zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Литвиненко І.Ю.

Україна, м.Херсон,

Морський коледж

Херсонської державної морської академії

 

В статье речь идет о роле коммуникативного подхода при формировании профессиональной компетенции студентов технических заведений, а также об использовании коммуникативного подхода при изучении иностранных языков данных специальностей.

 

У підготовці фахівця, професійна діяльність якого відбуватиметься в умовах або міжнаціональної комунікації, або соціальної та економічної інтеграції (світової глобалізації), найважливішу роль відведено навчанню іноземної мови. Причини цьому визначаються такі: розвиток сучасної професійної освіти тісно пов’язаний із технологізацією суспільства і характеризується упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

Певні ж проблеми формування професійної іншомовної компетентності фахівців технічного профілю можуть бути вирішені за умови глибокого психолого-педагогічного аналізу специфіки навчального процесу та майбутньої професійної діяльності, теоретичного обґрунтування структури професійної іншомовної компетентності, її рівнів, критеріїв, методики та засобів діагностування, виявлення зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на ефективність процесу формування, вибір методики і технологій організації навчального процесу, забезпечення самостійної та індивідуальної роботи курсантів, обґрунтування, розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних засобів підтримки навчального процесу [4,c.486].

Що ж стосується застосування комунікативного підходу в навчанні саме іноземної мови професійного спрямування і саме у вищих технічних закладах освіти, то зазначимо зумовленість у такому разі відповідного підбору мовного та мовленнєвого матеріалу та навчальних методів, прийомів і практичних завдань, зокрема інтерактивних. Наприклад, як відомо, робота з технічними текстами займає значну частину в навчальному процесі, проте опрацювання лексико-граматичного наповнення тексту набуває в умовах комунікативного підходу нового змісту через його практичне використання під час спілкування. У результаті цього у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування за допомогою комунікативного методу студенти набувають вище означеної комунікативної компетенції – уміння спілкуватися іноземною (англійською) мовою у відповідних професійних та етикетних ситуаціях.

У процесі набуття такої компетенції обов’язково присутній інтерактивний елемент навчання. Використання дидактичних матеріалів, пов’язаних зі специфікою місцевості, в якій моделюється професійна іншомовна ситуація (для англійської мови – Велика Британія, Канада, США тощо, для іспанської – Латинська Америка, відповідні острови тощо). Знання таких етнокультурних особливостей (традиції, вірування, політичні орієнтації тощо) є ефективним засобом формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця технічної спеціальності.

Мотивація до вивчення іноземної мови формується за умов ініціативної участі студента у процесі іншомовного спілкуванні, зокрема й неформального, адже бажання висловитися виникає за відповідної потреби в цьому. При тому потрібно намагатися створити умови спілкування іноземною мовою, наближені до природної комунікації, оскільки вони допомагають урахувати всі особливості взаємовідносин між співбесідниками, які створюють ситуацію спілкування.

Як концептуальні невідповідності у сфері підготовки студентів технічних ВНЗ щодо оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією визначаються також об’єктивні – невідповідність:

·       між актуальною потребою країни у фахівцях, які достатньо володіють іноземною мовою, і статусом іноземної мови як непрофільної дисципліни;

·       між потребою в підготовці фахівців до роботи в умовах інтегрованого та глобалізованого світу і відсутністю відповідних соціально-педагогічних умов для формування й розвитку навичок міжкультурного спілкування;

·       між традиційною методикою вивчення іноземної мови (граматика, лексика, читання, переклад) та необхідністю формування власне практичних навичок іншомовного спілкування [2,c.93].

Також визначаємо відсутність системного зв’язку між професійною та іншомовною підготовкою студентів технічних вишів, тобто потребу залучення інтеграційних зв’язків між предметами, і навіть уведення певних інтегрованих курсів (наприклад, спільних тематичних модулів у вивченні іноземної мови та певної соціальної дисципліни).

З практичного боку застосування комунікативного підходу під час вивчення іноземної мови передбачає наявність і функціонування своїх специфічних критеріїв – створення комунікативної атмосфери (включення студентів у процес спілкування вже на початку заняття через традиційне опитування чергового чи старости тощо). У цьому сенсі саме викладач є творцем такої атмосфери та її головним підтримувачем (засоби – приязне ставлення, цікаві завдання, вільне поводження студентів)[3, c. 302].

У свою чергу створення комфортної комунікативної атмосфери сприятиме активізації навчальної діяльності, що можлива в умовах мотивованості до навчання та співробітництва між викладачем і студентами. Так формується комунікативна активність, що передбачає активну участь відповідного студента в навчальній діяльності, що полягає в безпосередньому спілкуванні. В умовах групової роботи над вирішенням спільних завдань кожен студент відчуває свій внесок у ній, що стимулює його активність, створює атмосферу взаєморозуміння. У такому разі потрібно використовувати різновиди роботи, що вимагають спільного пошуку вирішення проблем. Це, звичайно, творчі та інтерактивні різновиди.

Так, ігрові вправи стимулюють творчі можливості студента та зацікавлюють його взагалі в навчанні (коли, звичайно, він відчуває результативність і не побоюється якогось нерозуміння). У такому разі він виконує певну роль, залучаючи до цього свою фантазію, інформаційний та мовленнєвий запас (оскільки комунікативна спрямованість навчання має на меті саме навчання мовленнєвого спілкування). Тому для парного і групового спілкування варто правильно підібрати партнерів з відповідним рівнем інформованості та навичками мовлення [3,c.371].

У цьому плані визначаються такі чинники: соціальні – статеві, вікові, освітні, інформативні характеристики студентів; психологічні – комфортність атмосфери спілкування, зокрема вплив викладача та індивідуальні особливості партнерів у спілкуванні; дидактико-методичні – ефективність формулювання завдання.

Отже, комунікативний підхід до вивчення іноземної мови студентами технічних закладів дозволяє визначити показник наявності певних умінь і навичок іншомовного спілкування. Визначаються також відповідні комунікативні чинники володіння іноземною мовою. Це, зокрема, орієнтування в таких компонентах, як сфери спілкування, теми чи проблеми, типи мовленнєвих ситуацій, типи комунікативних, а також наявність мовних засобів, які вирішують комунікативні проблеми в зазначених ситуаціях.

 

Література:

1.     Абрамович С. Д. Мовленнєвакомунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарьова. – К. : Центр навчальноїлітератури, 2004. – 472 с.

2.     Вєтхов О.М. Актуальні питання комунікативного навчання іноземних мов / О.М. Вєтхов // Педагогіка і психологія. К. – 2006. – №1. – С.91-98.

3.     Основы теории коммуникации : учебник для высших учебных заведений / под ред. М.А. Василюка. – М.: Гардарика, 2003. – 612 с.

4.     Шерман М. І. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх судноводіїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Шерман М.І., Чернікова В.О. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип.1 (9). – Херсон, 2013. – 510 с. – С. 481-486.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info