zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Пуларія П.А.

Україна, м. Дніпропетровськ, НГУ

 

Аннотация. Предложена оптимальная классификация рисков в инновационной деятельности как основной фактор повышения эффективности управления инновационными проектами.

 

Одним з основних факторів підвищення ефективності управління інноваційними проектами є визначення оптимальної класифікації ризиків, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності.

У загальному вигляді, ризик в інноваційній діяльності можна визначити як імовірність втрат, що виникають при вкладенні організацією засобів у виробництво нових товарів і послуг, у розробку нової техніки і технологій, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку, а також при вкладенні коштів у розробку управлінських інновацій, які не принесуть очікуваного ефекту [1].

Інноваційні проекти, на відміну від інвестиційних, мають більшу кількість ризиків, так як тут присутні етапи науково-технічних розробок і дослідно-конструкторських робіт. Змінення характеристик ризиків відбувається протягом усіх стадій життєвого циклу інноваційного проекту: від вибору його ідеї до безпосередньої розробки та впровадження. Чим пізніше виявився той чи інший ризик, тим вища ймовірність виникнення збитків. Тому керівництву підприємства необхідно здійснювати постійний моніторинг процесів впровадження та управління інноваційним проектом для підготовки механізму ефективного управління ризиками.

За своєю природою ризики інноваційного проекту можна поділити на об'єктивні та суб'єктивні [2]. Характеристики об'єктивних ризиків не залежать від діяльності підприємства-новатора, дані ризики є зовнішніми та некерованими і поділяються на ризики, викликані впливом факторів макро- та мікросередовищ.

1. Ризики, викликані впливом факторів макросередовища, наступні.

1.1. Економічні ризики. До них відносять:

– валютний ризик, що виникає внаслідок можливих коливань курсу валюти, в якій фінансують інноваційний проект, а також валюти, в якій отримують його результати (загроза втрат при переведенні результатів і витрат із однієї валюти в іншу);

– інфляційний (дефляційний) ризик, що є результатом можливого знецінення (зміцнення) валюти, в якій здійснюють розрахунки за інноваційним проектом (загроза збитковості через пошук додаткових коштів для фінансування інноваційної діяльності);

– ринковий (галузевий) ризик як наслідок можливого погіршення ситуації на товарних ринках, які є цільовими для інноваційної продукції (нереалізація інноваційної продукції в намічених обсягах та за наміченою ціною);

– ресурсний ризик, який пов'язаний зі змінами цін на основні види ресурсів: робочої сили, фінансів, сировини, матеріалів, комплектуючих тощо;

– страховий ризик: настання передбачених умовами страхових подій (збитки, викликані неефективною страховою діяльністю як на етапі, що передує укладенню договору страхування, так і на етапах перестрахування, формування страхових резервів тощо);

– зовнішньоекономічний ризик, який викликаний можливими несприятливими змінами на зовнішніх ринках, що може призвести, наприклад, до подорожчання сировини та комплектуючих для інновацій.

1.2. Політико-правові ризики. До них слід віднести наступні види ризику:

– кредитно-фінансовий ризик, який виникає як наслідок нестабільної і несприятливої для інноваційної діяльності кредитно-фінансової системи (проявляється як погіршення умов інвестування в інновації, посилення цих умов, аж до неможливості інвестування інноваційного проекту, а також як прямі фінансові втрати через зміни умов взаєморозрахунків і платежів як з діловими партнерами (економічними контрагентами), так і з бюджетом;

– податковий ризик: результат можливих несприятливих змін умов оподаткування, а також високого податкового тиску, складнощів в отриманні податкових пільг для інноваційної діяльності;

– кримінальний ризик: наслідок корупції, наявності тіньової економіки, рекету тощо;

– політичний ризик, який викликається нестабільністю політичної ситуації, а також втручанням органів державної та місцевої влади в економіку;

– правовий ризик, що виникає у результаті змін у законодавчій базі, наявності протиріч і недоробок у правовому полі інноваційної діяльності;

– зовнішньополітичний ризик, який проявляється внаслідок невідрегульованості взаємин (неузгодженості законодавства) на міждержавному рівні з економічними контрагентами з інших країн (проявляється як загроза погіршення умов або ж зриву зовнішньоекономічних контрактів на поставку інноваційної продукції, загроза збитків внаслідок "попадання" під дії, наприклад, антидемпінгового законодавства у країнах, куди поставляють інновації тощо).

