zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ

 

М’ягкоход В.О.

Україна, м. Луганськ,

КЗ «Луганський обласний дитячий будинок «Повір у себе»

 

Анотація. У статті висвітлені основні завдання інклюзивної освіти для втілення в Україні. Спираючись на останніх дослідженнях та публікації вітчизняних науковців, автор визначає головну мету створення інклюзивних закладів освіти. Тема статті відповідає сучасним тенденціям розвитку соціальної педагогіки.

Ключові слова: інклюзивна освіта, корекція, діти з особливими потребами.

 

Abstract: The article deals with the key tasks of the inclusive education for its accomplishment in Ukraine. Taking into account the latest scientific researches and publications, the author suggests the main goal of inclusive education establishments. The topic of the paper reflects the current tendencies of social pedagogy development. 

Keywords: the inclusive education, correction, disabled children.

 

За останні роки в нашій державі та суспільстві визначилися позитивні тенденції в галузі соціальної політики стосовно дітей та молоді з обмеженими можливостями. Розроблено низку документів, згідно з якими державні структури, громадські об’єднання, залучаючи до цього приватні ініціативи, покликані здійснювати заходи, спрямовані не лише на охорону здоров’я населення і профілактику інвалідності, але й на створення умов для реабілітації інвалідів, задоволення їхніх інтересів, інтеграції в суспільство і професійну діяльність. Визначена необхідність розробки оптимальних шляхів і засобів впровадження інклюзивного навчання, формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до молоді з порушенням психофізичного розвитку.

Тому, проблема інклюзивного навчання, що передбачає подолання існуючих стереотипів щодо навчання дітей із різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками та необхідність розробки механізмів впровадження базової Концепції розвитку інклюзивного навчання в Україні у відповідності до основних міжнародних документів набирає досить важливого значення.

Сьогодні ми знаходимося на порозі кардинальних змін освітньої політики України стосовно навчання дітей з фізичними та психологічними відхиленнями. Враховуючи світову практику розвитку освіти, в Україні все більше поширення набирає спільна форма навчання й виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку разом із здоровими однолітками, що є основою соціальною інтеграцією та адаптацією дітей з психофізичними відхиленнями.

Вперше інклюзія була підтримана Всесвітньою декларацією прав людини у 1948 році і знаходить відображення у всіх міжнародних документах у сфері освіти [1, с. 128].

На сьогоднішній день в Україні на базі загальноосвітніх закладів тільки починається впровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами.

Головна мета створення інклюзивних закладів освіти полягає в тому, що всі діти мають навчатися разом, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. Інклюзивні середні школи та вищі навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів та студентів шляхом узгодження різних видів навчання, а також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, запровадження організаційних заходів, розробки стратегії викладання.

Одна з найголовніших потреб підліткового віку є потреба в спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки. Ізольованість від широкої громадської середовища, брак контактів у зв’язку з хворобою посилюють почуття самотності. Така тривала вимушена „самотність” може привести до трьох наслідків: до вторинної затримки психічного розвитку внаслідок неможливості накопичення необхідного пізнавального і сенсорного досвіду; розвитку рис гальмування і аутизму; до ранньої де соціалізації [2, c. 31].

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами та осіб без інвалідності має свої переваги:

·       не розділяє дітей з інвалідністю та їх однолітків;

·       дає уявлення про те, які проблеми можуть мати інваліди, та виховує повагу й толерантність суспільства до інвалідів;

·       допомагає дітям з особливими потребами набути впевненості у собі у реальних умовах, що не відірвані від дійсності;

·       допомагає дітям з особливими освітніми потребами оцінити, більш реально, свої здібності, навички та можливості.

Необхідно зазначити, що завдяки інклюзивному навчанню діти з порушеннями психофізичного розвитку окрім принципово важливої позиції — здобуття якісної освіти нарівні із здоровими однолітками, мають можливість брати участь у різних видах діяльності, у них зростає рівень самостійності і самооцінки, що, безумовно, сприяє кращій соціалізації до самостійного життя.

Можна стверджувати що інклюзивне навчання в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи корисне не лише для дітей з особливими потребами, а для їхніх однолітків, батьків. Інклюзивне навчання сприяє розвитку емпатії, толерантності, об’єктивній оцінці власних можливостей, формування реалістичного світогляду [3, с. 229].

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів передбачає позитивний вплив на широке коло громади. Входження дитини до кола своїх однолітків сприяє позитивній зміні психічного стану, послаблює напруженість, покращує емоційний стан дитини та підвищує ефективність навчально-виховної, та корекційної роботи.

Отже, інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми яка є достатньо складною, але відповідає його здібностям. Але найголовніше – дитина вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до повноцінного життя.

 

Література

1.     Софій Н. З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навчально-метод. посіб. / Н. З. Софій, Ю. М. Найда. – К., 2007. – 128 с.

2.     Белобрикіна О. А. Вплив соціального оточення на розвиток самооцінки підлітків / О. А. Белобрикіна // Питання психології. – 2001. – №4. – С. 31 – 39. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии: монографія И. И. Мамайчук. – СПб.: «Речь», 2001. – 201 с.

3.     Кузава І.Б. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – 3б.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.2. – 316 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info