zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ БІЗНЕС - СИСТЕМИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

 

Кулик Р.Р., Соловій О.П.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

Аннотация: Проанализированы методические подходы к оценке финансовой безопасности предприятия и указано на их недостатки. Предложена новая концепция оценивания финансовой безопасности бизнес-системы с учетом ее жизненного цикла.

 

В умовах, що склалися необхідна ефективна реалізація нових форм і методів управління підприємствами. До кожного з них варто підходити як до окремо діючої бізнес-системи.

Фінансова безпека є внутрішнім станом бізнес-системи, що дозволяє їй функціонувати в режимі розвитку та мінімізувати негативний вплив зовнішніх факторів. Необхідність та напрямки оцінювання фінансової безпеки випливають із закономірностей розвитку систем, серед яких найбільше значення в аспекті забезпечення безпеки мають закон циклічного розвитку, закон спадної ефективності, еволюційного вдосконалення систем і деякі інші.

Фінансову безпеку підприємства і її оцінку досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме: О. Ареф'єва, І. Бланк, К. Горячева, М. Єрмошенко, С. Єрохін, С. Ілляшенко, Ю. Кракос, І. Олексів, Л. Покропивний, С. Ткаченко, Н. Фокіна.

Аналіз результатів наукових праць показав, що проблеми фінансової безпеки бізнес-системи ще недостатньо повно досліджені. Система показників, яка характеризує фінансову безпеку, є різнорідною, важко піддається структуризації, а значна кількість цих показників, як і методик взагалі, не завжди несе необхідне інформаційне навантаження. Відсутність чіткого алгоритму, який би ставив у відповідність «стадію життєвого циклу бізнес-системи – її фінансові цілі на цій стадії – її фінансову безпеку при досягненні цілей – методику оцінювання фінансової безпеки – коригувальні заходи досягнення цілей при збереженні фінансової безпеки», робить проблему дослідження існуючих методик на їх відповідність інформаційним потребам бізнес-системи актуальною.

Відтак, метою даної статті є аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства і пропозиція нової концепції її оцінювання в бізнес-системах.

Зазначимо, що на сьогодні не існує жодних нормативно-правових документів, які забезпечували б бізнес-системи методичними рекомендаціями для визначення їх фінансової безпеки. Законодавчо закріпленими є методики [1, 2, 3], які лише в загальному вигляді оцінюють фінансовий стан підприємства. Проте вони не дають змоги підприємствам різних галузей економіки оцінити їх фінансову безпеку, а тим більше на відповідних стадіях життєвого циклу.

Позитивним в методичних рекомендаціях з аналізу і оцінки фінансового стану підприємства є встановлення по окремих коефіцієнтах нормативних значень, які в подальшому можуть слугувати пороговими.

Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон вважають, що жодна методика оцінки фінансової безпеки підприємства не дає повну, всеосяжну її оцінку. На їх думку методичні рекомендації щодо оцінки рівня фінансової безпеки підприємства повинні:

·       розглядати фінансову безпеку як комплексну величину, оскільки вона включає декілька складових; для визначення фінансової безпеки підприємств (вводять поняття «еталонне підприємство», тобто таке підприємство, у якого рівень фінансової безпеки підприємства найкращий);

·       після отриманих результатів необхідно дати рекомендації з метою підвищення рівня фінансової безпеки підприємства.

У промисловості оцінкою рівня фінансової безпеки може служити рейтинг окремого підприємства, розрахований за сукупністю одиничних критеріїв. Рейтинг окремого підприємства характеризує його конкурентоспроможність по відношенню до інших підприємств галузі, а сила конкурентної позиції якраз і є найкращим показником безпеки в умовах ринку [4, с. 92–94].

Оцінювання рівня фінансової безпеки окремого суб’єкта господарювання, зазвичай, проводиться шляхом порівняння параметрів фактичного стану або прогнозу економічного розвитку на визначений період з пороговими значеннями. Під час аналізу та узагальнення результатів фінансово-господарської діяльності визначається досягнутий рівень фінансової безпеки, а в прогнозних оцінках – ймовірний на майбутній період – результат. При цьому кожен показник економічного розвитку характеризує ситуацію у визначеній сфері діяльності.

Оцінювання індикаторів рівня фінансової безпеки здійснюють за кожним напрямом фінансово-господарській діяльності суб’єкта господарювання, при цьому необхідним є їх порівняння з галузевими індикаторами фінансової безпеки.

Визначальними положеннями під час вибору інструментарію аналізу й оцінювання рівня фінансової безпеки бізнес-системи мають бути:

·       відображення сутнісних характеристик стану економіки, що характеризують її розвиток і в якому функціонує бізнес-система;

·       ідентифікація стадії життєвого циклу бізнес-системи;

·       всебічне відображення (через набір відповідних показників) і конкретизація заходів протидії загрозам фінансовій безпеці;

·       забезпечення можливостей аналізу індикаторів всіх елементів бізнес-системи, прогнозування їх тенденцій з метою запобігання загрозливим ситуаціям;

·       володіння даними з достатнім ступенем конкретності та достовірності, що дає змогу давати однозначну оцінку фактичному рівню фінансової безпеки бізнес-системи.

