у вигляді тканини, ниток, застібок, ланцюжків, сухих рослин, музичних дисків, прозорих плівок, фольги, бісеру, стрічки-ляссе тощо.

Зображення є домінантним елементом видання. Зображення у листівціце своєрідний текст, інформаційний «меседж», який інтерпретується візуальними художніми засобами. Наголосимо, що у листівці зображальні елементи виступають самостійним елементом з власним змістом, тому дизайнеру слід бути уважним до якості зображального матеріалу, зображальних оригіналів, відповідності запланованому поліграфічного відтворенню.

Висновки. Листівкаце особливе видання, яке розглядають як феномен культури, національної чи світової в цілому. Листівки з нових матеріалів та оригінальних конструкцій стають популярними серед суспільства і дають поштовх для подальшої їх розробки. За конструкцією листівки поділяються на три види: 1) площинні листівки (витинанки або листівки традиційного виробництва); 2) площинно-рельєфні листівки (змінюють подальшу форму як художній твір); 3) об’ємні листівки (конструкція створює певний образ). Листівки дозволяють реалізовувати ексклюзивні можливості естетично привабливих і самобутніх конструкцій сьогодення.

  Перспективи подальших досліджень. Надалі є необхідність більш детально дослідити конструктивні рішення листівок, їх нові можливості та концепції, які можна реалізувати на практиці.

Список використаних джерел

1.     Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017–95. К., Держстандарт України 1995. – 47 с.

2.     Лавров М. О. Ізовидання / М. О. Лавров. – К., Берег, 2001. – 180 с.

3.     Перфильєва Л. О. Відкриті листівки / Л. О. Перфильєва. – М., Квадрат, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_marketing/ch5_2.html

4.     Тимошик М. К. Історія виникнення листівок / М. К. Тимошик. – К., 2002. – 235 с.

5.     Шлеєв В. М. Листівки і їх колекція: підручник / В. Шлеєв. – К., Зоря 1995. – 345 с.

6.     Шонк-Русич К. Україна у листівках / К. Шонк-Русич. – Нью-Йорк, 1981. – 70 с.

7.     Яцюк В. Шевченківська листівка як пам'ятка історії і культури (1890–1940) / В. Яцюк. – К.: Криниця, 2008. – 567 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info