zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Корозійно-електрохімічні властивості конструкційних сплавів за умов корозійно-механічного руйнування

 

Лакіш О.І.

Україна. м. Дубляни,

Львівський національний аграрний університет

 

Аннотація. Корозія конструкційних сплавів спричиняє значні матеріальні збитки у різних галузях промисловості як внаслідок безпосередніх втрат металу, так і опосередковано - внаслідок втрат, пов'язаних з непередбачуваним руйнуванням обладнання, екологічним забрудненням довкілля і технологічного продукту, простоюванням виробництва тощо. Проблема захисту металофонду від корозії сьогодні - одна з найважливіших у нашій державі.

 

Причиною втрати цілісності конструкцій часто виступає корозійно-електрохімічне руйнування конструкційних сплавів внаслідок дії з корозійним середовищем. Найбільш важливі види руйнування є: механічне руйнування виводить із ладу цінну конструкцію, але частіше всього дозволяє регенерувати сам конструкційний матеріал; ерозія матеріалу, тобто поступове руйнування матеріалу шляхом механічного зношування; корозія конструкційного сплаву (поступове фізико-хімічне руйнування під дією оточуючого середовища, частіше всього рідкого або газоподібного).

Явища корозії й ерозії не завжди чітко можна розділити, зазвичай ці два види руйнування протікають одночасно. Ерозія посилює корозію, оскільки продукти корозії іноді можуть екранувати, захищати конструкційний сплав від подальшого руйнування, або зменшити швидкість корозії, а ерозія стирає ці продукти і “голий” конструкційний сплав далі піддається корозії. На відміну від механічного руйнування, явища ерозії й корозії зв’язані з розпиленням і окисленням руйнуючого конструкційного сплаву і частіше всього з його безповоротною втратою. Любий конструкційний матеріал, в залежності від умов, може піддаватися корозійному або ерозійному руйнуванню.

По механізму протікання корозійного процесу слід розрізняти два типи корозії: хімічна корозія підкоряється основним законам чисто хімічної кінетики гетерогенних реакцій і відноситься до випадків корозії, які не супроводжуються виникненням електричного струму; електрохімічна корозія підкоряється законам електрохімічної кінетики і відноситься до випадків корозії з можливістю протікання електричного струму. Характерною особливістю електрохімічної корозії є одночасне протікання двох процесів: окислювального (розчинення конструкційного сплаву на одній ділянці) і відновлювального (виділення катіону з розчину, відновлення, наприклад, кисню на іншій ділянці). Протікання окислювального і відновлюваного процесів при електрохімічній корозії можливе тільки при умові неоднорідності металу або навколишнього середовища. Конструкційні сплави які використовуються для виготовлення обладнання, неоднорідні, навколишнє середовище також часто неоднорідне, тому створюються умови для протікання процесів електрохімічної корозії.

По умовах протікання корозійного процесу розрізняють наступні види корозії: газова корозія - це корозія конструкційних сплавів при повній відсутності конденсації вологи на поверхні ( цей термін відноситься до корозії конструкційних сплавів при підвищених температурах); корозія в неелектролітах відноситься до випадку дії на метал агресивних органічних речовин, які не мають помітної електропровідності; корозія в електролітах—дуже поширений вид корозії, до якого належать дія на металічні конструкції природних вод і більшості водних розчинів.

В залежності від хімічного характеру середовища розрізняють: кислотну корозію; основну корозію; сольову корозію; морську корозію і т.п. Корозія при одночасній ударній або стираючій дії зовнішнього середовища.

В залежності від виду корозійного руйнування корозію прийнято ділити на: корозія загальна або суцільна; місцева корозія. Місцева корозія буває різних типів: корозія плямами- ураження на окремих ділянках поширюється порівняно неглибоко і займає відносно великі ділянки поверхні; корозія виразками - характеризується тим, що досить серйозне і глибоке ураження локалізоване на обмежених площадках; точкова (піттінгова) корозія - ураження локалізується в окремих крапках; корозійне розтріскування представляє собою типовий випадок місцевої корозії, при якій корозійне руйнування визначається направленням найбільш розтягуючих напружень; вибіркова корозія (якщо із твердого металічного розчину в результаті корозії переходить в розчин якийсь один з компонентів, а поверхня металу поступово збагачується другим компонентом, то говорять про компонентно-вибіркову корозію).

