zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Луцків О.М.

Україна, м. Львів

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности инновационного пути развития экономики региона. Выделены стимулирующие и дестимулирующие факторы активизации инновационных процессов.

 

Інноваційний шлях розвитку промислових підприємств є складовою частиною інноваційного розвитку економічної системи загалом і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає в оновленні основних фондів і удосконаленні організації їх використання, підвищенні ефективності виробництва, якості і конкурентоспроможності продукції. Нажаль українські промислові підприємства і надалі не можуть активізувати інноваційну діяльність в обсягах необхідних для радикальної зміни динаміки їх розвитку, підвищення ефективності та якості виробництва, що забезпечить їх наближення до технологічного рівня розвитку розвинених країн cвіту.

Про необхідністю активізації інноваційних процесів свідчить низький техніко-технологічний рівень виробництва, що зумовлений значним ступенем зносу наявного устаткування. Так, в середньому по Україні ступінь зносу основних фондів становить 60%. Зношеними більш ніж на половину є і основні фонди промислових підприємств Західного регіону (коефіцієнт зносу становить в середньому 53,8%). У найгіршому стані основні фонди на промислових підприємствах Закарпатської та Львівської областей, ступінь зносу яких становить відповідно 74,3% та 70,1%, в найкращому – Чернівецької області (37,7%) [1]. Високий ступінь зношеності обладнання приводить до збільшення витрат на виготовлення продукції, а відповідно і до підвищення ціни, при низьких її споживчих якостях. Це у свою чергу робить іноземні аналоги продукції більш привабливими для наших споживачів при вищій її якості та нижчій ціні.

Незважаючи на критичний стан зношеності наявного устаткування основною, невирішеною проблемою промислових підприємств регіону і надалі залишається їх несприйнятливість до нововведень, не зважаючи на те, що для активного її ведення є всі необхідні передумови, а саме: висока концентрація наукового, освітнього і виробничо-технічного потенціалу. Поряд з цим існує безліч чинників які гальмують цей процес. Зокрема можна виділити серед них такі, як: 1) незатребуваність інноваційних рішень вітчизняною економікою; 2) низька інноваційна активність підприємств; 3) частковий розпад вітчизняної інноваційної сфери у зв'язку з ліквідацією галузевої науки; 4) старіння наукових кадрів і недостатність притоку в науку молодих дослідників; 5) незначна кількість конкурентоздатних інноваційних проектів; 6) неготовність багатьох інноваційних рішень до освоєння. До інших факторів, які стримують інноваційну діяльність промислових підприємств слід віднести дефіцит власних фінансових ресурсів; зменшення бюджетного фінансування та державної підтримки; нерозвиненість альтернативних джерел фінансового забезпечення тощо.

Слід зазначити також і той факт, що попит промисловців на інновації задовольняється в основному імпортом. Це зумовлено в значній мірі тим, що на сьогоднішній день систему галузевих НДІ практично повністю зруйновано, а нова інфраструктура створення, капіталізації і упровадження інновацій знаходиться у стадії формування, що не дає можливості задовольнити внутрішній попит на інновації. Проблема низького попиту економіки на інновації безпосередньо пов'язана також і з станом конкуренції в країні. Високий рівень монополізованості галузей промисловості, надмірні захисні бар'єри – ключова проблема, що знижує мотивацію промисловців до впровадження інновацій. Друга по значущості проблема — гіпертрофована роль держави на промислових ринках. У цій ситуації саме адміністративний ресурс, а не технологічні перетворення стає самою затребуваною промисловою інновацією, здатною максимально швидко і ефективно вплинути на стан розвитку підприємства [2]. Крім того, в Україні не створено необхідних податкових і тарифних стимулів для промислових підприємств які вкладають інвестицій в НДДКР і системи компенсації витрат на впровадження інновацій. Загалом серед основних причин низької інноваційної активності можна виділити: фінансово-економічні, організаційно-управлінські та нормативно-правові чинники (табл.1.).

Таблиця 1

Дестимулюючі чинники розвитку інноваційної діяльності

Фінансово-економічні

- майже повна відсутність фінансової підтримки з боку держави інноваційних розробок;

- низький платоспроможний попит на інноваційні розробки та технології;

- висока вартість нововведень;

- високий економічний ризик;

- тривалий термін окупності нововведень.

 

Організаційно-управлінські

- низький інноваційний потенціал промислових підприємств та неприйнятність їх до нововведень;

- нестача кваліфікованого персоналу;

- недостатність або повна відсутність інформації про нові інноваційні технології та розробки;

- складність кооперації з науково-дослідними установами.

Нормативно-правові

- недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази, щодо підтримки інноваційної діяльності;

- відсутність податкових стимулів для інноваційних підприємств;

- нерозвиненість інноваційної інфраструктури і ін.

 

Для підсилення інноваційної активності та інноваційно-інвестиційної привабливості урядом була розроблена «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», результатами реалізації якої мають стати: утвердження інноваційної моделі економічного й соціального розвитку України; підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу країни; посилення конкурентоспроможності національної економіки; досягнення стабільного сталого розвитку й покращення добробуту громадян. Проте інноваційні процеси в економіці не набули вагомих масштабів, а кількість підприємств Західного регіону, що впроваджують інновації, продовжує зменшуватися з кожним роком (зараз їх частка становить 12–14%, що менше в 3–4 рази, ніж в інноваційно-розвинутих країнах), тому головна мета Стратегії має конкретне кількісне визначення: підвищити до 2020 року вплив інновацій на економічне зростання України в 1,5–2 рази [3].

Однак, незважаючи на розуміння на усіх рівнях управління важливості інноваційного шляху розвитку, дієвих механізмів державної чи регіональної підтримки інновацій в Україні все ще немає, а практика діяльності підприємств свідчить про низку проблем у цій сфері та низьку інноваційну активність, що не сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіонів. Для підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників процес поширення інновацій має перейти від централізованого до локального, коли окремі регіони, завдяки локальним інноваційним процесам, стануть "точками інноваційного зростання" національної економіки.

 

Список використаних джерел

1.     Основні засоби Львівщини: Статистичний збірни; Головне управління статистики у Львівській області. Львів, 2012 – 83с.

2.     Столяров Б. Инновации в промышленности: модель не подошла [Электронный ресурс] / Б. Столяров. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Innovatsii_v_promishlennosti_Model_ne_podoshla.html

3.     Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.упоряд.: [Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М.М. Шевченко]. К: Парламентське вид-во, 2009. — 632 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info