zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСОБИ МОВНОЇ КОМПРЕСІЇ У РЕКЛАМІ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ЗМІ)

 

Носенко М.М.

Україна, м. Біла Церква,

Білоцерківський національний аграрний університет

 

Рассматриваются компрессионные образования и структуры как эффективные средства языковой экономии и повышения экспрессивности речи на разных языковых уровнях, а также анализируются невербальные средства текстообразования в рекламе.

 

Реклама є унікальним соціокультурним явищем: її формування зумовлене соціальними, психологічними, лінгвістичними факторами, особливостями «естетичної свідомості» соціуму і його культурними традиціями[4, c.80]. Основною метою реклами є вплив всіма засобами на прагматичну сферу споживачів реклами, активізація інтересу адресата і створення сприятливих умов для закріплення рекламного дискурсу у свідомості реципієнта. Вимога до рекламного тексту «максимум інформації при мінімумі слів» реалізується засобами мовної компресії, яка призводить до лаконізації тексту і разом з тим підвищує його експресивність.

За визначенням О.О. Селіванової компресія – це вияв мовної економії; стягнення складеної номінативної одиниці до одного графічного слова при збереженні семантики вихідної сполуки (заліковка, електричка). Різновидом може бути й абревіація за умови скорочення слова чи сполуки до звуків і букв, складів, частини слів. У своєму дослідження ми розглядаємо компресію як ущільнення одиниць різних рівнів, злиття двох і більше частин конструкцій в одну при збереженні значення цілого. За допомогою компресії зміст складного передається одиницею нижчого рангу: зміст речення вміщується в словосполученні, зміст словосполучення передається словом, складне слово замінюється похідним, похідне – простим, просте – морфемою, морфема – складом, склад – звуком.

Оскільки компресія має місце в усіх мовах і на всіх рівнях, то вона відзначається досить різноманітними засобами вираження. На фонетичному рівні досить поширеними є явища апокопи і синкопи. При фонетичній компресії в німецькій мові втрачаються особові закінчення: ich hab’, ich komm’, зустрічаються форми nen замість einen, raus замість heraus andermal замість anderes Mal: mit ner Camel kannst du locker abhängen. Спостерігаються випадки нетрадиційного злиття прийменника з артиклем: Unterm Krummstab ist immer noch gut wohnen. Неймовірність смаку у рекламі морозива Magnum передає всього один звук, що графічно позначається багаторазовим повторенням букви: mmmmmnnougat.

Компресія на морфологічному рівні виявляється у вживанні замість дієслова лише відокремлюваного префіксу, як то los! ab! weg da!, дієслівної форми Konjunktiv Präteritum замість Konditionalis I, дієслів lassen, wissen у модальному значенні.

Німецький словотвір має великі можливості реалізації компресії. Розглянемо, як приклад, утворення відіменникових дієслів. Причому дієслова можуть утворюватися і від запозичених лексем, як то smsen, faxen, mailen. Ці дієслова замінюють ціле словосполучення, а то й речення (fax schicken, mail senden). Досить поширеними у рекламі є так звані фантастичні (штучно утворені слова): Wer imholzt, hat mehr vom Leben (реклама туристичної фірми «Imholz») [2, c.101].У рекламі нового весняного меню в McDonald'sAlso, gemüsen Sie jetzt, grüner wird's nämlich nicht! – дієслово-неологізм gemüsen відповідає своїм значенням sich Gemüse besorgen. У рекламі продукції Danon заголовок Erdbeeren Sie Ihre Absatzkräfte новоутворення erdbeeren має значення: досягніть цього за допомогою улюбленого багатьма полуничного смаку.

Словотворчі конструкції ускладнюються та подовжуються внаслідок інтеграції в них цілих речень, висловлювання тяжіє до номінального стилю: Unser Schlüsseldienst; Der Autobahnpausnsneck-informationssupermakrttankshop.

Словотвірні процеси зазнають небачених раніше змін. Означення типу biologisch, ökologisch скорочуються у складі композитів і перетворюються на так звані "конфікси”: Biosocken, Ökowurst, а живі гуси стають freilaufende Biogänse, bratfertig zu verkaufen. Причому конфікси можуть з’являтися як у пре-, так і в постпозиції: Euroflasche, Robotron, Litamin. Словотвірні правила порушуються, крім того, вторгненням у німецькі словотворчі засоби іншомовних елементів: Backaria (Bäckerei), alles plaketti, light-Margarine.

До оказіональних компресивів необхідно віднести, нарешті, чисельні контамінації: Kurlaub (Urlaub mit Kur), wanderbares Österreich. Вдалий приклад контамінації знаходимо у рекламі фототехніки: NEU: REVOLUZOOM. Назва мінеральної води Vittel є контамінацією, утвореною поєднанням латинського слова vita та німецького Mittel і набуває внаслідок цього значення «засіб життя», та зрозумілим це значення стає лиш у рекламному слогані Vittel weckt Vitalität.

