zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА СП “ШАХТА ІМ.КАЛІНІНА” ДП “АРТЕМВУГІЛЛЯ”

 

Неізмайлова Н.С., доц. Фаткуліна Г.В.

Україна, м. Горлівка,

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ

 

В статье проанализированы особенности производственного цикла на шахте им. Н.И. Калинина, а также основные источники загрязнения окружающей среды в результате хозяйственной деятельности шахты. Рассмотрены основные способы снижения нагрузки на окружающую природную среду и обосновано их применения в условиях данной шахты.

 

Підземні гірські роботи і пов’язані з ними операції відносяться до виробництв, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Видобуток вугілля супроводжується утворенням значної кількості породи, виділенням метану та пилу, що призводять до забруднення атмосферного повітря. У зв’язку з цим виникає необхідність у здійснені комплексу заходів щодо охорони навколишнього середовища про видобутку вугілля, які повинні бути спрямовані на:

·       утилізацію та використання метану, що виділяється при видобутку вугілля;

·       створення та упровадження безвідхідних технологій видобутку вугілля;

·       боротьбу з пилом при всіх процесах видобутку вугілля, що супроводжуються пилоутворенням.

Безвідходні технології – один з перспективних напрямків видобутку вугілля. Вони передбачають комплексне використання корисної копалини, що добувається, при мінімізації шкідливого гірничого виробництва на навколишнє природне середовище. У вугільній промисловості розробка таких технологій ведеться в напрямку залишення породи в шахті або використання породи в промислових та інших цілях.

Шахта ім. М.І. Калініна ДП «Артемвугіллю» знаходиться в східній частині м. Горловки, в Калінінському районі і розташована на одній промплощадці загальною площею 37,7555 га.

На СП “Шахта ім. Калініна” ДП “Артемвугілля”, з метою забезпечення мінімального збитку навколишньому середовищу та зменшення витрат на підйом, порода залишається в шахті та використовується для закладки виробленого простору. Цьому сприяє комплексно-механізоване видобування вугілля, що базується на використанні щитових агрегатів замість відбійних молотків. При цьому породна подушка створює більш сприятливі умови роботи кріплення та підтримує бокові породи у призабійному просторі – знижуються обсяги породи, що виймається, та поліпшується якість вугілля, що добувається (знижується зольність).

У ДП «Артемвугілля» протягом ряду років ведеться заглиблений аналіз ефективності витрати палива й електроенергії з наступною розробкою комплексних заходів, спрямованих на використання резервів заощадження паливно-енергетичних ресурсів.

Як показав досвід, зі збільшенням глибини розробки росте гірський тиск, а геологічний стан масиву ускладнюється. Встановлено, що в цих умовах відбувається ріст динамічності обвалень основної покрівлі; мають місце випадки раптових руйнувань ґрунту, росте розшарування бічних порід перед очисним вибоєм; збільшується газодинамічна активність шарів; підсилюється віджим вугілля з наступним його висипанням. З глибиною з'явилися нові маловивчені явища – раптове видавлювання і руйнування вугілля.

Перспективним напрямком при даних умовах є розвиток комплексно-механізованого видобутку вугілля з відпрацьовування шарів щитовими агрегатами. Дана схема виїмки має ряд переваг:

·       переміщення агрегату збігається з напрямком дії складової ваги бічних порід;

·       породна подушка сприяє створенню більш сприятливих умов роботи кріпи і підтримки бічних порід у призабійном просторі;

·       схема виїмки дозволяє підвищити безпеку при розробці шарів, небезпечних по викидах вугілля і газу, а так само підвищити ефективність розробки порушених шарів.

Ефективним засобом зменшення надходження метану в гірничі виробки і запобігання його раптових виділень є дегазація вугільних пластів. На СД «Шахта ім. М. І. Калініна» ДП «Артемвугілля» виділення метану в гірничі виробки незначне, тому дегазація вугільних пластів не передбачається.

Для зниження викидів пилу в атмосферу на СП «Шахта. ім. М. І. Калініна» ДП «Артемвугілля» при виробничих процесах з утворенням пилу застосовують зрошення водою. Породне господарство підприємства складається з трьох породних відвалів (недіючий породний відвал № 1, недіючий породний відвал № 2 та діючий породний відвал № 3), що не схильні до горіння. Проте на підприємстві передбачаються наступні заходи щодо самозаймання породи у відвалах:

·       пошарове складування та ущільнення породи шарів та укосів, породи, що укладається, з метою створення щільного повітронепроникного шару;

·       максимально допустимий час, протягом якого повинно бути проведене наступне покриття шару поверхні відвалу, не повинно перевищувати 90 діб, у іншому випадку можливі активні процеси окислення та поява джерел займання;

·       покриття укосів і ярусів шаром, що ізолює, з інертних матеріалів;

·       зволоження породи при ущільненні.

Окрім того, для формування ярусів відвалів прийнятий периферійний спосіб, як найбільш прогресивний.

Для запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів суб'єкт господарювання повинен:

·       працювати без перевищення проектної потужності;

·       забезпечувати виконання технологічних процесів на налагодженому технологічному устаткуванні;

·       забезпечувати виконання технологічних процесів на налагодженому технологічному устаткуванні;

·       не вести технологічні процеси при несправному або вимкненому обладнані шахтної вентиляції;

·       не застосовувати при усіх виробничих процесах з утворенням пилу (вентиляція гірничих виробіток, зберігання вугілля, навантаження та транспортування породи, завантаження та розвантаження вугілля) зрошення водою.

Фактичний викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом від котельні перевищує встановлений, відповідно до законодавства, граничнодопустимий викид. З метою досягнення встановленого для цієї речовини нормативу граничнодопустимого викиду пропонується: установка на вугільних котлах другого ступеню пилоочистки димових газів-пиловловлювачів з гарантованим рівнем викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом не більш 50 мг/нм та ефективністю очищення не нижче 97 %.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info