zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на підставі когенерації

 

Михалюк В.М.

Україна. м. Дубляни,

Львівський національний аграрний університет

 

Аннотація. Конкурентний розвиток систем енергозабезпечення сільськогосподар-ських підприємств на підставі когенерації енергії - це процес, пов'язаний із створенням когенераційних| енергоджерел, які динамічно розвиваються, є економічно ефективнми і надійними, які входять до складу централізованої і розподіленої систем когенерації| енергії, і беруть активну участь у формуванні стабільного територіального ринку електричної і теплової енергії при постійному пошуку нових напрямів і шляхів реалізації своїх конкурентних переваг за рахунок впровадження інноваційних технологій.

 

Сучасний стан аграрного сектора економіки України потребує перегляду відношення підприємств до ефективного використання ресурсів усіх видів, їх відновлення і збереження, широкого впровадження енергоощадних технологій та організаційно-технічних заходів, які підвищують ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Агропромисловий сектор економіки – значний споживач енергії, особливо для нього характерна низька енергетична ефективність використання традиційних енергоносіїв, застарілість виробничих фондів, цінова ситуація, яка склалася останнім часом на ринку паливо-енергетичних ресурсів.

Часткова забезпеченість України традиційними видами первинної енергії змушує її вдаватися до імпорту енергетичних ресурсів. Висока енергоємність сільськогосподар-ської продукції обумовлює її високу собівартість, зменшуючи при цьому конкурентоспроможність продукції як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку та виступаючи однією з основних причин скорочення сільськогосподарського виробництва.

Основними проблемами зниження енергоємності вітчизняного сільськогосподар-ського виробництва, що вимагають негайного вирішення, є впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій, використання вторинних енергоресурсів, енергоекономіч-них систем освітлення, автоматизованих інформаційних технологій, контролю за витратами енергоресурсів, удосконалення структури споживання енергетичних ресур-сів, впровадження систем енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на підставі когенерації.

Розвинені теоретичні основи конкуренції в електроенергетиці стосовно територіальної системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств та генерації енергії, що дозволило з позиції системного підходу виявити специфічні конкурентні переваги когенерації|, на основі яких були виділені дві структурні складові, - централізована і розподілена системи когенерації| енергії, до складу яких входять когенераційні| енергоджерела різних типів і потужностей, що є ефективними і надійними учасниками територіального енергоринку. Відцентрові тенденції в електроенергетиці, викликані реформуванням галузі, привели до появи у сфері генерації енергії двох взаємозв'язаних систем. У першу входять електрогенеруючі потужності великих електростанцій, які забезпечують в основному баланси енергії друга система генерації знаходиться на територіальному рівні і утворює територіальну систему генерації енергії, яка займає окрему нішу на територіальному енергоринку.

Розвиток територіальної системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств залежить, з одного боку, від її внутрішнього устрою, а з іншої - від взаємодії із зовнішнім середовищем. З погляду системного підходу вона має цілісну єдність пов'язаних між собою частин - централізованою і розподіленою систем когенерації| енергії, кожну з яких можна розділити на когенераційні| енергоджерела і окремі когенераційні| проекти, які відрізняються меншим рівнем централізації енергетичного виробництва. Розподілена система когенерации| енергії складається з когенерационных| енергоджерел середньої і малої потужності, розташованих зблизька центрів енергетичних навантажень, у тому числі обслуговуючі окремі групи і одиниці споживачів. Конкурентоспроможність когенераційних| енергоджерел є системою стосунків між виробниками електричної і теплової енергії з приводу формування, реалі-зації і утримання конкурентних переваг, які відбиваються на ефективності когенерацій-них| енергоджерел, а також покращують цінові і якісні характеристики енергії.

Слід зазначити, що при раціональному співвідношенні централізована і розподілена системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на підставі когенерації енергії можуть взаємно доповнювати одна одну. Це дозволяє створити досить гнучку територіальну систему генерації енергії, яка буде здатна надійно забезпечувати споживачів електричною і тепловою енергією, і успішно конкурувати з енергоджерелами, що здійснюють роздільну генерацію енергії за рахунок реалізації конкурентних переваг когенерації|. Найважливішим чинником конкурентоспроможності в електроенергетиці і ключовим механізмом її підвищення є ефективні енергоджерела. Вони створюють додаткову вартість і приносять ресурси, необхідні для розвитку. В той же час енергоджерела - це складний комплекс взаємозв'язаних елементів, рівень розвитку яких визначається в першу чергу якістю і кількістю наявних технологічних, фінансових і інтелектуальних ресурсів.

Специфіка позиціонування когенераційних| енергоджерел визначає місце вироблюваної ними продукції на територіальному енергоринку і полягає в максимально повній реалізації конкурентних переваг когенерації|, які виявляються при порівнянні з альтернативним роздільним виробництвом електричної і теплової енергії.

Найбільш раціональним напрямом конкурентного розвитку систем Системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на підставі когенерації | енергії, що забезпечує дотримання принципу системних досліджень, може бути прив'язка енергогенеруючих джерел до певної території, наприклад, в централізованій системі когенерації| енергії це можуть бути енергетичні холдинги у рамках великих регіонів, що дозволяють створити реально діючий територіальний енергоринок, на якому енергодефіцитні регіони зможуть боротися за енергію енергонадлишкових і успішно з ними інтегруватися, а в розподіленій - автономні енергоджерела підприємств або житлово-комунального господарства, локальні ділянки території, що забезпечують енергією. Це дозволяє визначити контур конкурентного розвитку для централізованої і розподіленої систем когенерації| енергії, що є межами сфер діяльності когенераційних| енергоджерел різних типів і потужностей інтегрованих в територіальну систему генерації енергії, мають різні техніко-економічні характеристики, що визначають високу конкурентоспроможність і можливість вигідного позиціонування на ринках електричної і теплової енергії.

Таким чином, роль систем енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств на підставі когенерації | енергії на територіальному енергоринку полягає в підвищенні сукупної енергоефективності територіальної системи генерації енергії за рахунок технологічних конкурентних переваг, які включають цінові і якісні характеристики, що забезпечують стійке положення на територіальному енергоринку в порівнянні з конкурентам, що займаються роздільною генерацією енергії.

 

Список літератури

1.     Энергетические характеристики когенерационной установки на частичных тепловых загрузках / [Клименко В.Н., Сабащук П.П., Клименко Ю.Г. и др.] // Промышленная теплотехника. − 1997. − Т.19. − №3. − С. 51-56.

2.     Мхитерян Н.М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых исирчников / Н.М. Мхитарян. Опыт и перспективы. . – К.: “Наукова думка”, 1999. – 320 с.

3.     Cogeneration (CHP) – Technology Portrait Institute of Thermal Turbomachinery and Machine Dynamics, Austria

4.     Proceedings of “WORKSHOP ON CAPTIVE POWER GENERATION” held on 17 January 1993 in ELECRAMA-93

5.     http://www.cogeneration.ruПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info