1.3. Соціально-демографічні ризики, до яких відносять такі:

– демографічний ризик, що виникає внаслідок несприятливих демографічних процесів: падіння народжуваності і зменшення чисельності населення, диспропорції у співвідношеннях статей, старіння населення тощо

(загроза підвищення несприйнятливості інновацій, зниження кількості цільових споживачів, зміни мотивів і системи запитів споживачів і т.д.);

– соціальний ризик як результат зниження доходів населення (супроводжується зниженням якості життя і відповідно попиту на інновації), або ж значного його розшарування за рівнем доходів (наслідками є велика відмінність і протиріччя запитів різних груп споживачів, виведенням їх значної частини за рамки цільового ринку; проявляється як несприятливі зміни мотивації поведінки споживачів і системи їх запитів).

1.4. Екологічний ризик. Виникає внаслідок можливих негативних впливів підприємства-інноватора і його продукції на навколишнє середовище, оскільки завдані збитки прямо або опосередковано доведеться компенсувати.

1.5. Технологічні ризики. До них відносять такі:

– ризик прискорення темпів розвитку НТП, що призводить до загрози морального старіння і відповідно не сприйняття інновацій споживачами (проявляється як загроза нереалізації або ж зменшення обсягів реалізації інноваційної продукції, зниження ціни на неї);

– ризик трансферту техніки і технологій, що може посилити ринкові позиції основних конкурентів і їхньої продукції (проявляється аналогічно попередньому виду);

– ризик погіршення технологічного середовища, що призводить до неможливості використання нової техніки і технологій (внаслідок зниження освітнього рівня та кваліфікації фахівців, старіння їх знань і умінь, «випадання» з технологічного та інформаційного простору), різко звужує можливості підприємства-інноватора (проявляється як загроза втрати ринкових позицій підприємства-інноватора, зниження обсягів реалізації його продукції, морального старіння його продукції тощо і як результат – зниження доходу та отримання збитків).

2. Ризики, викликані впливом факторів мікросередовища.

2.1. Споживчий ризик: виникає внаслідок неприйняття споживачами нової продукції, зміни потреб і запитів споживачів, наприклад, в період часу між попередньою оцінкою споживчого попиту в ході маркетингових досліджень і виведенням товарів на ринок.

2.2. Конкурентні ризики: викликаються пасивною, а найчастіше, активною протидією конкурентів (слід зазначити, що ці ризики особливо великі для високоприбуткових ринків і галузей; у результаті, найбільш слабкі і нестійкі до конкурентного тиску виробники змушені будуть піти з ринку).

2.3. Інвестиційні ризики: виникають як наслідок високого ступеня невизначеності в успіху інновації, що викликає сумніви інвесторів у доцільності вкладення коштів в інноваційний проект. Інвесторів у першу чергу цікавить високий прибуток при мінімальному ризику, і якщо мова йде про піонерні інновації, то шанси своєчасно отримати інвестиції у необхідних обсягах зменшуються, а ризик зростає.

2.4. Постачальницькі ризики: викликаються можливими діями постачальників, як правило, щодо зміни умов поставки (термінів, цін, характеристик товарів тощо), а також можливою зміною профілю їх діяльності. Крім того, традиційно вироблені постачальниками сировина, матеріали та комплектуючі можуть бути не придатні для інновацій. Для зміни характеристик їх продукції постачальників, яких цікавлять лише обсяги замовлень і їх регулярність, необхідно додатково мотивувати. При недостатній мотивації можлива їх протидія інновації та труднощі з поставками їхньої продукції.

2.5. Посередницькі ризики: результат зміни умов взаємодії з торговими і збутовими посередниками. Нова продукція може зажадати перебудови існуючої системи збуту, а для принципово нових товарів – її формування. Такого роду зміни можуть зустріти опір постачальників, особливо, якщо реакція споживачів на інновації ще не цілком визначена.