Синтаксис також має багато можливостей для утворення компресійних форм. Редукція (усічення) синтаксичної структури пов’язана з елімінацією одного або кількох необхідних членів речення. Часто речення складаються лише з другорядних речень (додатків та обставин): Nettes Netz zum kleinen Preis. Підрядне речення замінюється дієприслівниковим чи дієприкметниковим зворотом: gut betucht. Допоміжні дієслова в аналітичних граматичних формах досить часто пропускаються у рекламних заголовках і салоганах.

Міжрівнева компресія виявляється у зміні прийменникового зв’язку безприйменниковим, використанні конструкцій geben/fühlen/wissen Verb, вживанні вигуків. Вигуки – це найкоротший шлях для вираження емоцій і почуттів: Pst! Darüber spricht man nicht. Одним і засобів мовної компресії є субстантивація службових частин мови (префіксів, займенників): den Nachbarn haben, der das Ein und Aus ihrer Herren nie gesehen haben konnte.

На текстовому рівні компресія реалізується у креалізованих текстах, у структуруванні яких задіяні коди різних семіотичних систем (мовних і немовних), що їх використовують у людському суспільстві для передачі інформації. Термін «креолізований» позначає семіотичний текст, що складається із знаків різної природи: знаків природної мови і знаків інших мов (зображення, формули, нотні знаки). В таких текстах задіяні графіко-візуальні й ілюстративно-візуальні методи подачі інформації. У рекламі психологічне і смислове навантаження однаково розподіляються між двома складовими – вербальним і невербальним рядами. Під невербальними складовими – розуміють немовні засоби, що супроводжують вербальну комунікацію [3, с. 327]: шрифтове варіювання (розмір шрифту, техніка виконання шрифту, колір шрифту), графічні замінники слів, нешрифтові графічні прийоми (підкреслення), аномальне написання і використання пунктуаційних знаків, образотворчі елементи, просторово-композиційне рішення.

О.Є. Анисимова поділяє креолізовані тексти на тексти з частковою креолізацією і тексти з повною креолізацією [1, с. 26]. Ми в свою чергу розглядаємо як креолізовані тексти лише ті тексти, в яких між вербальним і іконічним компонентами встановлюються підлеглі відносини, при яких вербальний текст повністю залежить від образотворчого ряду і саме зображення виступає в якості необхідного елемента тексту, тобто саме ілюстрування стає елементом текстотворення, як, наприклад, у назві взуттєвого магазину Schuh4you. Якщо образотворчі елементи тексту виявляються факультативними, тобто можуть бути стерті без значної шкоди для розуміння сенсу мовного повідомлення, назвемо такі тексти просто ілюстрованими. Засобами креалізації досягається не лише економія мовних засобів, компресія, але й утримання уваги реципієнта, втягнення його у текстотворчий процес, коли він сам, неначе розгадуючи шараду, створює повідомлення.

Отже, сприяючи економії мовних засобів, компресія одночасно є засобом підвищення їх експресивності, змінює співвідношення фактичної і образної інформації. За допомогою вербальних і невербальних засобів компресії можна управляти сприйняттям реципієнта і, навіть, програмувати необхідне трактування рекламного тексту. Вдалий вибір мовних та паралінгвістичних засобів гарантує рекламній продукції максимальну сугестивність та переконливість, досягаючи максимального за мінімальних мовних затрат.

 

Список джерел і літератури

1.     Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): Учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.  128 с.

2.     Прищепа В.Є. Компресія в системі німецьких компаративних тропів // Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Вип. 9. – Житомир, 2002. – С. 98-103.

3.     Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие / Е.А. Селиванова.  К.: ЦУЛ, Фитосоциоцентр», 2002. – 336 с.

4.     Чуланова Г.В., Моісеєнко М.В. Композиційні та функціональні особливості креолізованого рекламного тексту на матеріалі реклами автомобілів. Філологічні трактати. – Том 3, №4 ‘2011. – С.80-84.

5.     Prisсhtschepa V.E. Zur Struktur und Funktion einiger Kompressiva im Deutschen // Питання германської філології та методики викладання іноземних мов. – Житомир, 1983. – С.118 – 122.

6.     Gau, Daniela. Effiziente sprachliche Strategien in der Werbung // www.transfer-zeitschrift.net/aktuell/heft_0307.html.

7.     Nord, Oliver. Die Funktion von Wortspielen in Werbeanzeigen. Untersuchungen zur Werbewirksamkeit anhand eines Zeitungskorpus // www.ono-line.deПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info