Методи оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи залежать від конкретного змісту, що вкладається в саме поняття «фінансова безпека бізнес-системи» і стадії життєвого циклу на якій вона знаходиться в момент оцінювання.

Як показав огляд наукових праць на сьогодні є різноманітні пропозиції щодо оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. Разом з тим, варто зауважити, що дані методичні підходи (основані в більшості випадків на традиційній фінансово-орієнтованій концепції оцінювання бізнес-системи і засновані на показниках фінансової звітності), є недосконалими і, протягом останнього десятиліття, посилено критикуються. Це викликано низкою причин. Найважливішими з них є:

·       недостатність методичних розробок, пов’язаних з формуванням комплексу моделей оцінювання фінансової безпеки бізнес-систем;

·       не всі фактори, що впливають на показники фінансової безпеки, детерміновані й мають кількісні вимірники (до того ж, іноді отримати достовірну інформацію досить проблематично);

·       не завжди достовірні дані фінансових звітів, що в свою чергу пов’язано з недосконалістю вітчизняної системи обліку та низьким професіональним рівнім її спеціалістів;

·       ретроспективний характер оцінки, оскільки вона проводиться за даними «минулої» звітності та носить статичний характер і має короткострокову важливість;

·       існуючі методи оцінювання фінансової безпеки підприємства недостатньо повно висвітлюють процедуру вибору найбільш значущих показників їх фінансової безпеки, і спрямовані лише на частину чинників зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування бізнес-системи;

·       відсутність нефінансових показників;

·       наявність слабкого взаємозв’язку із стратегічним плануванням;

·       суб’єктивізм думок експертів при визначенні вагомості фінансових коефіцієнтів;

·       оцінювання рівня фінансової безпеки бізнес-системи через формування і аналіз лише інтегрального показника є недостатньо точним і занадто узагальненим, оскільки не враховує її багатофакторної діяльності і, відповідно, системний характер фінансової безпеки.

Оцінку фінансової безпеки бізнес-системи слід проводити не з погляду короткострокового інвестора, націленого на спекулятивний дохід, а з погляду особи, зацікавленої в постійній фінансовій безпеці і довгостроковому зростанні компанії. Тому для фінансової безпеки бізнес-системи важлива не стільки її моментна оцінка (яка проводиться сьогодні за допомогою вищевказаних підходів і методів), а така оцінка, яка давала б підтримку її стійкого розвитку в довгостроковому періоді.

На сьогоднішній день сформувався напрям, який підходить до підприємства не тільки як до бізнес-системи, що існує в певний період часу, але і як до об'єкту, який вже розвивався до моменту оцінки і розвиватиметься далі. Ці дослідження ґрунтуються на теорії життєвих циклів, яка розвиває ідею про те, що бізнес-система, як і будь-який живий організм, проходить через ряд етапів (стадій), і проблеми, з якими вона стикається, різні для кожної стадії. Залежно від того, на якому етапі розвитку знаходиться бізнес-система, необхідно застосовувати відповідну, саме до цього етапу, стратегію, і зокрема фінансову, оскільки всі стратегії так чи інакше пов'язані з розподілом фінансів.

У західній літературі вже з'явилися ряд емпіричних досліджень, що проводилися для західних компаній і які довели, що фінансові характеристики бізнес-системи змінюються при переході від одного етапу життєвого циклу до іншого. Логічно припустити, що це буде відноситься і до фінансової безпеки бізнес-системи.

Фінансова безпека, як і бізнес-система, якій вона належить, є динамічною характеристикою, яка разом з нею проходить через різні стадії її життєвого циклу, зазнаючи при цьому часом значних змін унаслідок природних процесів, що відбуваються як усередині бізнес-системи, так і на ринку її продукту. Фінансова безпека бізнес-системи змінюється впродовж життєвого циклу, адаптуючись під цілі і потреби організації і створюючи необхідні умови для її подальшого зростання. В залежності від стадії життєвого циклу бізнес-системи змінюються внутрішні і зовнішні загрози її фінансовій безпеці. Тому важливо адекватно оцінювати рівень фінансової безпеки бізнес-системи на кожній конкретно взятій стадії життєвого циклу, враховуючи специфіку притаманних даному етапу факторів, які на неї впливають.

 Таким чином, використання запропонованого нами підходу до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи дає змогу чітко розуміти її фінансову безпеку на певній стадії життєвого циклу, що дозволить виявити наявні проблеми завчасно і знайти можливі шляхи їх вирішення, а також визначити можливі тенденції подальшого розвитку бізнес-системи і заздалегідь прийняти заходи для зміцнення її фінансової безпеки в майбутньому.

 

Список використаної літератури:

1.     Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань банкрутства підприємств та організацій від 27.06.97 р., № 81. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.portal.rada.gov.ua/.

2.     Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2001 р., № 10. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.portal.rada.gov.ua/.

3.     Про затвердження Положень про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації / Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р., № 49/121. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.portal.rada.gov.ua/.

4.     Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон. - К., 2008. - № 1 (1). - С. 86 - 97.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info