Перераховані види ризику найбільшою мірою впливають на результати інноваційної діяльності. Ці ризики є частково керованими, їх можна дещо зменшити шляхом проведення правильної інноваційної політики. Для мінімізації ризиків мікросередовища необхідно аналізувати та враховувати інтереси всіх суб'єктів інноваційного процесу.

На відміну від об'єктивних (зовнішніх) ризиків, суб'єктивні ризики інноваційного процесу тісно пов’язані з діяльністю підприємства-новатора та виникають як наслідки прийняття управлінських рішень на різних етапах життєвого циклу інноваційного проекту. Нижче приведений перелік суб'єктивних ризиків інноваційного процесу (3).

3.1. Ризик інноваційної стратегії: полягає у загрозі необґрунтованого визначення пріоритетів економічної і ринкової стратегій організації, а також відповідних пріоритетів різних видів інновацій, здатних зробити внесок у досягнення цілей організації. Це може відбутися через помилкову оцінку ролі короткострокових і довгострокових інтересів власників організації.

3.2. Ризик на етапі генерації ідей: проявляється як можливість генерації неприйнятних для подальшого опрацювання ідей.

3.3. Ризик на етапі відбору прийнятних ідей: загроза відбору ідей, що не підлягають для реалізації на конкретному підприємстві, або ж ігнорування добрих ідей.

3.4. Ризик на етапі проведення прикладних наукових досліджень, коли перевіряється технічна здійсненність ідеї, а також потенційні можливості підприємства з розробки та виробництва нового продукту: пов'язаний з високою ймовірністю отримання негативних результатів, вибору невірного напрямку досліджень, помилки у постановці завдання, у розрахунках тощо. Також виникає ризик помилкової оцінки термінів завершення досліджень та кількості залучених ресурсів, необхідних для їх реалізації.

3.5. Ризики на етапі проведення НДДКР як завершальній стадії наукових досліджень, переходу від лабораторних умов і експериментального виробництва до промислового виробництва: неправильна інтеграція результатів та / або вибір шляху реалізації фундаментальних досліджень, на яких базуються НДДКР, порушення стандартів і вимог сертифікації, відсутність ліцензій, невідповідність вимогам патентування.

3.6. Ризики на етапі аналізу ринку і розробки стратегії маркетингу: недостатня сегментація ринку, помилковий вибір цільового сегменту ринку, що виникає внаслідок невірної оцінки попиту на нововведення на обраному сегменті ринку.

3.7. Ризики на етапі впровадження результатів НДДКР у виробництво: неможливість реалізувати результат на технологічному рівні, відсутність результатів впровадження у встановлені терміни, помилки в оцінці можливостей виробництва, екологічні ризики через помилки у розрахунках показників з використання (виробітку) шкідливих речовин.

3.8. Ризик на етапі ринкових випробувань нового товару – ризик незатребуваності нової продукції, нового проектного рішення. Характеризується розмірами можливої економічної та моральної шкоди, завданої фірмі внаслідок падіння попиту на її продукцію.

3.9. Ризики на етапі просування нового продукту, створеного на основі НДДКР, на ринок: помилковий вибір стратегії продажів нововведення через невдалу організацію мережі збуту і системи просування нововведення до споживача; ризик проведення неефективної реклами нових товарів і послуг або товарів з удосконаленими характеристиками.

Основними факторами суб'єктивних ризиків на всіх етапах життєвого циклу інноваційного проекту є:

– досвід і кваліфікація особи, яка приймає рішення (ОПР);

– мотивація ОПР, узгодженість її дій та інтересів;

– ступінь інформованості ОПР про характеристики зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

Література

1.     Аверченков В. И. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / Аверченков Владимир Иванович, Ваинмаер Егор Егорович. – [2-е изд.]. – М. : Флинта, 2011. 330 с.

2.     Ильяшенко С. Н. Инновационные риски и их классификация / Ильяшенко С. Н. // Актуальні проблеми економіки. – К., 2005. – № 4 (46). – С. 93–103.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info