Корозійно-механічне зношування деталей з конструкційних сплавів в корозійних-активних середовищах є недостатньо вивченою специфічною проблемою. Робочі вузли машин, перероблювані речовини та технологічні рідини утворюють складні системи, закономірності тертя та інтенсивність зношування яких залежить від багато численних чинників: умов переробки (швидкості, навантаження, температури), характеристик робочих рідин, конструкційних матеріалів, геометрії робочих органів тощо.

Існуюче уявлення про корозійно-механічне зношування матеріалів при терті в недостатній мірі враховують вплив технологічних рідин. Для розкриття механізму корозійно-механічного зношування конструкційних сплавів і покриттів а рідких агресивних середовищах необхідно розглядати термодинамічну систему, що зв’язує макроскопічні параметри об’єкту і навантажень з електрохімічними процесами внутрішньої взаємодії та руйнування. Різновидність і якісні відмінності в природі фізико-хімічних процесів, що супроводжують корозійно-механічне зношування, ускладнюють вияснення механізму цього явища і його кількісного опису. Спільний кількісний аналіз різнорідних процесів можливий при застосуванні лабораторних та стендових випробувань з утворенням дійсної моделі реального вузла.

Значним джерелом ресурсопоглинання є знос робочих органів. В більшості випадків довговічність обладнання пов’язана з проблемою спрацювання окремих деталей та вузлів. Тому підвищення зносостійкості деталей вузлів тертя є основним з головних напрямків підвищення надійності та довговічності обладнання. Сьогодні існує багато технологічних методів впливу і керування складом, структурою і властивостями поверхневих шарів. Проте їх широке впровадження у виробництво гальмується через брак науково - обгрунтованих рекомендацій щодо раціонального вибору матеріалів та технологій зміцнення деталей в залежності від виду зношування, його характеру, інтенсивності, характеристики робочих рідин. Зокрема, недостатньо досліджені трибологічні властивості при корозійно-механічному зношуванні матеріалів, відсутні дані про застосування легованих боридних покриттів, обмежені відомості про вплив одного з перспективних методів поверхневого зміцнення - лазерної обробки поверхонь тертя в режимах оплавлення та легування.

Таким чином, тільки на основі вивчення закономірностей зношування та руйнування деталей з конструкційних сплавів, встановлені критерії їх довговічності з позиції фізико-хімічної механіки матеріалів, що вивчає вплив зовнішнього середовища на механічні властивості матеріалу, шляхом розробки методів комплексного підвищення надійності і довговічності технологічного обладнання.

 

Список літератури

1.     Похмурский В. И. Влияние структуры сплава ПТ-3В на трещиностойкость, усталость и механические свойства / В. И. Похмурский, О. С. Калахан // Ті-2005 в СНГ : междун. конф. : сб. науч. трудов. – К. – 2005. – С. 286–290.

2.     Горынин И. В. Титан в машиностроении / Горынин И. В., Чечулин Б. Б. - М. : Машиностроение, 1990. – 400 с.

3.     Калахан О. С. Кількісна оцінка мікроструктури титанових сплавів /
О. С. Калахан, Л. І. Богун // Методичні вказівки до лабораторних робіт.
- Львів. : Видавн. центр Наук. товариства ім. Шевченка, 2003. - 18 с.

4.     Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов ; под ред. С. Г. Гла­зунова. - М. : Металлургия, 1980. - 464 с.

5.     Томашов Н.Д., Рускол Ю.С. Коррозионное и электрохимическое поведение сплавов системы Ti-Mo-Cr в растворах кислот // Сб. «Новый конструкционный металл - титан». М. – Наука, 1972. – С. 166-170.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info